Státní občanství

Osvědčení o státním občanství při prvním vydání občanského průkazu - 15 let

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR může na zdejším matričním úřadu podat pouze občan s trvalým pobytem na území matričního obvodu Vrané nad Vltavou (starší 18-ti let), nebo jeho zákonný zástupce.

Nutné předložit tyto doklady:

  • rodný list dítěte
  • pokud je alespoň 1 z rodičů narozen do 31.12.1953 na území ČR, rodný list alespoň jednoho z rodičů, jsou-li oba narozeni po 1. 1. 1954
  • oddací list rodičů
  • přítomnost jednoho z rodičů s dokladem totožnosti je nutná.

Osvobozeno od správního poplatku.

  • Vzor č. 5

Osvědčení o státním občanství při prvním vydání cestovního pasu

Žádost lze podat na matričním úřadu za správní poplatek 100,- Kč.
K žádosti dostupné na matričním úřadu je třeba doložit shodné doklady jako při vydání osvědčení z důvodu vystavení 1. občanského průkazu (viz. výše).

grafika_pata.jpg