Územní plán obce Vrané nad Vltavou

Úzamnní plán obce Vrané nad Vltavou byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 6. 8. 2014. Od 22. srpna 2014 je tento nový územní plán obce Vrané nad Vltavou platný a účinný.

Územní plán obce Vrané nad Vltavou:

  • Opatření obecné povahy zastupitelstva obce č. 1/2014/OOP naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Územní plán Vraného nad Vltavou - textová část ke stažení ZDE! (.pdf)
  •  Výkres základního členění území ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Hlavní výkres ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Výkres koncepce technické infrastruktury ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Územní plán VRaného nad Vltavou - textová část odůvodnění ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Koordinační výkres ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Výkres širších vztahů ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu ke stažení ZDE! (.pdf)
grafika_pata.jpg