Svoz bioodpadu

Máte zájem o vlastní svoz bioodpadu?

Společnost Pražské služby, a.s., nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností.

Svoz bioodpadu se provádí 1x za 14 dní (v sudý týden) v době vegetačního období (tzn. 1.4. - 30.11. kalendářního roku). Pokud byste měli zájem, je možný i celoroční svoz bioodpadu.

DO BIOODPADU PATŘÍ

listí, tráva, plevel, zbytky rostlin,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů,        
piliny, hobliny, spadané ovoce,          
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky             
kávová sedlina, skořápky od vajec, apod.

DO BIOODPADU NEPATŘÍ

zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata,
znečištěné piliny a hobliny, biologicky
nerozložitelné odpady, aj.

 

TŘÍDĚNÍM BIOODPADU SNÍŽÍTE OBJEM ODPADU VE VAŠÍ POPELNICI.

Cena za svoz bioodpadu:

Cena za 120l kompostejner: 600,- Kč vč. DPH

Cena za 240l kompostejner: 960,- Kč vč. DPH


 

Službu svozu bioodpadu si můžete objednat jedním z následujících způsobů:

  • vyplněním a odesláním letáku, který získáte na našem obecním úřadě nebo na odpadovém dvoru.
  • osobně v Zákaznických centrech společnosti Pražské služby, a. s.
  • telefonicky - Call centrum 284 091 888


Děkujeme, že třídíte bioodpad
a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí.

Svoz bioodpadu byl zahájen 5. 4. 2014 a bude probíhat pravidelně 1x za 14 dní (vždy v sobotu, sudý týden)!

Podrobnosti naleznete zde!

Co je bioodpade se dovíte zde!

 


grafika_pata.jpg