Naučná stezka Zvolská Homole

Zvolská Homole je skalní útvar nedaleko Prahy. Kdo jezdí do Davle nebo Štěchovic si jistě všiml zajímavě barevné skály za řekou. A pro ty, kdo jezdí Posázavským pacifikem, pak je to ta skála, skrz kterou prochází nejdelší tunel na trati. To nejsou jediné zajímavosti, které se o ní dají říct. Zvolská Homole je také přírodní rezervace s mnoha vzácnými druhy rostlin (např. lomikáme vždyživý) a hmyzu (mravenec drnový, stepník rudý).

 

Stejnojmenná naučná stezka představí na čtrnácti informačních tabulích Zvolskou Homoli ze všech možných stran. Návštěvník se dozví něco z geologie skal a kaňonu Vltavy, o rostlinách sklalních stepí, významu lesa a stromů obecně, a také třeba o životě mravenců. Z vršku homole je krásný výhled do údolí Vltavy. Kdo bude znaven všemi dojmy, může si v klidu odpočinout na jednom ze tří odpočívadel.

 

Stezku dlouhou 4,2 km vytvořila Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zvoneček ve spolupráci s obcemi Vrané nad Vltavou a Zvole u Prahy a generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net.

 

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje zajímavé lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

 

Slavnostní otevření naučné stezky 4.11.2008

 

Informační tabule na naučné stezce

Vrané a Skochovice

Přírodní rezervace Zvolská Homole

Ekosystém lesa

Ekosystém habrových doubrav

Ekosystém skalních stepí

Ekosystém vřesoviště

Geologie a Vltava

Introdukce

Mravenci

Strom jako ekosystém

Vliv lidské činnosti na modelování krajiny

 

grafika_pata.jpg