Návrh územního plánu obce Vrané nad Vltavou - březen 2014

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o územním plánu Vraného nad Vltavou - veřejné projednání ke stažení ZDE! (.pdf)

Územní plán Vraného nad Vltavou - textová část - ZDE! (.pdf)

Výkres základního členění území - ZDE! (.pdf)

Hlavní výkres - ZDE! (.pdf)

Výkres koncepce technické infrastruktury - ZDE! (.pdf)

 Výkres veřejně prospěšných staveb - ZDE! (.pdf)

Územní plán Vraného nad Vltavou - textová část odůvodnění - ZDE! (.pdf)

Koordinační výkres - ZDE! (.pdf)

Výkres širších vztahů - ZDE! (.pdf)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - ZDE! (.pdf)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty projednané a schválené na jednání zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou, které se konalo dne 6. 8. 2014:

Veřejná vyhláška o vydání územního plánu obce Vrané nad Vltavou ke stažení ZDE! (.pdf)

Opatření obecné povahy č. 1/2014/OOP - ÚZEMNÍ PLÁN VRANÉHO NAD VLTAVOU ke stažení ZDE! (.pdf)

 Návrh územního plánu obce Vrané nad Vltavou před vydáním ke stažení ZDE! (.pdf)

 

 

 

grafika_pata.jpg