Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce v roce 2020

 

Dotace je zaměřena na podporu a rozvoj činnosti žadatele ve prospěch obce Vrané nad Vltavou a jejích občanů a rezidentů.

Příjemcem dotace na činnost nebo akce mohou být pouze právnické osoby se sídlem
ve Vraném nad Vltavou, fyzické osoby s trvalým pobytem ve Vraném nad Vltavou nebo osoby, které zde vyvíjejí svoji činnost.

Podat žádost lze pouze na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách obce nebo
k vyzvednutí na podatelně OÚ.

Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. prosince 2019.

 
 
Ve Vraném nad Vltavou dne 4. listopadu 2019

Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce
 

Dokumenty k podání žádosti:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení.doc

Žádost o poskytnutí dotace v roce 2020.xls

Podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vrané nad Vltavou.doc

Vyúčtování poskytnuté dotace.odt

grafika_pata.jpg