POPLATKY 2020

 poplatek.JPG

Poplatek za údržbu hřbitova = 100,- Kč

Úhrada poplatků

Poplatky obce Vrané nad Vltavou je možné uhradit i na bankovní účet:

Číslo účtu:

7226504/0600

Variabilní symboly:

  • poplatek za psa - 1341
  • správní poplatek - 1361
  • poplatek za zábor veřejného prostranství - 1343
  • poplatek za odpady - 1337
  • poplatek za reklamu - 2111
  • poplatek za údržbu hřbitova - 3632

Specifický symbol:

K platbám je potřeba uvádět jako specifický symbol číslo domu nebo rekreačního objektu.

 

V případě úhrady poplatku bankovním převodem doporučujeme zaslat na e-mail ou@vranenadvltavou.cz avízo platby, které bude obsahovat informace o platbě (datum, čas, výše, druh poplatku) a plátci (jméno a příjmení).

grafika_pata.jpg