Od ledna 2011 bude každoroční kontrola komínu povinná

Podle nového předpisu o požární bezpečnosti musí od ledna 2011 každý komín připojený k funkčnímu kotli na vytápění alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík. Týká se to rodinných a bytových domů, ale také chat a chalup.

Zatímco doteď kominík při čištění vystavil jen stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu o kontrole. Slouží k tomu formulář, který je přílohou nového předpisu. Kvůli vyplňování dokumentu se čištění prodraží ročně o stovky korun.

Informace na serveru iDnes.cz
Společenstvo kominíků ČR
Zemské společenstvomistrů kominických

 

Nařízení Vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafika_pata.jpg