Poplatky 2011 - upozornění

Dle obecně závazné vyhlášky obce Vrané nad Vltavou č. 1/2011 má být do 31. 3. 2011 zaplacen:

POPLATEK ZA ODPADY
Osoba trvale hlášená v obci 500,- Kč
Děti do 5 let 350,- Kč
Osoby od 65 let 350,- Kč

Poplatek za rekreační objekt v obci činí 500,- Kč. Splatnost do 31. 8. 2011.

Platby proveďte na OÚ:
Pondělí, středa 8 – 12  13 – 18 hodin
Případně převodem na č. ú. 7226504/0600  variabilnísymbol 1337 a specifický symbol číslo domu.

POPLATEK ZA PSA
Pes u RD : 125,- (2. a další pes 180,- Kč)
Pes v byt.: 300,- (2. a další pes 400,- Kč)
Pes u osamělého důchodce 30,- Kč (2. a další pes 150,- Kč)

POPLATEK ZA ÚDRŽBU NA HŘBITOVĚ
Hrob nebo urna: 100,- Kč

Platby proveďte na OÚ:
Pondělí, středa 8 – 12  13 – 18 hodin
Případně převodem na č. ú. 7226504/0600  variabilnísymbol 3632 a specifický symbol číslo hrobu (urny).

grafika_pata.jpg