znak.png

Aktuální informace pro občany - 30.10.2020

Důležité aktuální informace najdete na webové adrese: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Z%C3%A1kaz_pohybu_od_%2028_rijna

Zdůvodnění proč se dělají opatření MZČR

KE STAŽENÍ: ZDE (.pdf)

 

Středočeský kraj – výzva k hledání dobrovolníků do zařízení sociálních služeb

REGISTRACE ZDE 

 

 

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke stále se zhoršující situaci, neváhejte v případě potřeby kontaktovat zaměstnance obce, starostku nebo  místostarostu. Jsme připraveni potřebným občanům zajistit nákupy potravin, dovoz léků, případnou další pomoc.

Kontakty: 257 760 351(obec), 724 181 106 (starostka), 602 416 457 (komise sociální),
 ou@vranenadvltavou.cz,  starosta@vranenadvltavou.cz, mistostarosta@vranenadvltavou.cz

Otevírací doba OÚ Vrané nad Vltavou
Obecní úřad je otevřen pro veřejnost v pondělí od 8:00 hod. do 13:00 hod. a ve středu od 13:00 hod. do 18:00 hod. Marika je rovněž od středy 21. 10. 2020 v uvedené době otevřena.

Stále preferujte, pokud je to možné, elektronickou komunikaci.

KHS eviduje v naší obci k dnešnímu dni 33 nemocných. Buďte na sebe opatrní, ohleduplní jeden k druhému a věřme, že tu nejhorší situaci brzy překonáme. Ještě jednou apeluji, neváhejte se na nás obracet, pokud budete potřebovat zajistit pomoc.

Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce 

 Krizová opatření schválení  na jednání vlády dne 21.10.2020:

 

foto_vrane_josef_kopecky.jpg

 

Obec se rozkládá na pravém břehu Vltavy asi 5 km jižně od 50. rovnoběžky (jižně od Prahy), 28 km východně od 14. poledníku, v kopcovitém terénu Středočeské vrchoviny. Nejnižší bod obce je v nejvýchodnějším cípu na hladině řeky u přívozu, 190 m nad mořem. Nejvyšším bodem je jižní strana na vrchu Chlumík, 330 m n. m. Kromě řeky Vltavy obcí protékají potoky Dubná, Dravkov a Zvolský.

Vrané nad Vltavou se skládala ze dvou historických osad, Skochovic (asi 2/3 území) a Vraného (asi 1/3 území), celková rozloha po úpravách hranic v roce 1997 je 416 hektarů. Je zde 650 domů a 2408 trvale bydlících obyvatel. Obec je aktivně využívána i k rekreaci, je zde postaveno 568 chat.

U příležitosti oslav tisíciletého výročí založení Břevnovského kláštera (založen roku 993) byly obci Poslaneckou sněmovnou v roce 1993 uděleny znak a prapor. Symbolika znaku spočívá v převzetí základu znaku kláštera, což jsou tři sestupně řazené pětilisté růže, jen místo dole umístněných břeven (trámů) je u vranského znaku vyznačena řeka s rybou.

Obec byla přístupná pro okolí jen přes řeku Vltavu broděním, později osobním a nákladním přívozem směrem na Smíchov a Radotín. Až v roce 1907 bylo započato s výstavbou silnice z Vraného přes Zvoli do Břežan. V roce 1969 byla zprovozněna silnice z Vraného podle řeky na Zbraslav jako reakce na zrušení nákladního přívoznického prámu v roce 1965.

Obec Vrané nad Vltavou je členem Dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko (Mikroregion Dolnobřežansko). V srpnu 2012 obec Vrané nad Vltavou spolu s okolními obcemi založila MAS Dolnobřežansko. 

 

 AREÁLU ČOV BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA REALIZACI STAVBY INTENZIFIKACE ČOV VRANÉ NAD VLTAVOU

ČOV plakat.JPG

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo_eu.jpg

 ROZŠÍŘENÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ VODOVODU V ULICI NA KODLÍČI

ROZŠÍŘENÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ KANALIZACE V ULICI NA KODLÍČI

 Tyto projekty jsou financovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje obou projektů:    26 398 860,- Kč

Dotace EU:   16 829 273,- Kč

Příspěvek příjemce dotace:   2 034 634,- Kč

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

 VODOVOD SKOCHOVICE A ULICE BŘEZOVSKÁ

KANALIZACE ULICE BŘEZOVSKÁ

Tyto projekty jsou financovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady obou projektů:    24 799 024,16 Kč

Dotace EU:   15 809 377,89 Kč

Příspěvek příjemce dotace:   8 989 646,27 Kč

 

  - - - - - - - - - - - - - - 

 

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Vrané nad Vltavou

Tento projekt je financován Evropskou unií - Fondem soudržnosti  a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové výdaje projektů:    3 110 777,- Kč

Dotace EU:   2 173 309,- Kč

Příspěvek příjemce dotace:   937 468,- Kč

  ikony.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

grafika_pata.jpg