Změny ve vydávání rybářských lístků

Od 1. 7. 2011 rybářský lístek vydávají občanům České republiky obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

Pro obec Vrané nad Vltavou je to MěÚ Jílové u Prahy - odbor životního prostředí.

Lístky se budou vydávat v úředních hodinách tj. v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku ve výši:

100,- Kč na dobu 1 roku
200,- Kč na dobu 3 let
500,- Kč na dobu 10 let

Děti do 15 let věku platí polovinu.

Je třeba v této souvislosti ještě upozornit, že zde není možné získat povolenky k lovu, ty budou i nadále vystavovat rybáři!

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku naleznete jako přílohu této zprávy.

 

 

grafika_pata.jpg