Obecní úřad

Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje. Statistické údaje.

Popis úřadu
Organizační struktura úřadu. Kontaktní údaje na pracovníky úřadu. Úřední hodiny.

Zprávy z obecního úřadu
Zprávy z obecního úřadu je nová rubrika, která obsahuje důležité zprávy z rubriky aktuality, které mohou být upraveny nebo doplněny.

Poskytování informací a příjem podání
Způsob poskytování informací podle zák. č. 106/99 Sb. Příjem podání žádostí a odvolání. Výroční zprávy o poskytování informací.

Nákupy a dodávky
Nákupy a dodávky obce Vrané nad Vltavou ve výši nad 100.000,- Kč.

Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce. Formulář.

Formuláře

Vyhlášky, zákony
Obecně závazné vyhlášky. Výčet důležitých právních předpisů.

Rozpočet
Informace o příjmové a výdajové části rozpočtu v současném a minulém roce.

Elektronická podatelna
On-line formulář pro zaslání zprávy na obecní úřad.

Usnesení zastupitelstva
Zápisy z jednání zastupitelstva obce.

Czech Point

Matrika

grafika_pata.jpg