Spolky a kluby

SK Vrané nad Vltavou, z.s.
Sportovní klub Vrané nad Vltavou, fotbalové hřiště, klubovna, občerstvení
kontaktní osoba: David Balling

info@sk-vrane.cz
www.sk-vrane.cz

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
Sokolovna se sálem a občerstvením, hřiště na volejbal, malý fotbal apod.
Kontaktní osoba: Jaroslav Tejnický - starosta sokola
Vrané nad Vltavou, Březovská 192
info@sokolvranenadvltavou.cz
www.sokolvranenadvltavou.cz

Sbor dobrovolných hasičů Skochovice
hasičská zbrojnice se sálem, hřiště
Kontaktní osoba: Václav Pužman - starosta SDH
Vrané nad Vltavou, ul. Vltavská
hasici@sdhskochovice.cz
www.sdhskochovice.cz

Pěvecký sbor Svatého Jiří
Kontaktní osoba: Alfons Limpouch - sbormistr
Vrané nad Vltavou
alfons.limpouch@seznam.cz
www.sborsvjiri.cz

Klub seniorů SENIOREK
Kontaktní osoba: Blanka Tomková
E-mail: tomkova.blanka@seznam.cz

Český zahrádkářský svaz - základní organizace Vrané nad Vltavou
Kontaktní osoba: Marie Plecháčová

TJ Sokol Vrané nad Vltavou II.
Vodní sporty, klubovna s loděnicí
Kontaktní osoba: Josef Sosnovec - předseda oddílu jachtařů a místostarosta jednoty
Mobil: 603 820 562
www.sokolvrane.cz

Český svaz ochránců přírody - ZO 11/11 Zvoneček
zastřešuje činnost CEV Zvoneček, praktická ochrana přírody, účast ve správních řízeních
Kontaktní osoba: Petr Janeček
Vrané nad Vltavou, Březovská 382 (horní budova MŠ)
info@cev-zvonecek.cz
www.cev-zvonecek.cz
Tel: 257 762 036

Centrum ekologické výchovy Zvoneček
ekoporadna, osvětové akce pro veřejnost, výukové programy pro děti ZŠ a MŠ, přednášky, besedy, semináře, rozsáhlá knihovna a videotéka, publikační činnost, atd.
Kontaktní osoba:  Petr Janeček
Vrané nad Vltavou, Březovská 382 (horní budova MŠ)
info@cev-zvonecek.cz
www.cev-zvonecek.cz
Tel: 257 762 036
Mobil: 722 159 244

Mateřské centrum Zvoneček
Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku je plné jednoduchých lidových písniček, básniček, říkanek pro děti, cvičení se speciálními pomůckami, míčky, kuželkami, obručemi, cvičením na nářadí – trampolína, lavičky, kladina, švédská bedna.Každé první cvičení v měsíci cvičíme na velkých gymballech. (Každé úterý od 16:00 do 17:00 ve vranské sokolovně; cena 650,- Kč za pololetí na rodinu).
Kontaktní osoba: Hana Kolesová
Vrané nad Vltavou, sokolovna
Mobil: 733 369 996

Výtvarná setkání s pohádkou, Cvičení pro rodiče s dětmi:
www.cev-zvonecek.cz

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GBHS
tréninky každý čtvrtek od 17:30 do 19:00 v sokolovně ve Vraném nad Vltavou
Kontaktní osoba: Martin Zámečník - hlavní trenér
www.tkd.cz
Mobil: 603 302 739

Schody k nezávislosti, o. s. -  „DŮM NA VRŠKU“
klub Montessori s rozšířenou výukou angličtiny, provoz denně, dopolední i celodenní docházka
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Pelánová, Ph.D.
Vrané nad Vltavou, Ke Statku 561
Mobil: 775 910 380
Mobil: 777 951 814
E-mail: kacka.beranova@montessori-klub.cz
E-mail: pelanova.olga@montessori-klub.cz
www.montessori-klub.cz

Junák-český skaut - středisko Vltava Vrané nad Vltavou, z. s.
E-mail: stredisko-vltava@skaut.cz

Junák-český skaut - středisko Vltava Vrané nad Vltavou, z. s. - oddíl Ohrobec
E-mail: stredisko-vltava@skaut.cz 

www.ohrobeckamedvidata.cz

Stará škola, z.s.
místo pro setkávání a vzdělávání, komunitní centrum
V Zídkách č.p. 128, Vrané nad Vltavou (naproti kostelu)
e-mail: vranestara@gmail.com
www.stara-skola-vrane.cz
www.facebook.com/stara.skola.vrane

Dětská skupina U rybek
ŽÍT SPOLU-VRANÉ, z.ú.
V Zídkách 128
252 46 Vrané nad Vltavou
(budova Staré školy)
tel.: 777 262 979 (Mgr. Jana Neumanová - ředitelka)
www.urybek.cz
www.facebook.com/urybek/
činnost: Dětská skupina dle MPSV, kroužky pro děti, akce pro rodiny s dětmi

 

Pokud máte zájem o přidání nebo úpravu údajů k této stránce, napište e-mail na mistostarosta@vranenadvltavou.cz

grafika_pata.jpg