FOTOGALERIE

VIDEO (autor: Lukáš Novotný)

POVODŇOVÉ KONTO OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU

5020 5020 /0600

Povodeň 2013
aktuální informace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7.2013 - 11:16

 

logo obce Vrané nad Vltavou[5].jpg

 

Obec Zvole, zastoupená starostou Ing. Miroslavem Stoklasou darovala naší obcí finanční dar ve výši 50.000,- Kč  pro účely odstranění škod po červnové povodni.

DĚKUJEME!

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.6.2013 - 10:27

 

Bohemia Energy rozdělí mezi své zákazníky postižené povodní 2 miliony korun

 

V Praze 4. června 2013

Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel elektřiny a plynu v České republice, se v reakci na ničivé povodně rozhodla mezi své zákazníky z řad domácností, kteří byli zasaženi ničivou povodní, rozdělit finanční pomoc ve výši 2 miliony korun.  

„Naše zákazníky vnímáme jako partnery a vztah s nimi není pro nás pouze čistě obchodní. Proto jsme se rozhodli těm, kdo při těchto povodních utrpěli škodu, finančně pomoci. Mezi naše zákazníky, kteří byli povodní postiženi, tak rozdělíme částku 2 miliony korun. V případě vysokého počtu žadatelů jsme samozřejmě připraveni objem pomoci navýšit, tak aby pomoc byla smysluplná,“ vysvětluje Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy.

Žádost o finanční pomoc s potvrzením příslušného úřadu samosprávy (obecní či městský úřad) o tom, že byl zákazník letošní povodní postižen, lze zasílat e-mailem na adresu kontakt@bohemiaenergy.cz nebo vyřídit přímo na zákaznické lince Bohemia Energy 840 10 10 10, a to od úterý 4. června do 30. června 2013.

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE! (.pdf)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.6.2013 - 14:27

Přívoz v provozu od 24.6.2013

Přívoz – informace o probíhajících opravách

Dnes se nám podařilo vrátit utržené schůdky na původní místo. Díky bohu je velká voda neodnesla.

Dnes se dokončí vyčištění břehů.

Zítra začnou práce na opravě převoznického domečku.

Likvidátor z pojišťovny se dostaví až příští úterý.

Díky ochotě převozníků, kteří budou muset pracovat v bojových podmínkách, kdy převoznický domeček bude rekonstruován a vysoušen, začne přívoz převážet:

V pondělí 24.6.2013 od 5.00 hod.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.6.2013 - 8:11

Povodeň 2013 - video (autor: Lukáš Novotný)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.6.2013 - 11:36

Pitná voda po povodních

Podrobnosti naleznete ZDE! (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.6.2013 - 9:22

Varování Krajské hygienické stanice

Ke stažení ZDE! (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.6.2013 -9:13

Mironet poskytuje bezplatnou záchranu techniky zaplavené povodní

Společnost Mironet bezplatně obětem povodní vysuší, vyčistí a zprovozní zaplavenou techniku. Nabídka pomoci se vztahuje k LCD televizím, počítačům, notebookům, monitorům, audiotechnice a telefonům. Pro záchranu techniky je nutné přístroj jednoduše osušit, případně vyjmout baterii a co nejrychleji dodat IT specialistovi, aby techniku nezničila koroze. Neodborným postupem nelze zaplavenou techniku vysušit tak, aby se zamezilo riziku jejího zničení při zapnutí. IT specialista techniku vysuší, vyčistí vnitřek přístroje vhodnou chemikálií od nečistot, zbaví tištěné spoje oxidace, překontroluje přístroj a až poté jej zapne. V případě okamžitého doručení přístroje je šance na záchranu až 80%, při pozdějším dodání přístroje se pravděpodobnost záchrany rychle snižuje. Přístroj lze zdarma dodat na Mironet centrálu nebo zaplatit za přepravu přístroje přes přepravní službu.

Na těchto stránkách www.mironet.cz/zachrana-techniky se dozvíte, jak přesně postupovat. Mironet poskytuje stejnou pomoc osobám postiženým povodní, jako to již udělal při povodních v roce 2002 a 2010. V obou případech byla zachráněna technika v řádu milionů korun. Více informací o historii této pomoci získáte také na adrese www.mironet.cz/pomoc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.6.2013 - 8:49

ČEZ Prodej, s.r.o. - nabídka pro zatopené

Skupina ČEZ nabízí svým zákazníkům, kteří byli zatopeni, pomoc ve formě dodávek elektřiny po 3 měsíce zdarma. 

Více se dočtete v příloze této aktuality.

Informace o podmínkách pro zatopené

Potvrzení o poškození odběrného místa povodní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.6.2013 - 22:19

Výtěžek z charitativní akce "Volejbalové slavnosti"

Telovýchovná jednota Sokol Vrané nad Vltavou I. předala Obci Vrané nad Vltavou výtěžek z charitativní akce "Volejbalové slavnosti", která se uskutečnila o víkendu v naší obci a která se velmi vydařila. Celkový dar byl ve výši 33.929,- Kč. Finanční prostředky budou věnovány občanům naší obce, které postihla povodeň. DĚKUJEME.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.6.2013 - 19:13

Charitativní akce na pomoc postiženým povodní

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.6.2013 - 19:06

Výzva dobrovolníkům - záchrana fotbalového hřiště

Žádáme Vás o pomoc při záchraně fotbalového hřiště ve Vraném nad Vltavou. Kdo můžete, tak zítra od 9:00 až do večerních hodin proběhne brigáda na fotbalovém hřišti, při které se bude ručně odstraňovat bahno z trávníku. Kdo můžete, přijďte pomoc. Sebou lopaty, gumáky a ještě lepší náladu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.6.2013 - 8:44

Hlídání dětí v CEV Zvoneček

Zvoneceklogo.JPG[1].jpg

 

Centrum ekologické výchovy Zvoneček nabízí od zítřejšího dne tj. pátku 7.6.2013 (od 8 do 17 hodin) postiženým povodní i dobrovolníkům hlídání dětí. Děti budou v ekocentru a v areálu horní budovy Mateřské školy. Podrobnosti Vám sdělí Alena Vargová na telefonním čísle 604 269 873.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2013 - 22:34

Darovací smlouva - město Slatiňany

Město Slatiňany doruje obci finanční příspěvek na pomoc při odstraňování letošní povodně.

Děkujeme!

Děkujeme nejen jim, ale i všem ostatním, kteří nám darovali materiální pomoc, kteří nám pomáhají při odstraňování následků povodně nebo přispějí jakoukoli částkou na povodňové konto. Vše bude použito na odstranění důsledků povodní.

Darovací smlouva

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2013 - 19:39

Vlaky od 6.6.2013

Zitra tj. od 6.6.2013 už budou vlaky jezdit z Vraného nad Vltavou podle jízdního řádu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2013 - 19:04

Výzva dobrovolníkům

Od zítřejšího (čtvrtek 6.6.2013) dopoledne (cca 10:00) budeme potřebovat u bytových domů vedle fotbalového hřiště pomoc dobrovolníků. Potřebujeme odstraňovat nános bahna a vyklidit přízemní bytové jednotky. Kdo můžete přijít, doražte. Vezměte si lopaty, gumáky a dobrou náladu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2013 - 15:13

Povodňové konto obce Vrané nad Vltavou

Před malou chvílí bylo aktivováno povodňové konto obce Vrané nad Vltavou.

5020 5020 / 0600

Finanční prostředky z tohoto bankovního účtu budou použity na odstranění následků povodní v obci Vrané nad Vltavou.

V případě, že byste chtěli přispět finančními prostředky na odstranění následků povodní v obci Vrané nad Vltavou pošlete libovolnou částku na výše uvedený bankovní účet.

Děkujeme Vám za pomoc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2013 - 14:40

Pracovněprávní nároky zaměstnanců v souvislosti s povodněmi

V souvislosti s povodněmi se množí dotazy týkající se pracovněprávních problémů.

Co dělat a jak postupovat v následujících případech:

1) když se zaměstnanec nedostane do zaměstnání

2) když bude převeden na jinou práci

3) když mu v důsledku záplav nebude přidělována práce

4) když v místě trvalého bydliště poskytne pomoc, atd.

 

1. Zaměstnanec se následkem povodně nedostal do zaměstnání

a) Tato problematika je upravena v bodu 3. přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah důležitých osobních překážek v práci. Zaměstnavatel v tomto případě poskytne zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy. Po dohodě se zaměstnavatelem to lze řešit i napracováním zameškané doby a konečně to lze rovněž řešit čerpáním dovolené. Všichni zaměstnavatelé, tj. i ti, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zák. práce (jedná se o zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost, např. příspěvkové organizace) mohou v kolektivní smlouvě sjednat, nebo ve vnitřním předpisu stanovit, že se jedná o překážku v práci s náhradou mzdy.

     Pokud by se jednalo o těžce zdravotně postiženého zaměstnance, který  na cestu do zaměstnání používá osobní automobil, vznikl by mu nárok na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den (viz bod 4. výše uvedené přílohy).

 V závěru je třeba zdůraznit, že se jedná o případ, kdy o přerušení provozu hromadných dopravních prostředků zaměstnanec nevěděl.

b) zaměstnanec se v důsledku povodní nemůže dostavit do zaměstnání i v dalších dnech

     Pracovněprávní předpisy tento případ neupravují. Vzhledem k důvodům, proč se zaměstnanec nemůže dostat do zaměstnání, přichází v úvahu poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo čerpání dovolené.

      Pokud jde o úhradu zdravotního pojištění domnívám se, že zaměstnavatelé v těchto případech poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebudou podmiňovat uzavřením dohody o úhradě zdravotního pojištění dle § 9 odst. 3 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Je však nutné posuzovat každý případ s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu.

2. zaměstnanec je podle §  41 odst. 4 zákoníku práce převeden na jinou práci, neboť to je třeba ke  zmírnění bezprostředních následků povodně

      Podle § 41 odst. 4 zák. práce může zaměstnavatel v tomto případě zaměstnance převést i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci. Zaměstnanec musí být samozřejmě schopen tuto práci vykonávat, zejména vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem. Pokud by byl převeden na práci, za níž mu náleží nižší mzda (plat), přísluší mu doplatek nejméně do výše průměrného výdělku a to po celou dobu tohoto převedení.Problematika odměňování (doplatku do průměrného výdělku) je v tomto případě obsažena v § 139 zák. práce.

3. zaměstnanci  není v době povodně přidělována práce a není převeden na jinou práci

 a) překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zák. práce

     Ve většině případů se bude jednat o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zák. práce a zaměstnanci po tuto dobu náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Protože tato překážka v práci (živelní událost) není v zákoníku práce upravena, jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zák. práce.

     Podle mého názoru se ve většině případů nebude jednat o nepříznivé povětrnostní vlivy, ale o živelní událost. Odůvodnit to lze mimo jiné především tím, že vláda vyhlásila ve všech krajích Čech kromě Pardubického stav nouze.

     Pojem "nepříznivé povětrnostní vlivy " je upraven v § 207 písm. b) zák. práce., není zde však blíže specifikován. Podle dosavadní praxe se jedná, např. o přerušení práce vlivem velkých mrazů nebo dešťů na stavbách, na montážích v terénu, v lesním hospodářství. Jedná se tedy o práce v určitých resortech a profesích. Nelze přece tvrdit, že např. u zaměstnanců pracujících v dílnách, u technickohospodářských zaměstnanců, kterým následkem povodně není přidělována práce, se jedná o překážku v práci uvedenou v § 207 písm. b) tj. o nepříznivé povětrnostní vlivy. Jsem přesvědčen, že ve většině případů nepřidělování práce v důsledku povodně se bude jednat o překážku v práci podle § 208 zák. práce.

    Rozhodně to nelze řešit tzv. částečnou nezaměstnaností podle § 209 zák. práce, tj. že v písemné dohodě uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací budou vymezeny vážné provozní důvody. V současné právní úpravě již vážné provozní důvody nejsou uvedeny. V § 209 odst. 1 zák. práce je uvedeno, že o tuto překážku v práci na straně zaměstnavatele se jedná pouze v tom případě, kdy u něho došlo k dočasnému omezení odbytu jeho výrobků nebo k omezení poptávky po jím poskytovaných službách. O tento případ se však zde nejedná.

      Samozřejmě to lze po dohodě se zaměstnancem řešit i poskytnutím dovolené.

     Tento případ však nelze řešit poskytnutím neplaceného volna, a to i v případě, že by se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli. Bohužel se však jedná o častou nesprávnou praxi některých zaměstnavatelů, kteří na dobu překážek na jejich straně, především se jedná o prostoje a vážné provozní důvody zaměstnancům poskytují (po dohodě se zaměstnancem) neplacené volno. Tato praxe je v rozporu se zákoníkem prácei s rozhodováním soudů. 

b) překážka v práci z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů - § 207 písm. b) zák. práce

     V některých případech nepřidělování práce by se mohlo jednat i o překážku v práci z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů. Uvedu na příkladu: v městě, které bylo částečně zaplaveno, stavební firma staví např. obchod, který leží v místě, kde záplavy nejsou. Následkem dešťů zaměstnanci, například pokrývači nemohou vykonávat práci. Jedná se o překážku v práci podle § 207 písm. b) zák. práce (nepříznivé povětrnostní vlivy) a nikoliv o překážku v práci podle § 208 zák. práce. Jestliže zaměstnanci nebudou v tomto případě převedeni na jinou práci, přísluší jim náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Lze však dohodnout (např. v kolektivní smlouvě) nebo ve vnitřním předpisu stanovit náhradu mzdy nad 60% průměrného výdělku. To platí i pro zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zák. práce, tj. kteří neprovozují podnikatelskou činnost. Jestliže budou převedeni na jinou práci (nelze je převést bez jejich souhlasu), a náležela by jim nižší mzda (plat), zaměstnavatel je podle § 139 zák. práce povinen jim poskytnout doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého zaměstnanec dosahoval před převedením na jinou práci.

c) překážka v práci z důvodu prostoje - § 207 písm. a) zák. práce

 V některých případech se může rovněž jednat o prostoj. Prostoj je upraven v § 207 písm. a) zák. práce. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. O prostoj se jedná, např. když zaměstnanci nemohou vykonávat práci v důsledku přerušení: dodávky elektrického proudu; plynu; surovin; materiálů; v důsledku chybných pracovních podkladů; vadných přípravků nebo nářadí; čekání na seřizovače; poruchy na strojním zařízení, atd. Prostojem se rozumí pouze přechodná, určitým časovým úsekem omezená a zásadně nepředvídatelná překážka v práci. Prostojem rozhodně není pravidelná; plánovaná odstávka strojů či zařízení; pravidelné opravy, včetně oprav generálních; nedostatek práce vzhledem k přechodu na jiný výrobní program nebo vzhledem k nedostatku zakázek. Jak je výše uvedeno v některých případech by se o tuto překážku v práci mohlo jednat, např. zaměstnancům nebyla přidělována práce, protože v důsledku záplav byla přerušena dodávka elektrického proudu. Jestliže zaměstnanci nebudou v tomto případě převedeni na jinou práci, přísluší jim náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. I v tomto případě lze dohodnout (např. v kolektivní smlouvě) nebo ve vnitřním předpisu stanovit náhradu mzdy nad 80% průměrného výdělku. To platí i pro zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost. Jestliže budou převedeni na jinou práci (nelze je převést bez jejich souhlasu), a náležela by jim nižší mzda (plat), zaměstnavatele je podle § 139 zák. práce povinen jim poskytnout doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého zaměstnanec dosahoval před převedením na jinou práci.

Souběh výše uvedených překážek v práci

     V řadě případů se bohužel může jednat o tzv. souběh výše uvedených překážek v práci. Například, pokrývač nemůže vykonávat práci nejen v důsledku silného deště a větru, ale také v důsledku záplav. Největší problém však nepochybně může nastat v případě souběhu překážky v práci na straně zaměstnance a současně překážky v práci na straně zaměstnavatele. Uvedu na příkladu: zaměstnanec se v důsledku povodně nemůže dostat do zaměstnání z důvodu, že nejezdí hromadná doprava, ale i kdyby se do zaměstnání dostal, nemohl by práci vykonávat, protože výrobní prostory jsou zaplaveny.

       Jedná se o překážku v práci na jeho straně, která by měla být, jak je výše uvedeno řešena poskytnutím pracovního volna bez náhrady mzdy nebo čerpáním dovolené, ale současně je zde překážka na straně zaměstnavatele, neboť jeho pracoviště jsou zaplaveny. I kdyby se zaměstnanec do zaměstnání dostavil, nebyla by mu práce z výše uvedených důvodů přidělována. V tomto konkrétním případě se skutečně jedná o komplikovaný právní problém, který bude třeba řešit, stejně jako další hraniční případy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného případu.

 Především bude nutné přihlédnout k ustanovení § 3 občanského zákoníku, kde je uvedeno „

      (1) Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

      (2) Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.

4. zaměstnanec na základě požadavku příslušného orgánu stanoveného zákonem, např. povodňového orgánu obce  poskytne při povodních osobní pomoc

     V tomto případě se podle § 201 zák. práce a zejména podle zák. č.  254/2001 Sb., o vodách nebo podle § 31 zák. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení se jedná o překážku v práci z důvodu obecného zájmu, konkrétně o občanskou povinnost a zaměstnanci od zaměstnavatele náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec musí zaměstnavateli tuto překážku v práci prokázat potvrzením příslušného orgánu, např. povodňového orgánu.

5. zaměstnanec odstraňuje následky povodní a činí tak pouze ve svém zájmu a zároveň i v zájmu ostatních spoluobčanů:

A)    Odstraňuje-li zaměstnanec následky povodní na svém majetku, jde o důležitou osobní překážku v práci, kdy zaměstnavatel může poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy nebo se mohou zaměstnanec a zaměstnavatel na náhradě mzdy dohodnout, nebo se mohou dohodnout na napracování zameškané pracovní doby.

B)    Pokud však bude zaměstnanec odstraňovat následky povodní sice na svém majetku(domě, bytě), ale bude pracovat na základě pokynu příslušného orgánu, protože by jeho majetek například mohl ohrozit zdraví nebo majetek jiných fyzických osob, bude se opět jednat o občanskou povinnost.  I zde je tedy nutné každý případ posuzovat individuálně. Rozhodující bude vždy potvrzení výše uvedeného příslušného orgánu, např. povodňového orgánu.

5. 6. 2013, JUDr. Jitka Kocianová

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2013 - 12:56

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2013 - 9:46

Prosba III.

Děkujeme za všechny nabídky pomoci, které se k nám dostaly.

Další z možností, jak můžete pomoci je účast na charitativní akci, kterou pořádá TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. tuto sobotu 8. 6. 2013 u naší sokolovny.

TJ Sokol pořádá každoročně touto dobou Volejbalové slavnosti a nakonec po důkladném zvážení nebude ani letošní rok výjimkou. S ohledem na probíhající živelnou pohromu letos celý výtěžek z akce poputuje ve prospěch osob zasažených povodní. 
Prosíme proto všechny, kteří by chtěli finančně a symbolicky pomoci, aby přišli v sobotu k sokolovně.

Po celý den je připraveno bohaté občerstvení, přes den probíhá volejbalový turnaj a také je zde možnost zahrát si pink-ponk, badminton, zaskákat si v nafukovací žirafě. Akce vyvrcholí koncertem folk-rockové kapely Flám od 19h, která se spolu se zvukařem vzdala svého honoráře ve prospěch dobré věci (Děkujeme!).

Po celý den bude také možné přispívat dobrovolnými  finančními dary .
Kompletní částku pak Sokolové předají obci, která finanční dar použije na nákup aktuálních potřeb (např. vysoušeče, čisticí prostředky, atp.)

Přijďte, prosím, podpořit svou účastí dobrou věc.

Za obec Vrané nad Vltavou 
Martina Filipová, starostka

Za TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
Martin Kilián, starosta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2013 - 17:48

Doprava do Prahy a zpět dne 5.6.2013

Pro středu 5.6.2013 platí tyto pokyny:

- zítra se ruší autobus X 331 (dnes pojede vše, tak jak je uvedeno níže v aktualitě z 13.27 hod)

- zítra pojede vlak

- první spoj na Prahu bude 5,37, další v 6.07 a dále pravidelně po 30-ti minutách

- z Prahy vyjede první vlak v 5.30, další v 6.00 a dále také pravitelně po 30-ti minutách

Prosím tyto informace jsou platné teď a mohou se kdykoli změnit. Z ROPIDem jsme dohodli, že pokud bude nějaká změna, dají nám vědět.

Dále prosíme o pochopení, pokud vlaky nepojedou úplně přesně. Díky velké vodě panuje v celé ČR drobný zmatek a může se stát, že vzniknou nějaké komplikace, které zaviní zpoždění nebo nepřistavení spoje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2013 - 16:13

Prosba o pomoc II.

V tuto chvíli je zaplaveno 8 bytů v bytovém domě U Elektrárny 498 -500 a několik rodinných domů v okolí přívozu. Byty a domy budou po ustoupení velké vody neobyvatelné a někteří z obyvatel bydlící v nich budou velmi pravděpodobně potřebovat po dobu rekonstrukce zajistit náhradní ubytování.

Pokud někdo z vás má možnost nabídnout ubytování pro tyto občany, ozvěte se prosím, budeme velmi rádi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2013 - 13:54

Místní komunikace - opravy

V následujících dnech obec zajistí průjezdnost místních komunikací Okružní a K Dubné tak, aby byly sjízdné a nehrozilo poškození vozidla. Dosypeme i Polní ulici v místech, kde voda vymlela koryto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2013 - 13:49

Informace z obce 4.6.2013

Ve Vraňanech mají problém, proto musí snížit hladinu Vltavy tak, aby mohli provést opravy. Proto bude teď ve Vraném dočasně snížena hladina. Po odstranění problému ve Vraňanech bude opět hladina Vltavy ve Vraném zvýšena. Důvodem je snížení hladiny vody ve Vltavské kaskádě. Chtějí si snížit hladinu vody na Vltavských přehradách. Ve Vraném by se neměla hladina zvednout více než byla dnes v noci a maximální průtok by měl být 2000 m3/s (dnes v noci bylo 1950 m3/s).

Jak dlouho bude tento průtok trvat bude záležet na počasí. Pro zatopené RD a bytové domy i nadále platí současná situace, kdy musí zůstat mimo své bydliště.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2013 - 13:37

Komunikace V Dolích

Lesy ČR, jako správce Zvolského potoka, slíbily, že do konce tohoto týdne začnou opravovat škody, které způsobilo rozvodnění Zvolského potoka. Opraví komunikaci tak, aby byla sjízdná.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2013 - 13:27

Autobusová kyvadlová doprava Vrané nad Vltavou - Zvole

Vlak na Prahu stále nejede. Dnes jsou tyto pokyny. Domů pojedete autobusy 331 nebo 333 z Kačerova. Vystoupíte ve Zvoli a přesednete na autobus X 331. Jízdní řád přikládáme. 

Zda zítra pojede vlak nevo bude pokračovat vlak nebo autobus X 331 nevíme. Prosím sledujte webové stránky. Budeme vás informovat ihned, jak získáme informace.

Jízdní řád X 331

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2013 - 8:02

DOPRAVA - aktuálně

Místo aktuálních vlaků je zajištěna náhradní autobusová doprava do Zvole, kde je přestup na pravidelné autobusové linky směr Praha. Nástupní místo je nádraží ČD.

Nejbližší autobusové spoje z Vraného nad Vltavou do Zvole jsou:

8:37, 9:37, 10:37 a 12:37

O další situaci v dopravě Vás budeme informovat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2013 - 1:22

Poděkování

Chtěla bych poděkovat panu Marsínovi mladšímu, který pracuje na vodním díle Vrané. Díky jeho pravidelným informacím získáváme okamžitý přehled o tom, co se bude v následujícím čase na vodním díle ve Vraném dít. Tyto informace jsou sice s mírným spožděním na různých webových stránkách, ale mnohdy nesedíte u PC a nemůžete tedy zjistit aktuální stav. O to cenější je "přítel na telefonu" na kterého se můžete spolehnout.

Pane Marsíne mnohokrát děkujeme.

Dále chci poděkovat dobrovolným hasičům ze Skochovic, kteří obci už od sobotně-nedělní noci pomáhají. Pánové děkuji, mnoho jste toho nenaspali a obávám se, ža v následujících dnech ani nenaspíte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6.2013 - 0:48

Prosba o pomoc

Mnoho z vás se na nás včera obrátilo s nabídkou pomoci. Mnohokrát vám děkujeme. Povzbudivá slova jsou teď strašně důležitá, zejména pro ty, kteří mají své byty a domy ohrožené povodní.

Voda sice ještě stále stoupá, ale až  opadne, budeme potřebovat vaši pomoc. Bude se hodit každá ruky, která přiloží ruku k dílu. Budou se nám hodit lopaty, košťata, hadry, kýble, čistící prostředky. Poté budeme muset sehnat vapky, aby se byty mohly vystříkat. Vysoušeče budou také velmi úzkoprofilové zboží a budou mít cenu zlata. Určitě budeme potřebovat techniku na odklízení nánosů bahna a kontejnery na vyklizený odpad.

Každý z nás má různé možnosti, různé kontakty. Budeme vděčni za jakoukoli pomoc. Prosím, pokuste se nám pomoci zajistit zejména vysoušeče, v tom vidíme největší problém.

Aby vaše pomoc byla koordinovaná a přišla ve správný čas, kontaktujte nás prosím elektronicky. Vytvoříme si databázi nabízené pomoci a ozveme se vám.

Martina Filipová - starosta@vranenadvltavou.cz

Petr Janeček - mistostarosta@vranenadvltavou.cz

Děkujeme předem za vaši pomoc.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.2013 - 20:20

Komunikace v Břežanském údolí uzavřena

Do odvolání je uzavřena silnice II. třídy z Dolních Břežan na Zbraslav.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.2013 - 18:45

Stav hladiny v 19.00 hod

VD Vrané bude mít v 19.00 hod průtok 1870 m3/s.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.2013 - 18:26

Informace z obce V.

Tuto zprávu získala obec z Povodí Vltavy.

Povodí Vltavy, s.p. manipuluje tak, aby nedošlo ke střetu kulminace Vltavy a Berounky, ale pravděpodobně se to nepodaří, je možné, že ke střetu kulminací těchto toků dojde.

Vltavská kaskáda se zatím snaží průtoky pozdržet kvůli stavění protipovodňových hrází v Praze, Orlická přehrada má rezervu 40 cm do max. hladiny, tj. cca na 10 hodin, poté bude muset odtékat z Orlíka to, co do něj přitéká.

Berounka by měla kulminovat 4.6.2013 v poledne, očekává se průtok 1 200 m3/s v Berouně (3.6. v 7:30 byl průtok v Berouně 800 m3/s)

Sázava – v současné době je průtok v Nespekách 500 m3/s, hladina samotné Sázavy by měla klesat, ale jelikož se do Sázavy bude odpouštět VN Želivka, průtok v Sázavě zůstane setrvalý

Vltava - Vrané – v současné době – 1650 m3/s, očekává se 4.6.2013 průtok 2000 m3/s 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.2013 - 18:23

Informace z obce IV.

Dnešní zavedená autobusová doprava linky 331 měla v průběhu dne obrovské problémy. Řidiči nerespektovali pokyny dispečera a v několika případech odmítli jízdu do Vraného nebo minimálně jeli až po intervenci z řad cestujících, obce a dispečera. Řidiči budou platově postiženi.

Zpráva v 18.17 hod od ROPIDu

České dráhy obnovují provoz.

V 18.30 hod pojede dnes z Prahy hl. n. první vlak do Vraného nad Vltavou, do Prahy pojede první vlak ve 21.46 hod. Dále bude jezdit vlak podle jízdního řádu. Vzhledem k tomu, že není zprovozněna stále celá trať 210 (netýká se trati do Prahy, ta je v provozu), dají se očekávat zpoždění.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.2013 - 17:59

Tisková zpráva - povodeň v obci Vrané nad Vltavou 2

 

Další tiskovou zprávu o povodních v obci Vrané nad Vltavou nalezneteZDE! (.pdf) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.2013 - 10:45

Náhradní autobusová doprava

V současné době je zajištěna náhradní autobusová doprava:

linka č. 331, zastávka je u Základní školy

Z Vraného (z Jílového u Prahy přes Vrané nad Vltavou) na Prahu pojede každý autobus této linky.

Z Prahy do Vraného je režim takový, že ve Zvoli se řidič autobusu zeptá cestujících, zda-li někdo jede do Vraného nad Vltavou. V případě, že v autobusu nebude cestující do Vraného, autobus pojede po své trase. V případě, že budou v autobusu cestující do Vraného, autopus pojede přes zastávku Vrané nad Vltavou - u školy.

 

Jízdní řády autobusu linky č. 331 je ke stažení ZDE! (časy příjezdů a odjezdů autobusů jsou pouze orientační)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.2013 - 9:31

Tisková zpráva - povodně v obci Vrané nad Vltavou

Tisková zpráva o povodních v obci ke stažení ZDE!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.6.2013 - 9:08

Železniční doprava ZRUŠENA

cd_pid.jpg

 

 

Dle posledních informací RUŠÍ ČD provoz na trati Vrané - Praha. V současné době se zajišťuje náhradní autobusová doprava.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.2013 - 8:11

Informace z obce III.

Povodní byla zasažena spodní část obce okolo fotbalového hřiště a vstupní část obce, závod na výrobu čajů Magafyt Pharma, Klimaservis Sůva, skladovací prostory v bývalé papírně, obecní přívoz, čistírna odpadních vod, fotbalové hřiště. V noci bylo v obci evakuováno 258 obyvatel. Železniční doprava z obce je velmi omezená. V obci je zatopeno 120 sklepů.

V případě, že někdo bude potřebovat pomoct, dostavte se, prosím, na obecní úřad.

Pro postižené bude zajištěno stravování - zájemci, kontaktujte nás (724 181 106).

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.2013 - 14:42

Informace z obce II.

Aktuální průtok na vodním díle Vrané je 1070 m3/s (14:30).

Důležité internetové stránky:

www.voda.gov.cz

www.pvl.cz

www.chmi.cz

www.meteoalarm.cz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.2013 - 13:30

Informace z obce - 2.6.2013

- přívoz je do odvolání z důvodu vysokého stavu hladiny uzavřen

 

- vlaky do Prahy jezdí (kyvydlově z Měchenic do Prahy)

 

- v ulici V Dolích se rozvodnil potok a voda teče po přístupové cestě, která není nyní pro auta sjízdná

 

- v případě nějakých problémů spojených s velkým deštěm volete hasiče, linku 150, případně kontaktujte mě nebo pana místostarostu (724 181 106, 720 513 119)

 

Martina Filipová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

grafika_pata.jpg