Důležité informace pro občany_2.4.2020 (1)-page-001.jpg 

obec.jpg

Částečné otevření odpadového dvora v omezeném režimu

 

Otevírací doba

sobota 4. dubna 2020 od 13:00 do 17:00 hod.

pondělí 6. dubna 2020 – čtvrtek 9. dubna 2020 od 15:00 do 18:00 hod.

O dalším provozu bude rozhodnuto do čtvrtka 9. dubna 2020

 

Pravidla provozu  

  • Podmínkou uložení odpadu je prokázání trvalého pobytu v obci Vrané nad Vltavou nebo doklad o zaplacení místního poplatku.
  • Vzhledem k nouzovému stavu bude provoz regulován – vždy pouze jedno vozidlo a max dvě osoby s odpadem a vždy s rouškou zahalenými ústy a nosem. Obsluha bude korigovat vstup do dvora, případná další vozidla musí vyčkat pokynu obsluhy, návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní odstup dva metry.
  • Současně Vás žádáme o omezení odkládání odpadu na minimum jen v nejnutnějších případech, vyčkejte prosím s většími objemy na dobu po skončení nouzového stavu a návratu k normálnímu provozu.

 

Pokud nebudou pravidla provozu respektována, budeme nuceni sběrný dvůr opět uzavřít.

 

Mgr. Dana Ullwerová

starostka obce

 

Informace pro občany_31. 3_-page-001.jpg

Informace pro občany_31. 3_ (1)-page-001.jpg

Document-page-001.jpg

Informace pro občany_27. 3.-page-001.jpg

Nový Dokument aplikace Microsoft Word-page-001.jpgIformace pro občany 24.3.2020.jpgIformace pro občany 23.3.2020-page-001 (1).jpg

Iformace pro občany 23.3.2020-page-002.jpg

Iformace pro občany 19.3.2020-page-001.jpg

Aktuální informace pro občany_18. 3. 2020-page-001 (2).jpg 

Důležité informace pro občany_18. 3. 2020-page-001 (1).jpg

Důležité informace pro občany_18. 3. 2020-page-002.jpgweb11.JPG

 web22.JPG

 

3.JPG

foto_vrane_josef_kopecky.jpg

 

Obec se rozkládá na pravém břehu Vltavy asi 5 km jižně od 50. rovnoběžky (jižně od Prahy), 28 km východně od 14. poledníku, v kopcovitém terénu Středočeské vrchoviny. Nejnižší bod obce je v nejvýchodnějším cípu na hladině řeky u přívozu, 190 m nad mořem. Nejvyšším bodem je jižní strana na vrchu Chlumík, 330 m n. m. Kromě řeky Vltavy obcí protékají potoky Dubná, Dravkov a Zvolský.

Vrané nad Vltavou se skládala ze dvou historických osad, Skochovic (asi 2/3 území) a Vraného (asi 1/3 území), celková rozloha po úpravách hranic v roce 1997 je 416 hektarů. Je zde 650 domů a 2408 trvale bydlících obyvatel. Obec je aktivně využívána i k rekreaci, je zde postaveno 568 chat.

U příležitosti oslav tisíciletého výročí založení Břevnovského kláštera (založen roku 993) byly obci Poslaneckou sněmovnou v roce 1993 uděleny znak a prapor. Symbolika znaku spočívá v převzetí základu znaku kláštera, což jsou tři sestupně řazené pětilisté růže, jen místo dole umístněných břeven (trámů) je u vranského znaku vyznačena řeka s rybou.

Obec byla přístupná pro okolí jen přes řeku Vltavu broděním, později osobním a nákladním přívozem směrem na Smíchov a Radotín. Až v roce 1907 bylo započato s výstavbou silnice z Vraného přes Zvoli do Břežan. V roce 1969 byla zprovozněna silnice z Vraného podle řeky na Zbraslav jako reakce na zrušení nákladního přívoznického prámu v roce 1965.

Obec Vrané nad Vltavou je členem Dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko (Mikroregion Dolnobřežansko). V srpnu 2012 obec Vrané nad Vltavou spolu s okolními obcemi založila MAS Dolnobřežansko. 

 

 AREÁLU ČOV BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA REALIZACI STAVBY INTENZIFIKACE ČOV VRANÉ NAD VLTAVOU

ČOV plakat.JPG

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo_eu.jpg

 ROZŠÍŘENÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ VODOVODU V ULICI NA KODLÍČI

ROZŠÍŘENÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ KANALIZACE V ULICI NA KODLÍČI

 Tyto projekty jsou financovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje obou projektů:    26 398 860,- Kč

Dotace EU:   16 829 273,- Kč

Příspěvek příjemce dotace:   2 034 634,- Kč

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

 VODOVOD SKOCHOVICE A ULICE BŘEZOVSKÁ

KANALIZACE ULICE BŘEZOVSKÁ

Tyto projekty jsou financovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady obou projektů:    24 799 024,16 Kč

Dotace EU:   15 809 377,89 Kč

Příspěvek příjemce dotace:   8 989 646,27 Kč

 

  - - - - - - - - - - - - - - 

 

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Vrané nad Vltavou

Tento projekt je financován Evropskou unií - Fondem soudržnosti  a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové výdaje projektů:    3 110 777,- Kč

Dotace EU:   2 173 309,- Kč

Příspěvek příjemce dotace:   937 468,- Kč

  ikony.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

grafika_pata.jpg