Vyhlášky, zákony, oznámení a výběrová řízení

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 Vyhláška č. 5/2019 o poplatku ze vstupného.pdf 1.1.2020 
 Vyhláška č. 4/2019 o poplatku z pobytu.pdf 1.1.2020 
 Vyhláška č. 3/2019 o poplatku ze psů.pdf 1.1.2020 
Vyhláška č. 2/2019 o poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 1.1.2020 
 Vyhláška č. 1/2019 o změně vyhlášky č. 5/2011, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad komunální odpad.pdf 1.1.2020 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 1. 1. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 - Požární řád obce Vrané nad Vltavou 10.6.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatcích, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o osvobození některých pozemků zemědělského půdního fondu od daně z nemovitosti

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou č. 1/2007 o názvech a označování ulic

21.2.2007

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz školní družiny

1.1.2004

Vyhláška č. 1/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou č. 3/2000 o závazné části změny č. 1 ÚPSÚ Vrané nad Vltavou

7.3.2003

Vyhláška č. 3/2002, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

13.12.2002

Vyhláška č. 2/2002, řád pohřebiště obce Vrané nad Vltavou

5.7.2002

Vyhláška č. 3/2000, o závazné části územního plánu sídelního útvaru Vrané nad Vltavou

7.8.2000

Vyhláška č. 2/2000, o částečné úhradě neinvestičních nákladů za provoz mateřské školy

9.3.2000

Vyhláška č. 1/2000, povodňový plán obce Vrané nad Vltavou

9.3.2000

Vyhláška č. 2/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

8.10.1998

Vyhláška č. 1/1998, o názvech a označování ulic

8.10.1998

Vyhláška č. 3/1997, o částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz školní družiny

1.11.1997

Vyhláška č. 2/1997, o udržování bezpečnosti, klidu, čistoty a hygieny

10.6.1997

Vyhláška č. 1/1997, o úpravě výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitosti

1.1.1998

Vyhláška č. 2/1996, o přívozu

8.3.1996

Nařízení obce

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník ke stažení ZDE! (.pdf)
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

 

 

grafika_pata.jpg