Uzavření silnice III/1043

 

Silnice z Vraného nad Vltavou do Prahy otevřena!

PÁTEK 20. PROSINCE 2013 - 12:04

Informace o sanaci skály - 17.12.2013 (poslední kontrolní den)

Před malou chvílí jsme se vrátili z kontrolního dne a mohu vám sdělit zprávu, na kterou čekáme bezmála celý letošní rok. V pátek 20.12. ve 12 hod se otevře silnice.

V tuto chvíli horolezci ladí poslední drobnosti, budou natahovat poslední plot podél komunikace. Ve čtvrtek přijede technika a vyčistí komunikaci od napadaného kamení. V pátek v 10 hod začnou odstraňovat betonové zátarasy a odstraňovat dopravní značky tak, aby v poledne bylo hotovo a mohlo se začít jezdit.

Připomínám, že drobné práce budou na skále pokračovat. Horolezci budou mezi svátky pracovat, proto bude komunikace opatřena dopravními značkami práce na komunikaci a bude omezena rychlost.

Závěrem chci všem poděkovat za trpělivost. Vím, že 11 měsíců je opravdu dlouhá doba a že na objízdné trase jsme všichni strávili mnoho zbytečných hodin, projeli nemalé peníze navíc. Počasí nám díky bohu přálo a nemuseli jsme se na začátku této zimy prát s náledím a sněhem. Ale snad se otevřením silnice vše vrátí do normálního stavu.

Každý rok se s kamarády na Štědrý den vypravíme do lesa a potom si společně popřejeme krásné vánoce. Letos uděláme výjimku. Naše procházka bude směřovat pod skálu. Ve dvě hodiny odpoledne si na náplavce (v místech, kde se obvykle jezdí na skůtrech) popřejeme krásné vánoce a připijeme si na vše dobré, co nás o vánocích a v novém roce čeká. Pokud kdokoli z Vás bude mít chuť a čas, přijďte se pokochat pohledem na masivní konstrukce, které budou chránit naši bezpečnost. Z auta nebudete mít při běžném denním provozu tolik času vnímat všechny detaily. Myslím si, že je to vhodný okamžik, protože nám všem byl nadělen opravdu úžasný vánoční dárek a za to patří dík zejména horolezcům, kteří si na skále opravdu mákli. Pánové děkujeme.

                                                                                              Martina Filipová

 

Informace o sanaci skály - 10.12.2013

Minulý týden přijely dva kamiony a přivezly materiál na dynamické bariery od Švýcarské firmy Gorbrugg. V pondělí a úterý je pod skálou jeřáb, který vyzvedává čtyřmetrové sloupy a horolezci je ze závěsu montují na skálu. Tyto práce by měly být ukončeny dnes. Zítra začnou horolezci bariéry roztahovat mezi jednotlivé sloupy (vlastní záchytná konstrukce je vždy upevněná k nosnému sloupu a horolezci „hubcuky“ budou konstrukci roztahovat a připevňovat k protilehlému sloupu).  Vše musí ukotvit lany, dotáhnout, zajistit. Čeká je několik dní perné práce, ale tím, že zásilka přišla kompletní a mohou pracovat, všem spadl obrovský kámen ze srdce. Zítra přijede na stavu Ing. Štábl – hlavní projektant, který zkontroluje postup prací a doladí se stavbou, které práce mají dělat přednostně, aby mohl být v pátek 20.12. obnoven provoz na komunikaci. Stavba se bude předávat až 31.12.2013, kolaudovat se bude až příští rok, ale to už za silničního provozu. Pravděpodobně bude úsek pod skálou, od 20.12.2013 do doby definitivního ukončení prací ošetřen dopravními značkami práce na  komunikaci a dopravní značkou povolující jízdu pouze 30 km/hod, ale to už bude nám všem asi jedno. Důležité bude, že tam budeme moci projet.

Pro všechny nedočkavé, pod skálou se opravdu do 20.12. nedá jet!!  Příští pátek se to pravděpodobně otevře až někdy v průběhu dne. Prosím respektujte to a dopřejte stavbě 10 dní klidu na práci, budou dělat i o víkendu a mají toho na práci požehnaně. Počasí nám opravdu přeje, předpověď je pro horolezce milosrdná.

                                                                                                                   Martina Filipová

Informace o skále - 26.11.2013

Tento týden vám asi nemohu říci žádnou velkou novinku. Všechny betonáže jsou hotové, takže v tomto případě na nás příroda byla milosrdná, možná nám chtěla vynahradit červnový vodní příděl. Na místě se dodělávají kosmetické úpravy. Ve středu přivezou první část zásilky a začnou se natahovat lana. Dovezou betonová svodidla, která budou v některých místech položena podél komunikace.
Příští týden přijede druhá, ta důležitější část, zásilky ze Švýcarska. V některých dnech budou pod skálou stát jeřáby (napříč celé komunikaci) a mohou tam stát v některé dny i celých 24 hodin denně !!! Nic se ale nemění na tom, že pátek 20. prosinec je pro všechny zaklínadlem a stále platí stejná dohoda a plán komunikaci otevřít.
Pomyslně stříháme metr, takže vydržme, už je to opravdu jen chvíle.

Martina Filipová

Informace o sanaci skály - 19.11.2013

Máme za sebou další týden a další kontrolní den. Mohu říci, že opticky se práce pohnuly dopředu. Podél komunikace už stojí sloupky k novému plotu. Jeden bude nižší, druhý masivnější a vyšší. Do konce týdne budou hotovy zbylé sloupky. Každý sloupek bude lanem ukotven ke skále, aby se při zachycení spadu ze skály nevyvrátil. V tomto týdnu ukončí stavba poslední betonáže a tím skončí obava, zda do příchodu mrazu stačí vše vybetonovat. V posledním týdnu přivezou bariéry. V mezičase bude stavba jednotlivé prvky na skále „vystrojovat“. Chtějí využít čas, aby si připravili vše potřebné a možné a vlastní montáž na skále pak byla co nejkratší.

My na obci budeme pro jistotu kontaktovat na KÚ Středočeského kraje příslušné pracovníky, abychom se ujistili, že geologický posudek o bezpečném stavu Zvolské Homole bude vypracován včas. S odborem dopravy jsme jednali už několikrát, tam jsme si jistí, že problém nenastane.

Na stavbě opakovaně zazníval několikrát termín 20.12.2013. Všichni dělají maximum a chtějí dodržet slíbený termín.

Informace o skále - 12.11.2013

Betonové patky a vrty na skále jsou hotové. Nyní jsou vykopány díry pro betonové základy na dva ploty podél komunikace. Každý sloup bude mít betonový základ 1 x 1 m, výška plotu bude cca 3 m. Dodávka bariér ze Švýcarska je naplánována v týdnu 24.11.-30.11. Ihned bude následovat vlastní montáž. Stavba předložila harmonogram prací, ve kterém je počítáno že 20.12. proběhne úklid a očištění komunikace.
Kontaktovali jsme minulý týden příslušnou pracovnici na odboru dopravy, abychom měli přesnou představu co vše bude nutné k otevření komunikace. Důležité je stanovisko odborného geologa, který musí konstatovat, že skála je bezpečná. Požádali jsme zástupce Krajského úřadu na kontrolním dnu, aby kraj s předstihem dohodl návštěvu geologa na stavbě, aby nedošlo k žádné časové prodlevě a ihned 20.12. mohla být komunikace otevřena.
Za sebe mohu opět opakovat, že jsem v této věci optimista.

Martina Filipová
starostka obce

Informace o skále - 6.11.2013

Práce na sanaci pokračují v setrvalém tempu, počasí nám přeje a horolezci mohou betonovat poslední patky. Na některých již mají namontované kovové upínací prvky a mohou provést ještě jedno provrtání do skály k zajištění větší stability kotvícího prvku. Dynamické bariéry jsou ve Švýcarsku ve výrově. To, co vás jistě zajímá nejvíce je, kdy bude hotovo.
Technický dozor, úředníci z kraje a my tlačíme na stavbu, aby využívala maximálně své kapacity a vhodné počasí. Z včerejšího kontrolního dne jsme si odnesli tento pocit. To že by to horolezci nestihli se moc nebojíme, pracují každý den a v případě nutnosti bude povoláno více pracovníků. Slíbili nám, že to stihnou. Jediné co by se mohlo pokazit je dodávka bariér ze Švýcarska. Objednané jsou, termín je slíben tak, aby se to stihlo, ale kdykoliv se může stát cokoli. Dodávka se může o týden opozdit, může přijít neúplná, může se… bůh ví co.
Ale věřme, že to dobře dopadne a Švýcaři dostojí svých závazků.
Poté co budou nainstalovány bariéry a podél komunikace postaveny dva ploty, přijede na stavbu odborný geolog, který musí vystavit posudek, ve kterém bude konstatovat, že skála je bezpečná. Na základě tohoto posudku ukončí Městský úřad Černošice, odbor dopravy uzavírku a otevře silnici. Věřme, že to bude před Vánoci. Pokud mohu mluvit za sebe, tak bych si na to i vsadila.

P.S. Zdravím „Masna arénu“ a jejich sázkovou kancelář.

Martina Filipová

Informace o skále - 29.10.2013

Práce na skále stále probíhají. Od dnešního dne (29.10.2013) bude probíhat na stavbě betonování patek sloupů dynamických bariér. Dnes dozazila první část bariér ze Švýcarska. Vše zatím probíhá podle plánu a harmonogramu.

V následujících 14 dnech proběhne na místě kontrola z MěÚ Černošice, stavebního odboru, oddělení dopravy a správy pozemních komunikací, která bude stanovovat podmínky pro znovuotevření silnice. 

Dle vyjádření všech zúčastněných stran je zatím předpoklad, že stavba bude hotova a silnice zprovozněna před vánočními svátky letošního roku.

 

Informace o skále - 22.10.2013

V úterý dopoledne chybělo dovrtat osm děr do skály, budou hotové dnes, v případě komplikací se skalním podložím určitě do konce tohoto týdne. Projektant udělal realizační dokumentaci pro betonové patky (tam kde budou sloupy upevněny na skálu), do konce týdne technický dozor investora odsouhlasí tuto realizační dokumentaci a zhotovitel může zadat výrobu bariér. V mezičase budou horolezci betonovat patky a po vytvrdnutí betonu se na tyto patky budou montovat kovové desky, na které se namontují sloupy.

Pro laické oko pozorovatele se na skále budou provádět takové práce, které nejsou mnoho vidět, ale jsou technologicky velmi důležité. Laicky řečeno, horolezci budou připevňovat ke skále upevňovací mechanizmy, do kterých se potom namontují sloupy. Ty se přivezou s již namontovanými lanovými prvky a na skálu se vynesou jeřábem. Pánové horolezci to nadneseně přirovnali k montáži lega. To nejobtížnější, což bylo vrtání do skály, mají to konce týdne za sebou.

Stále trvá předpoklad otevření komunikace před letošními vánocemi, pokud nám počasí nějak dramaticky neznemožní práce na skále.

Informace o sanaci skály - 15.10.2013

Na skále se pracuje stále ve stejném tempu. Je vyvrtaná většina kotev a kotvících ok. Momentálně musí projektant zpracovat realizační dokumentaci podle skutečnosti, tedy podle přesného umístění kotev a ok na skále, navrhnout velikost a tvar betonových patek. TDI musí následně vše odsouhlasit a poté se zadá výroba dynamických bariér.  Zatím nedošlo k žádné prodlevě a vše pokračuje dle plánu. Horolezci pracovali v minulém týdnu i za deštivého počasí.

Byl nahrubo uklizena komunikace za betonovou bariérou, směrem ke skále. Byl odstraněn písek a bahno. Komunikace se musí ještě dočistit, ale nánosy jsou z komunikace pryč.

 

Informace o skále - 9.10.2013

Práce na skále pokračují v plném tempu, stále včetně práce o víkendech. Dobrou zprávou je to, že se začne někdy v příštím týdnu uklízet nános bahna a písku, včetně narostlé zeleně, na komunikaci od přívozu po skálu, kde je stále ještě od povodní neuklizeno.

Na kontrolním dnu jsme upozornili úředníky z Krajského úřadu, že je potřeba myslet dopředu na skutečnost, že je komunikaci nutno otevřít i papírově, aby nenastal stav, že těsně před Vánocemi stavba dodělá své práce a odejde a komunikace bude uzavřena z důvodu chybějícího rozhodnutí a povolení provozu na místní komunikaci. Budeme opakovaně na toto apelovat, aby, pokud se počasí nerozhodne nám komplikovat život, mohla být komunikace otevřena na konci letošního roku.

Pro vaši informaci, kraj stále nemá se Státním fondu životního prostředí ČR uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace. Úředníci na SFŽP stále ještě kontrolují, zda požadované doklady, které musel Středočeský kraj doložit, jsou v pořádku.

Naše skála se sanuje stále s jistým rizikem, že nedojde k úplné úhradě a kraj bude sanaci platit plně/částečně ze svého. Díky mediálnímu zviditelnění je naše skála jediná, která se sanuje, za což patří poděkování kraji, byť se zahájení prací táhlo dlouho. Ale díky bohu se pracuje a držme si palce, aby to do konce roku vyšlo.

 

 

Informace o skále - 2.10.2013

Práce na stavbě pokračují v plném proudu. Geologický dozor odsouhlasil většinu míst, kde se umístí patky a kde se budou navrtávat kotvící lana. Dnes ve středu 2.10. dořeší ještě poslední drobnosti.

Horolezci dělají souběžně několik věcí. Navrtávají do skály čtyřmetrové kotvy, kolem nich provádějí betonovou injektáž, na skále začnou dělat betonový základ, do kterého našroubují patky, které ponesou čtyřmetrové traverzy (sloupy) a ještě navrtávají oka pro lana, která budou držet traverzy ve správné poloze. Část dynamických bariér je již zadána ve výrobě. Pracují i o víkendech.

Mohu s klidným svědomím říci, že dělají maximum a teď už to pouze záleží na tom, aby nám přálo počasí.

 

Informace o sanaci skály - 25.9.2013

Na skále pracuje 13 horolezců. V pátek byly dokončeny práce spočívající ve shození veškerých nebezpečných části v souladu s projektem. Nyní horolezci připravují plochy na kotvy a na některých již pracují. Kotvy navrtávají do skály do hloubky 4 metry. Každý ocelový sloup bude lany kotven do skály tříbodově, tady pro každý sloup musí připravit 4 místa. Dnes měl na stavbu přijet geolog Ing. Štábl a biologický dozor Mgr. Paukertová. Mají na skále vyznačit další místa, kde budou ukotveny další kotvy. Zatím má stavba odsouhlasena zhruba 1/3 kotev a intenzivně pracuje.

 Informace o sanaci skály - 18.9.2013 

Na skále se intenzivně pracuje, část skály je již odtěžena (nebezpečné části, u kterých hrozilo sesunutí byly mechanicky shozeny dolů), na dalších úsecích se pracuje a to každý den v týdnu, většinou včetně sobot a nedělí. Jednání s biologickým dozorem stále pokračují, protože stavba musí mít každý úsek předem schválený. Stále ale vše probíhá tak, aby stavba měla prostor k práci a úseky, kde může pracovat. Odtěžení by mělo být ukončeno tento týden.

Jakmile odtěží nebezpečné části skály, bude možno přistoupit k vlastní instalaci dynamických zábran. Tyto zábrany budou cca 20 metrů nad komunikací, budou postaveny kolmo na skálu a  4 metry vysoké. Jedná se o masivní konstrukci, která má zabránit sesuvu skály na komunikaci. V praxi to znamená, že si nejdříve začnou připravovat rovnou plochu pro umístění a zabetonovávat kotvy do skály, do kterých budou následně připevňovat čtyřmetrové kovové sloupy a mezi nimi vlastní záchytnou ocelovou lanovou konstrukci. 

Důležité je, aby při instalaci kotev (při betonáži do skály) byla teplota nad +5 stupňů, vlastní montáž sloupů a konstrukcí je možná dělat i při nižší teplotě. Podél komunikace, v nebezpečných místech (ne po celé délce), budou nakonec postaveny záchytné ploty, které oddělí skálu od komunikace.

Snahou stavební firmy je, pokud budou mít prostor k práci, a nenastanou brzo extrémně nevhodné klimatické podmínky, stavbu dokončit ještě letos.

Fotografie z kontrolního dne, který se konal v úterý 17.9.2013:

 

Informace o sanaci skály - 28.7.2013

V úterý 27.8.2013 bylo v 10 hod předáno provádějící firmě staveniště. Raději znovu opakuji, že 22 týdnů na realizaci se počítá od 14.8.2013, protože kraj vyzval k převzetí stavby 7.8.2013 a firma byla povinna převzít do 7 dnů od výzvu. Důvodem zdržení byla skutečnost, že na skále probíhala kontrola biologů.

Včera bylo dohodnuto, že se započne s pokácením náletových křovin podél komunikace, které by překážely následným pracím. Dnes geolog označí ty části skalního bloků, které se musí mechanicky odtěžit a se kterými se začne, protože jinak by byla v ohrožení samotná realizační firma. Kontrolní dny budou jednou týdně a obec bude o průběhu prací informována.

Společnou snahou obce, prováděcí firmy, TDI i geologa je udělat nejdříve takové práce, které jsou nejvíce ohrožující pro provoz pod skálou a pokusit se, pokud vhodné klimatické podmínky dovolí, stihnout vše do zimy.

Prosím všechny, aby opravdu respektovali zákaz vstupu a vjezdu pod skálu. Jakmile nastoupí horolezci a začnou mechanicky shazovat skálu je provoz pod skálou životu nebezpečný a kdokoli vstoupí pod skálu přes tento zákaz, zapříčiní zdržení samotné sanace. Horolezci musí počkat až nezodpovědná osoba opustí stavbu, aby mohli pokračovat. Prosím proto všechny, aby opravdu respektovali tento zákaz a nejezdili tam. Když konečně skončila papírová mašinérie a započne sanace, dopřejme prováděcí firmě čas a prostor na práci.

O úklid bahna mezi betonovým zátarasem a skálou jsme opakovaně požádali SÚS. Pravděpodobně dojde k posunu betonového zátarasu blíž ke skále, aby se opravdu znemožnil průjezd kol a motorek pod skálou.

 

Středa 5.6.2013

Skála - informace k VŘ týkající se sanace skalního masivu Zvolská Homole

V příloze si můžete přečíst odpověď hejtmana Středočeského kraje na dotaz obce týkající se informací o výběrovém řízení k sanaci skalního masivu Zvolská Homole, který jsme dnes obdrželi.

Odpověď MVDr. Josefa Řiháka, hejtmana Středočeského kraje

 

Středa 15.5.2013

Rada kraje vybrala firmy, které provedou sanace skal podél Vltavy u Vraného a u Štěchovi

Rada Středočeského kraje již vybrala firmy, které provedou sanaci nebezpečných skal podél silnice č. III/1043 mezi Prahou Zbraslav a Vraným nad Vltavou a silnice II/102 Strnady - Štěchovice v úseku kolem Vranské přehrady. Na svém pravidelném jednání dne 13. května 2013 radní schválili nejvýhodnější nabídku uchazečů výběrových řízení. Sanace skal mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou i kolem Vranské přehrady bude hrazena ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

„Silnice ze Zbraslavi do Vraného je z bezpečnostních důvodů již delší dobu uzavřena. Pokud se nikdo z účastníků výběrového řízení neodvolá, a poté, co uplynou zákonem stanovené lhůty, by mělo začít zajišťování skal. Samotná sanace skály by měla trvat dva až tři měsíce. Při nedávné návštěvě ve Vraném jsem slíbil, že Kraj se bude snažit celý proces co nejvíce urychlit. Vím, že současná objížďka velmi komplikuje život jak obyvatelům Vraného, tak i okolních vesnic,“ řekl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

 

Ačkoliv v místě uzavírky byly přes silnici nainstalovány betonové panely, někteří obyvatelé Vraného přesto do míst, kde kusy skály padají na komunikaci, vstupují. „Byl jsem informován odborem dopravy, že některé spadlé kusy kamenů byly z místa odneseny. Chtěl bych proto apelovat na všechny obyvatele, aby skutečně do těchto míst nechodili a neriskovali zbytečně své životy,“ varoval hejtman Řihák.

 

Podobné problémy s padajícími skalami, jako mezi Vraným a Zbraslaví, dlouhodobě trápí představitele Středočeského kraje i na druhé straně řeky, mezi Strnady a Štěchovicemi. Také v těchto místech na silnici v minulosti spadlo kamení a komunikace musela být na nezbytně nutnou dobu uzavřena. Naposledy probíhala sanace skal u Štěchovic spojená s kompletní uzavírkou silnice II/102 vloni na podzim. V současné době je tato komunikace průjezdná.

Zdroj: webové stránky Středočeského kraje

 

Pondělí 6.5.2013

Skála - zprávy z KÚ Středočeského kraje

Získala jsem informace z KÚ Středočeského kraje. Výběrová komise vybrala vítěznou firmu, která bude sanovat skalní masiv. Výběrová komise je pouze poradní orgán Rady kraje. Ta bude zasedat a v této věci rozhodovat v pondělí 13.5.2013 (dle ústního sdělení pracovníka KÚ, který měl na starosti výběrové řízení). Rada kraje tedy vybere vítěznou firmu a bude uchazeči doručeno rozhodnutí a přidělení zakázky, kde je termín na odvolání 15 dní. Květen je tedy pryč.

Teď pouze dovozuji další postup. Obec není  účastníkem řízení, veškeré informace si musíme tedy získávat zprostředkovaně.  Předpokládejme, že někdy v červnu podepíše kraj smlouvu o dílo a vítězná firma nastoupí. Mám pro vás ale velmi špatnou zprávu, která strhne lavinu oprávněné kritiky. Součástí nabídky byla i doba realizace díla, která se pohybovala v rozmezí 5-7 měsíců. Firma, která byla nejlevnější a kterou doporučí ke schválení Radě kraje, má dobu realizace 5,5 měsíce.

Přiznám se bez mučení, že tato zpráva mě srazila na kolena a musela jsem si dát pár dní odstup, než jsem dostala odvahu napsat tyto řádky. Z celé věci mě je velmi smutno a nechápavě kroutím hlavou. Kladu si stejné otázky jako vy, z mých úst padají stejná slova, mísí se ve mně vztek a smutek. Chci vás poprosit minimálně o rétorickou toleranci v této následné diskusi. Vím, že jste oprávněně naštvaní, že na objízdné trase trávíte každý den mnoho zbytečných minut navíc, že projedete měsíčně nemalou částku za pohonné hmoty.

Když někdo okolo mě na začátku řekl, že to bude zavřené do konce roku, myslela jsem, že to vidí moc černě. Omyl, já byla bláhový optimista.

Martina Filipová

Pátek 19.4.2013

Informace o výběrovém řízení na Krajském úřadě Středočeského kraje - skála

 

Výběrové řízení

Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele stavby. Termín podání nabídek na sanaci skalního masivu byl stanoven na úterý 9.4.2013 v 10 hod. Bylo doručeno celkem 8 nabídek. Ve čtvrtek 18.4.2013 se na kraji sešla kvalifikační komise, která má za úkol posoudit odbornou způsobilost nabídky. Několik společností bylo vyzváno k doplnění podkladů a byl jim stanoven termín 5-ti dnů od doručení na doplnění podkladů. Kvalifikační komise by se opět měla sejít v pondělí 29.4.2013. Pokud budou všechny nabídky řádně doplněny, je možné, že tato komise už bude posuzovat nabídky i jako hodnotící komise a bude vybrána vítězná firma. Hodnotící komise následně předloží doporučení vítězné firmy radě kraje, která se schází každé pondělí v týdnu. Rada kraje by tedy mohla definitivně vybrat vítěznou firmu v pondělí 6.5.2013. Následovat bude rozhodnutí o výběru pro vítěznou firmu a rozhodnutí pro nevybrané firmy. Všichni se mohou vůči rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů od doručení.

Teprve poté co rozhodnutí bude v právní moci, bude možné jednat se SFŽP – poskytovatelem dotace a bude možné ze strany kraje podepsat smlouvu o dílo.

 

Otevření nájezdu v Dolních Břežanech na Pražský okruh

Magistrát hl.města vydal v lednu 2013 povolení tento sjezd zprovoznit. Proti tomu se odvolala Městská část Prahy 12, Městská část Praha – Libuš a několik fyzických osob. Po vyrozumění účastníků o podaném odvolání na příslušných úředních deskách, bylo postoupeno odvolání na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na Magistrátu hl.m. Praha jsem získala informaci, že od nich to už na MMR odešlo. Jak a kdy bude rozhodnuto nevím, ale budeme to průběžně zjišťovat.

Martina Filipová

Středa 20.3.2013

 Nové informace o skalním masivu

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje si 4.3.2013 u Ing. Jiřího Růžičky, CSc, znalec v oboru geologie - geomechaniky, nechala vypracovat znalecký posudek

"Posouzení stability skalního masívu nad silnicí III/1043, nalézající se mezi obcí Vrané nad Vltavou a osadou Jarov".

Tento posudek vám odpoví na mnohé otázky, které si klademe a které byly vzneseny také na zastupitelstvu obce Vrané nad Vltavou dne 20.2.2013.

 

Úterý 12.3.2013

Výluka na trati nebude v úseku Vrané nad Vltavou - Praha Zbraslav

Plánovaná výluka Českých drah v dubnu na trati č. 210 se netýká úseku Vrané nad Vltavou - Praha Zbraslav, ale pouze v Praha Zbraslav - směr Praha.

Odpověď Českých drah na žádost obce Vrané nad Vltavou na posunutí výluky na trati č. 210 do doby až bude v provozu silnice č. III/1043 z Vraného nad Vltavou na Zbraslav naleznete ZDE!

 

Středa 6.3.2013

 "Sanace skalního masivu" ve Věstníku veřejných zakázek

Krajský úřad Středočeského kraje zadal do Věstníku veřejných zakázek akci "III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu". Termín pro podání nabídek je 9.4.2013 do 9:00.

Kompletní zadání veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek naleznete ZDE!

 

Středa 27.2.2013

 Odpovědi do otázky ze ZO 20.2.2013

Datum konání: 27.2.
Uzavírka sil. III/1043 v úseku Vrané nad Vltavou - chatová osada Jarov byla řádně povolena MěÚ Černošice, odborem dopravy dne 31.1.2013 pod č.j. MUCE-4471/2013 OD-Ko , současně bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci sil. III/1043 a ostatních dotčených komunikacích. Rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno z důvodů havarijního stavu skalního masivu nad sil. III/1043.

Uzavírka byla povolena od 1.2.2013, kdy bylo instalováno dopravní značení , v tomto místě - na začátku a konci uzavřeného úseku bylo osazeno svislé dopravní značení "B1" - zákaz vjezdu všech vozidel a "B20" - zákaz vstupu chodců a zábrany "Z2" pro označení uzavírky.

Za osazené dopravní značení , to znamená do vnitřku uzavřeného úseku, navezl správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje kamení, aby bylo skutečně zabráněno fyzické možnosti vjetí vozidel do úseku ohroženého možným sesuvem skály. Toto opatření je z důvodů případné nekázně řidičů nerespektujících dopravní značení a znemožnění vjezdu do míst, kde je ohrožena bezpečnost silničního provozu .

Kamení je navezeno v uzavřeném úseku, do kterého není povolen vjezd ani vstup a je po dobu uzavírky místem stavby.

Uzavírka sil. III/1043 je vydána pro veškerou dopravu, to znamená , že platí i pro vozidla integrovaného záchranného systému. Dne 31.1.2013 byla řádně nahlášena na Územní středisko záchranné služby Středoč. kraje , Hasičský záchranný sbor Středočeské kraje a do Národního dopravního informačního centra - centrální evidence uzavírek. V případě této uzavírky - havarijního stavu skalního masivu, nelze z důvodů možného ohrožení bezpečnosti povolit vjezd ani vozidlům IZS.

 Zdroj - MěÚ Černošice, odbor dopravy, pí. Kohoutová

 

Stanovisko integrovaného záchranného systému k objížďce

 Vyjádření Hasičského záchranného systému Středočeského kraje na dotaz k problematice uzavírky silnice III/1043 z Vraného na Zbraslav.

 Ing. Jana Bejblíková

Odborný referent oddělení pozemních komunikací
Odbor dopravy

Žádám o vyjádření HZS Středočeského kraje o kolik se prodloužila dojezdová vzdálenost do Vraného nad Vltavou? Zda jsou s předmětnou uzavírkou komunikace z hlediska provedení zásahů jednotkami HZS kraje potíže?

...........................................................................................................................................................

Poplachový plán obce Vrané nad Vltavou má v prvním stupni předurčeny jednotky požární ochrany HZS stanice Jílové, JSDHO III Zvole a místní jednotku Skochovice.

Uzavření silnice III/1043 Zbraslav – Vrané nad Vltavou na dojezdy těchto jednotek nemá vliv, viz příloha .

K prodloužení dojezdových časů dojde až ve vyšších stupních požárního poplachu u jednotek, které jsou dislokovány na levém břehu Vltavy.
V případě dlouhodobější uzávěry silnice, bude poplachový plán přepracován v návaznosti na dojezdové časy změněné trasy.

plk. Ing. Miloš Hladík

náměstek ředitele pro IZS a OŘ

HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

 

Stanovisko integrovaného záchranného systému k objížďce II

Vyjádření Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje na dotaz k provozu a dostupnosti záchranné služby po dobu uzavírky silnice III/1043 v Vraného na Zbraslav.

Ing. Jana Bejblíková

Odborný referent oddělení pozemních komunikací
Odbor dopravy

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

...............................................................................................................

Odpověď MUDr. Knora, náměstka pro léčebně preventivní péči Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Uzávěr silnice nebude mít zásadní vliv na provoz a dostupnost Zdravotnické záchranné služby. Uzávěr silnice z Vraného na Zbraslav zhorší dostupnost (prodlouží dojezd) posádky z Jesenice a ze Zbraslavi. Dostupnost bude prodloužena o cca 5 minut (přes Jílové, resp. přes davelský most). Nicméně dojezd posádek z Davle či z Mníšku ovlivněn nebude.

 

V jakém stavu je sjezd a nájezd v Dolních Břežanech a kdy bude či nebude otevřen?

Dle dostupných informací vydal Magistrál hl.m. Prahy souhlas s otevřením sjezdu v Dolních Břežanech, ale městská část Písnice se odvolala proti rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, které řeší toto odvolání.

Zdroj informací - týdeník 5+2

 

Pátek 22.2.2013

Zápis z jednání ke skalnímu masivu nad silnicí III/1043

Zápis z jednání ke skalnímu masivu nad silnicí III/1043 v úseku Zbraslav - Vrané nad Vltavou "Zvolská homole" konaná dne 31.1.2013 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje naleznete ZDE!

 

Pondělí 11.2.2013, 17:55

Informace o uzavírce silnice IV

 

Jsem bohužel posel špatných zpráv. Pan Růžička byl s námi pod skálou. K této aktualitě přikládám fotku, na které je puklina, která je i laickým okem dobře viditelná. Je to přesně nad místem, kde je sjezd k řece od Jarova, kudy jsme chtěli směřovat objížďku po navigaci. Pan Růžička logicky řekl, že objížďka nepřichází vůbec v úvahu a shodli jsme se na tom i my tři přítomní zastupitelé. Ptala jsem se, zda by tato skála „přeskočila“ svodidla, pokud by se sesunula. Odpověděl zněla - nepřeskočila, smetla by svodidla a vše by skončilo v řece. 
Na vaše dotazy, proč nejde odstranit tento kus skály a zprovoznit komunikaci rovnou odpovídám (ptala jsem se na to samé). Skála je v havarijním stavu, kde stačí jen velmi málo, aby se to sesulo. K odtěžení musí dojít na místě – viz foto a na cca dvou dalších místech. Zároveň je na celé skále, a to po celé délce, mnoho menších míst, kde sice nejsou v extrémní hrozbě havárie, ale hrozí zde také kdykoli sesuv, který je neslučitelný s provozem na komunikaci. Nahoře by se utrhl sice menší kousek, ale nabalovalo by to na sebe další a další a dole by to bylo už smrtelně nebezpečné. 
V době, kdy jsme procházeli pod Homolí bylo na silnici už několik menších kamínků a pan Růžička říkal, že skála jasně dává najevo, že pracuje. Všichni víme, že šutry se tam válejí běžně, ale teď jsou mimořádně „vhodné“ podmínky pro jejich další padání. Tudy tedy rozhodně nebudeme jezdit do té doby, než se skála zasanuje.
Dnes tu byli i zástupci firmy, která osazuje skály čidly, které signalizují sesuv. Geolog Ing. Štábl a geolog nabízející čidla se trochu rozchází v tom, zda lze použít pro naši skálu či nikoli. Pokud připustím možnost, že skálu – viz obrázek osadím čidlem, tam ale nevyřeším problém menších cca 40 míst různě po skále. Čidla se osazují na kusy od 5 m3 a výše. Takže ani tato cesta nepřichází v úvahu. Ing. Štábl dále říkal, že tím jak by se čidla přivrtávala ke skále by mohl být odstartován vlastní sesuv a instalace by byla velmi riziková.
Soudní znalec řekl, že dokud nebude sanován celý masiv jako celek, nelze povolit bezpečný provoz po komunikaci.
Přiznám se, že se mě to nepíše snadno, ale jinak to vnímám teď u PC a jinak jsem to vnímala pod skálou. Přiznejme si, kdo z nás chodí pod Homolí pěšky? Většina z nás tam profrčí autem a soustředí se na to, aby se vůbec vešla na komunikaci, pokud proti ní jede auto. Skálu vnímáme jako kulisu. Snažte se prosím pochopit, není to proti nám, ale pro nás, pro naši bezpečnost, byť je to drsné a čeká nás mnoho měsíců objížděk.
Informace z kraje:
V tuto chvíli je dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele na Státním fondu životního prostředí, kde ji hodnotí projektový manager. Po jeho schválení bude vypsáno na kraji výběrové řízení. Víc vám v tuto chvíli říci nemohu, protože nemám žádné jiné povzbudivé informace.

Martina Filipová

Středa 6.2.2013, 19:31

 

Informace o uzavírce silnice III

 

Pokusím se odpovědět bodově na různé dotazy a sdělit Vám, co jsem dnes zjistila.

 

 -          Původně jsem se domnívala, že rizikem je nějaký konkrétní kus skály, který je možné odstranit a tím by riziko bylo odstraněno. Ing. Štábl ze SG – Geoprojektu, spol. s.r.o. mě vysvětlil, že rizikovým je úsek cca 200 m dlouhý a že v tomto úseku to může spadnout kdekoli.

-          Na dotaz, zda by byl možný poloprovoz v jednom jízdním pruhu mě odpověděl, že toto není možné, protože riziko je tak velké, že by utržený kus skály zasáhl oba jízdní pruhy. Toto potvrdil i soudní znalec Jan Růžička z Arcadis GT.

-          Nelze tedy uvažovat o tom, zda dotaci ano, či ne, musíme uvažovat o tom, že provoz bude povolen teprve tehdy, až bude skalní masiv zajištěn. Ani geolog, ani statik nedá žádný souhlas s provozem, poloprovozem. V tu chvíli úvahy o tom, zda dotaci ano či ne jsou bezpředmětné, protože bez sanace to bude zavřené trvale.

-          Nápad se vstupem na vlastní nebezpečí není možný, protože toto není legislativně množné. Pokud provozovatel na komunikaci není schopen zajistit bezpečnost, musí ji zavřít.

-          Svah není ani možné zajistit sítěmi, protože ty by váhu utržené skály neunesly.

(Zdroj informací Ing. Štábl)

-          Na zastupitelstvo obce dne 20.2.2013 jsem Ing. Štábla pozvala. Zodpoví vám veškeré další technické dotazy.

-          Pomoc s otevřením nájezdu na Pražský okruh jsme kraj požádali. Bude následovat i naše písemná žádost.

-          Na zastupitelstvo přijde i zástupce ČD, budete moci prezentovat případně své požadavky.

-          V pondělí 11.2.2013 Bude zahájen zkušební provoz na přívoze. Provozní dobu prodloužíme o jednu hodinu a vyzkoušíme, zda je o tuto službu zájem. Zítra v aktualitách upřesníme, na který poslední autobus bude převozník čekat.

-          Zkoušíme i variantu průjezdnosti podél řeky, ale tady jsme teprve na úplném začátku, je tady mnoho ale!!! Budeme se snažit najít cestu jak to udělat. Zítra přijede Ing. Štábl do Vraného a příští týden statik p. Růžička. Zásadní je stanovisko těchto dvou pánů. Povodí Vltavy zatím předběžně s touto možností souhlasí. Ale říkám, je tam mnoho ALE, tak nebudu předbíhat. Dejte mě čas, zkusíme to, minimálně pak budeme mít čisté svědomí, že jsme se na to nevykašlali.

-          Omlouvám se, ale o mostu nebudu diskutovat. Jeho stavba není rozhodně horizont měsíců, ale spíše let. To neřeší momentální problém.

-          Na téma dotace z mé strany již více informací v tuto chvíli nedostanete. Nejsme žadatelem dotace, majitelem komunikace, ani majitelem pozemku na Homoli. Své dotazy směřujte případně k žadateli, tedy ke kraji.

Děkuji všem za snahu pomoci svými nápady. Děkuji předem i za slušnost v rámci této diskuse. Všichni jsme z Vraného a máme právu na slušné a důstojné jednání, za což většině diskutujících děkuji. Zároveň se omlouvám, pokud jsem neodpověděla na všechny dotazy. Již tři dny nedělám nic jiného a ostatní práce mě bohužel stojí a z toho mám špatné svědomí.

Přeji všem pevné nervy a víru, že se snad podaří zázrak „nějak“ vydupat průjezd podél řeky. Zatím se to jeví docela pozitivně, ale…..

 

Martina Filipová, starostka obce

 

Úterý 5.2.2013, 17:30

Informace o uzavírce silnice II

 

Informace o skalním masivu – 5.2.2013

V záležitosti sanace skalního masivu je potřeba vnímat dvě oddělené řízení, která popíši odděleně.

Žádost o dotaci na SFŽP Kraj požádal o dotaci na SFŽP, tato žádost byla akceptována a byl vydán registrační list. Tím vznikla kraji povinnost do 14.6.2013 doložit všechny podklady, které jsou nutné k tomu, aby mohla být podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Kraj musí do 14.6.2013 zpracovat zadávací dokumentaci pro VŘ, kterou musí schválit projektový manager na SFŽP, teprve poté může být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení má své dané termíny, které se musí dodržet a to musíme ještě doufat aby se někdo v řízení neodvolat, protože tak by se projednání ještě protáhlo. Teď právě probíhá na kraji přípravy zadávací dokumentace pro VŘ. V informačním systému veřejných zakázek už tato stavba byla nahlášena. Souběžně kraj žádá SFŽP o možnost projednat VŘ v režimu nouze (v krajně naléhavém případě), v jednacím řízení bez uveřejnění, ale to bude moci jedině, pokud to SFŽP schválí. Reálně tedy nejdříve v červnu muže být uzavřena smlouva s prováděcí firmou, ta musí ještě zpracovat realizační dokumentaci a zajistit přípravu stavby. Samotná stavba má trvat cca 3 měsíce. Jsme tedy v září. Logicky se nabízí otázka, proč tedy není silnice průjezdná do června? Kraj si odděleně od plánované sanace skály zadal zpracování analýzy rizik u SG Geoprojektu. Analýzy rizik si nechává zpracovávat průběžně, na různá riziková místa. Schůzka, která byla svolaná minulý týden na kraji, nebyla svolána za účelem zavřít naši silnici, ale proto, aby se příslušné dotčené orgány (SÚS, kraj, odbor dopravy, Policie ČR,..) dohodly, jaké závěry vyvodí z této analýzy. Protože stav skály byl Ing. Štáblem, zpracovatelem analýzy, konstatován jako vysoce rizikový, kdy hrozí reálně obrovské riziko sesuvu části skalního masivu, rozhodly dotčené orgány na tomto jednání, že nejsou schopni na komunikaci zajistit bezpečnost a proto komunikaci zavřely. Dále vás jistě napadne otázka, proč neodstřelí ten rizikový kus skály, nezprovozní komunikaci a souběžně pokračují v úřednické mašinérii spojené se získáním dotace? Odpověď je prostá i když krutá. V žádosti o dotaci byla požadována kompletní sanace masivu, včetně oné rizikové části. Pokud by kus skály odstřeli, porušili by dotační podmínku, protože realizace by nebyla v souladu se zadáním. Toto se těžce lidsky chápe. Ten kdo nikdy nejednal s dotačními orgány, kdo to nezažil na vlastní kůži, nepochopí. Kritéria bývají tak krkolomná a často odporující zdravému rozumu, že podmínky dotace porušíte i něčím mnohem menším. Je to tedy boj o to, získat dotaci, neporušit podmínky dotačního řízení s maximální snahou vše urychlit. Dále vás jistě napadne, že to kraj může udělat z vlastních zdrojů, ale tím by se definitivně zřekl této dotace. Velmi pravděpodobně by tedy udělal jen odstranění té nebezpečné části, která ohrožuje bezpečnost, ale neřešilo by to špatný stav celého skalního masivu. Když zvážíte všechna fakta v této komplikované situaci, tak se vám chce možná brečet, možná křičet vzteky, možná máte pocit, že úřední šiml v ČR někdy odporuje zdravému rozumu a ve všem budete mít tak trochu pravdu. Výsledek ale bude, že na tomto stavu asi mnoho nezměníme. Na kraji jsme žádali o pomoc, zda by kraj nemohl zapůsobit na příslušné orgány, které mají na starosti otevření nájezdu na Pražský okruh v Dolních Břežanech. Sice bychom kilometry neušetřili, ale alespoň ti, co jezdí do oblasti za Vltavou, by se vyhnuli Břežanskému údolí. Slíbili, že se o toto pokusí. Dále jsme je žádali o kompenzaci více nákladů za prodloužení provozní doby přívozu, slíbili, že to projednaní a že je reálná šance, že by to na kraji mohlo projít. Dále jsme se bavili o tom, že pokud by se prokázalo, že část populace nahradila dopravu autem za vlakovou dopravu a vyvolalo to přetlak na železnici, že obec Vrané vyvolá jednání, aby se zvážilo posílení na železnici přidáním vagónu, případně posílením dalším spojem, ale tam jsem trochu opatrná v soudech, protože nevím, zda to logisticky půjde a zda najdeme společnou řeč v tom, kdo to zaplatí. Velmi se omlouvám za velmi, velmi nepříjemné zprávy. Věřte, že se mě nelehce psaly a vím, že vyvolají vlnu negativních emocí. Prosím minimálně o chladnou hlavu a o reakce s jistým odstupem, kdy zvážíte všechna pro a proti. Měli bychom si vždy na konci říci, že lidský život je vždy důležitější, než velké a nepříjemné komplikace, které nás minimálně do září čekají. Prosím o toleranci. Jakmile budu vědět nové informace, budu vás informovat.

Martina Filipová

Pondělí 4.2.2013, 12:26

Informace o uzavírce silnice I

Dobrý den, 
reaguji na události předchozích dní. Pokusím se bez emocí shrnout fakta. 

1)    Ve středu 30.1. volali z kraje, že bude ve čtvrtek jednání týkající se Homole. 
2)    Na jednání jel místostarosta, protože já měla plánovanou schůzku v Říčanech na Veolia voda. Netušili jsme, že se bude jednat o takto zásadní věc. 
3)    Ve čtvrtek rozhodla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, která je správcem komunikace, že silnici zavře. Termín uzavírky byl stanoven na 1.2.2013. 
4)    Obec Vrané nad Vltavou 31.1. na svých webových stránkách informovala občany, že silnice bude uzavřena. 
5)    V pátek byla silnice v poledních hodinách uzavřena, vyznačena objízdná trasa. 

Informace z dnešního dne 4.2.2013: 
1)    V roce 2006 zadal kraj zpracování PD sanace skalního masivu Homole. 
2)    V roce 2009 byla PD přepracována na základě požadavků EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) 
3)    Další informace mám v tuto chvíli jen neoficielně a nerada bych je podávala nepřesné. V úterý 5.2. jsem objednána na KÚ Stř. kraje, na odboru dopravy, kde si tyto informace ověřím a následně vás budu informovat přesně. 

Informace všeobecné: 
1)    Umístit značku „na vlastní nebezpečí“ nelze, není to legislativně možné. Správce silnice (SÚS Kladno) je povinen zajistit bezpečnost na komunikaci ze zákona. Pokud jí není schopen zajistit, musí nařídit zavření komunikace. 
2)    Obec Vrané nad Vltavou není ani správcem ani majitelem komunikace. 
3)    Zvolská Homole je pozemkově majetek Lesů ČR, které jsou vlastníkem pozemku. 
4)    Pozemkově je komunikace III/1043 Zbraslav – Vrané pod Homolí ve vlastnictví Lesů ČR, jedná se tedy o stavbu na cizím pozemku, katastrálně je to území obce Zvole u Prahy. 

Informace k zimní údržbě: 
1)    Silnice Vrané – Zvole je zařazena v plánu zimní údržby SÚS Kladno zařazena do třetího pořadí. 
2)    Díky uzavírce pod Homolí ji přeřadili do druhého pořadí, ale dnes na SÚS bohužel trochu zabodovali. Vyjeli postaru, tedy až v třetím pořadí. Velmi se omlouvali a slibovali, že už se to nestane. 
3)    Poslali jsme tam i obecní sypač, protože chápeme, že v tuto chvíli je to i naše priorita a náš průšvih. 
4)    Silnice na Březovou byla průjezdná, samozřejmě za předpokladu přiměřené rychlosti a dobrého stavu pneumatik. Do Zvole se tudy dalo dojet. To že v Ohrobci to bylo nesjízdné a tudíž pro všechny likvidační už Vrané neovlivní. 

Závěrem prosím všechny o trochu trpělivosti. Budeme vás průběžně informovat, jakmile dostaneme ověřené informace. Zastupitelstvo bude zcela rozhodně vážně uvažovat o prodloužení provozní doby na přívozu. Budeme se snažit proces sanace masivu co nejvíce urychlit, pokud to bude jen trochu možné. Ale to už předbíhám, minimálně si počkám na zítřejší schůzku na kraji.

Martina Filipová
starostka obce

 

Pátek 1.2.2013, 12:29

 Rozhodnutí o uzavírce silnice č. III/1043

Rozhodnutí MěÚ Černošice, odboru dopravy o uzavírce silnice č. III/1043 naleznete ZDE!

 

 

Obousměrná objízdná trasa pro veškerou dopravu:

 

Čtvrtek 31.1.2013, 13:24

Uzavření silnice Vrané - Zbraslav!!!

znacka_pozor.jpgznacka_pozor.jpg

Od pátečního rána (1. února 2013) bude uzavřena silnice z Vraného nad Vltavou na Zbraslav z důvodu havarijního stavu skalního masivu Zvolské Homole. Silnice budeuzavřena do doby realizace sanace skalního masivu Zvolská Homole.

 

                                                   Podrobnější informace nalezneteZDE!

grafika_pata.jpg