VYPOUŠTĚNÍ VRANSKÉ PŘEHRADY V ROCE 2011

Na základě změny technologie opravy Vranské přehrady (VD Vrané nad Vltavou) se bude vypouštět přehrada pouze cca o 1m a to v termínu 16. 5. 2011 - 23. 9. 2011. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Oznámení - Vodní dílo Vrané nad Vltavou

 

 

Částečné vypouštění vodníh díla Vrané nad Vltavou (zveřejněno 17.5.2011)

Povodí Vltavy si na letošní rok naplánovalo opravu česlí na nátoku do vodní elektrárny. Původní rozhodnutí bylo vypustit celé vodní dílo, ale na základě připomínek dotčených orgánů, občanů a nás, obce Vrané nad Vltavou, došlo ke změně rozhodnutí. Oprava se provádí při částečném snížení hladiny o 1 m (+/-0,3m).

Reálně ovšem došlo k daleko většímu snížení hladiny. Za normálního běžného provozu má Povodí Vltavy stanoveny v manipulačním řádu maximální a minimální hladiny vody v řece nad přehradou. V rámci těchto povolených mantinelů si mohou s hladinou volně nakládat.

Povodí Vltavy mělo možnost do 15.5.2011 snížit na minimum svoji provozní běžnou hladinu, která reálně mohla klesnout na kótu 199.2 m.n.m Bpv.

16.5.2011 nastalo plánované vypouštění o výše zmíněný jeden výškový metr, které potrvá do 23.9.2011, kdy hladina bude ve výši 198,1 m.n.m.

Obec Vrané nad Vltavou si v rámci stavebního řízení vymohla podmínku, že pokud dojde u majitelů nemovitosti podél řeky Vltavy k poklesu vodní hladiny ve studních, je Povodí Vltavy povinno zajistit náhradní zásobování pitnou vodou.

Pro tyto případy je možné volat na dispečink Povodí Vltavy:
Po - Pá            6.30 – 20.00 hod
So – Ne          7.00 – 11.00 hod

Telefon:  257 329 425

Stav vodní hladiny ve vodním díle můžete sletovat na těchto webových stránkách

grafika_pata.jpg