logo obce Vrané nad Vltavou[6].jpg


Obecní kotlíková dotace 2016

 Obec Vrané nad Vltavou realizuje Program na podporu výměny kotlů tzv. Obecní kotlíkovou dotaci.

Obec Vrané nad Vltavou vyhlašuje dne 20. 4. 2016 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu na podporu výměny kotlů.

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva, které se nacházejí na území obce Vrané nad Vltavou.

Výzvu k podávání žádostí naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Žádosti je možné podávat od 2. 5. 2016, 8:00 do 30. 6. 2016, 14:00.

Doplňující informace:

Pořadí žádostí určí termín podání žádosti s předpokladem splnění podmínek ve výzvě. Schváleny budou žádosti dle pořadí (se splněnými podmínkami ve výzvě) do celkové alokované výše tohoto programu. Ostatní žádosti budou uloženy do zásobníku žádostí a zastupitelstvo obce rozhodne o dalším postupu.

Administrátorem programu je Obecní úřad Vrané nad Vltavou.

Kontaktní osoba pro tento Program:

Petr Janeček - místostarosta obce
Tel: 257 713 997
Mobil: 720 513 119
E-mail: mistostarosta@vranenadvltavou.cz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak dopadla Obecní kotlíková dotace 2015?

V roce 2015 bylo v rámci Programu na výměnu kotlů v tzv. Obecní kotlíkové dotaci přijato celkem šest žádostí o dotaci. Podpořeno a realizováno bylo pět projektů na výměnu kotlů. Všech pět realizátorů splnilo podmínky pro poskytnutí dotace a vše bylo řádně vyúčtováno.

V roce 2015 byl vyměněn kotel díky Obecní kotlíkové dotaci u těchto nemovitostí:

č. p. 186, č. p. 432, č. p. 336, č. p. 318 a č. p. 381 vše v k. ú. Vrané nad Vltavou.

-----------------------------------------------------------------------------------

Obecní kotlíková dotace 2015logo obce Vrané nad Vltavou[6].jpg

 

Obec Vrané nad Vltavou realizuje Program na podporu výměny kotlů tzv. Obecní kotlíkovou dotaci.

Obec Vrané nad Vltavou vyhlašuje dne 20. 8. 2015 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu na podporu výměny kotlů.

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva, které se nacházejí na území obce Vrané nad Vltavou.

Výzvu k podávání žádostí naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Žádosti je možné podávat od 1. 9. 2015, 9:00 do 30. 9. 2015, 17:00.

Doplňující informace:

Pořadí žádostí určí termín podání žádosti s předpokladem splnění podmínek ve výzvě. Schváleny budou žádosti dle pořadí (se splněnými podmínkami ve výzvě) do celkové alokované výše tohoto programu. Ostatní žádosti budou uloženy do zásobníku žádostí a zastupitelstvo obce rozhodne o dalším postupu.

Administrátorem programu je Obecní úřad Vrané nad Vltavou.

Kontaktní osoba pro tento Program:

Petr Janeček - místostarosta obce
Tel: 257 713 997
Mobil: 720 513 119
E-mail: mistostarosta@vranenadvltavou.cz

 

grafika_pata.jpg