Záměr pronájmu budovy bývalé ZŠ u kostela

Obec Vrané nad Vltavou zveřejňuje svůj záměr pronajmout budovu bývalé ZŠ u kostela.

 

Úplné znění záměru

Příloha č. 1 - situační nákresy budovy

Příloha č. 2 - fotografie budovy

grafika_pata.jpg