znak.png

Aktuální informace pro občany ke dni 27. 2. 2021

Od 27. 2. 2021 na dobu 30 dnů je vyhlášen nouzový stav a krizová opatření

Informace zde:
(nejdůležitějších usnesení vlády)

Usnesení vlády č. 196
 
Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (Důvody pro vyhášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)

Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Usnesení vlády č. 217 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března

Usnesení vlády č. 198 Krizové opatření o omezení volného pohybu

Usnesení vlády č. 199 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (odůvodnění usnesení č. 199)

Usnesení vlády č. 200 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března

Usnesení vlády č. 201 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 201)

Usnesení vlády č. 214 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března 

  • vzor čestného prohlášení v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word

Všechna vládní usnesení naleznete ZDE.


Provoz obecního úřadu v pondělí a středu
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00

Prosíme o upřednostňování písemného, elektronického a telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné.

Kontakty:

obec, tel.: 257 760 351, ou@vranenadvltavou.cz
starostka, tel.: 724 181 106, starosta@vranenadvltavou.cz
místostarosta, tel.: 720 513 119, mistostarosta@vranenadvltavou.cz
pokladna, tel.: 257 713 770, pokladna@vranenadvltavou.cz
matrika, tel.: 257 760 352, matrika@vranenadvltavou.cz
komise sociální, tel.: 602 416 457


Kde musíme mít roušky a respirátory od 1. 3. 2021

  • Od 1. března platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě,
    že je člověk sám v přírodě. 
  • Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami. 
  • Na místech, kde se je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě

Omezení volného pohybu od 1. 3. 2021

Pohyb v Česku se omezuje jen na rámec okresu trvalého pobytu. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení od zaměstnavatele. Vycházky a běh přes den budou možné jen na území obce, nikoli celého okresu.

 

Aktuální informace na stránkách vlády – ZDE

Aktuální informace na novém COVID portálu ministerstva vnitra – ZDE

 Na stránkách MZČR najdete aktuální počty nemocných Covid-19 v jednotlivých obcích.

https://www.mzcr.cz/ 

https://koronavirus.mzcr.cz/


  foto_vrane_josef_kopecky.jpg

 

Obec se rozkládá na pravém břehu Vltavy asi 5 km jižně od 50. rovnoběžky (jižně od Prahy), 28 km východně od 14. poledníku, v kopcovitém terénu Středočeské vrchoviny. Nejnižší bod obce je v nejvýchodnějším cípu na hladině řeky u přívozu, 190 m nad mořem. Nejvyšším bodem je jižní strana na vrchu Chlumík, 330 m n. m. Kromě řeky Vltavy obcí protékají potoky Dubná, Dravkov a Zvolský.

Vrané nad Vltavou se skládala ze dvou historických osad, Skochovic (asi 2/3 území) a Vraného (asi 1/3 území), celková rozloha po úpravách hranic v roce 1997 je 416 hektarů. Je zde 650 domů a 2408 trvale bydlících obyvatel. Obec je aktivně využívána i k rekreaci, je zde postaveno 568 chat.

U příležitosti oslav tisíciletého výročí založení Břevnovského kláštera (založen roku 993) byly obci Poslaneckou sněmovnou v roce 1993 uděleny znak a prapor. Symbolika znaku spočívá v převzetí základu znaku kláštera, což jsou tři sestupně řazené pětilisté růže, jen místo dole umístněných břeven (trámů) je u vranského znaku vyznačena řeka s rybou.

Obec byla přístupná pro okolí jen přes řeku Vltavu broděním, později osobním a nákladním přívozem směrem na Smíchov a Radotín. Až v roce 1907 bylo započato s výstavbou silnice z Vraného přes Zvoli do Břežan. V roce 1969 byla zprovozněna silnice z Vraného podle řeky na Zbraslav jako reakce na zrušení nákladního přívoznického prámu v roce 1965.

Obec Vrané nad Vltavou je členem Dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko (Mikroregion Dolnobřežansko). V srpnu 2012 obec Vrané nad Vltavou spolu s okolními obcemi založila MAS Dolnobřežansko. 

 

 AREÁLU ČOV BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA REALIZACI STAVBY INTENZIFIKACE ČOV VRANÉ NAD VLTAVOU

ČOV plakat.JPG

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo_eu.jpg

 ROZŠÍŘENÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ VODOVODU V ULICI NA KODLÍČI

ROZŠÍŘENÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ KANALIZACE V ULICI NA KODLÍČI

 Tyto projekty jsou financovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje obou projektů:    26 398 860,- Kč

Dotace EU:   16 829 273,- Kč

Příspěvek příjemce dotace:   2 034 634,- Kč

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

 VODOVOD SKOCHOVICE A ULICE BŘEZOVSKÁ

KANALIZACE ULICE BŘEZOVSKÁ

Tyto projekty jsou financovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady obou projektů:    24 799 024,16 Kč

Dotace EU:   15 809 377,89 Kč

Příspěvek příjemce dotace:   8 989 646,27 Kč

 

  - - - - - - - - - - - - - - 

 

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Vrané nad Vltavou

Tento projekt je financován Evropskou unií - Fondem soudržnosti  a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové výdaje projektů:    3 110 777,- Kč

Dotace EU:   2 173 309,- Kč

Příspěvek příjemce dotace:   937 468,- Kč

  ikony.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

grafika_pata.jpg