Knihovna - základní informace

Zřizovatelem Obecní knihovny je obec Vrané nad Vltavou. Obecní knihovna ve Vraném nad Vltavou je umístěna v centru obce v suterénu horní budovy Mateřské školy v Březovské ulici. Sousedí s Centrem ekologické výchovy Zvoneček. V knihovně probíhají setkání s dětmi z prvního stupně základní školy, družinou, mateřskou školou a občanským sdružením pro předškolní děti. Díky těmto setkáním je v naší knihovně přihlášeno dost dětí ze Základní školy ve Vraném nad Vltavou i přilehlých obcí. Možnost internetu u nás využívají jak děti, tak i dospělí návštěvníci knihovny. Knihovna má bezbariérový přístup. V současnosti je knihovna vybavena moderním knihovnickým mobiliářem, na který jsme získali finanční prostředky díky dotačnímu titulu Středočeského kraje.

Provozní hodiny :
čtvrtek 15.00 - 17:00 hodinRegistrační čtenářské poplatky :
čtenář do 15 let (děti)     ročně 10,- Kč
čtenář student                 ročně 20,- Kč
čtenář - dospělí               ročně 80,- Kč
čtenář - důchodce          ročně 20,- Kč

Výpůjční služby:
Meziknihovní výpůjční služby
Rezervace vybraného dokumentu (knihy, časopisu)

Další služby:
tisk 1 strana A4 černobíle - text           2,- Kč
tisk 1 strana A4 barevně                    20,- Kč
skenování 1 strana A4                          2,- Kč

Přestupky proti knihovnímu řádu - sankce:
1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční lhůty)   6,- Kč dosp.   5,- Kč děti
2. upomínka (14 dní po výp.lhůtě)                       15,- Kč              8,- Kč
3. upomínka (28 dní po výp.lhůtě)                       20,- Kč            15,- Kč
Doporučený dopis (předžalobní výzva)             300,- Kč          300,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu   20,- Kč

Ztráta knihy : zakoupení nového titulu (úhrada nákladů na jeho pořízení)
+ manipulační poplatek k ceně knihy 25,- Kč za zpracování


V roce 2005 naše Místní knihovna slavila výročí - 100 let od svého založení. K tomuto výročí byl uspořádán den otevřených dveří a to 26. listopadu 2005 přímo v knihovně. Mezi návštěvníky nechyběla ani paní starostka Bohuslava Chvátalová, místostarostka Martina Filipová a bývalá dlouholetá knihovnice paní Marta Oplová.

Pro všechny návštěvníky krásně recitovaly děti z páté třídy pod vedením paní učitelky Vlasty Smetanové. Hudební produkce byla od dětí ze Základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Edity Škodové. Byl to opravdu krásný hudební zážitek.

Návštěvníci si mohli prohlédnout kroniku místní knihovny, kroniku obce Vrané nad Vltavou a mnoho fotografií a dokumentů z historie knihovny a obce.

V roce 2007 obec, s využitím dotace, realizovala akci "Připojení k internetu a možnost využití našimi čtenáři" z Fondu kultury Středočeského kraje ve výši 70.000,- Kč. Byly zakoupeny dva počítače, dvě tiskárny a nábytek pod PC. Počítače jsou připojeny k internetu a v rámci provozních hodin místní knihovny jsou bezplatně k dispozici občanům Vraného nad Vltavou.

V knihovně probíhají různé akce pro děti a mládež např. čtení dětem, Noc s Andersenem, exkurze dětí z mateřské školy a základní školy a další.

V současné době knihovnu navštěvuje 153 malých i velkých čtenářů.

V nejbližší době zde bude k dispozici seznam všech knih a dalších materiálů, které naše knihovna může našim čtenářům poskytnout.

Vaše knihovnice Jana Janauerová a Eva Šustová

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kniha.jpgON-LINE Katalog knih naší knihovny:kniha.jpg

VSTUP

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt na knihovnice:

Tel: 257 713 770 (pí. Janauerová)
E-mail: pokladna@vranenadvltavou.cz

ZPRÁVY Z KNIHOVNY:

 • 19.11.2013 - Milé děti, děkujeme všem za účast v soutěži o logo naší knihovny ve Vraném nad Vltavou. Odborná komise vybrala vítězný návrh od autora: SAMUELA DITRICHA (9 let). Zvláštní ocenění náleží také návrhu od Michaely Baštové.

Knihovnice Eva Šustová a Jana Janauerová

 • 14.3.2013 - knihovnu navštívily děti z vranské mateřské školy
 • V pátek 5.4.2013 se konal 4. ročník akce "Noc s Andersenem", děti měly možnost si prohlédnout místní kostel sv. Jiří, kde nás provedl a mnoho zajímavého jsme se dozvěděli od pana Ing. A.Limpoucha. Po návratu do knihovny jsme hráli hry a především četli do pozdních hodin. Ráno jsme zasadili na zahradě MŠ kytičky ke stromkům Pohádkovníkům z minulých ročníků. Již nyní se těšíme na duben 2014.
   
  Některé novinky v naší knihovně:
  Výtvarné hříčky - W.Kottkeová
  České pohádky - K.J.Erben, B.Němcová
  Děti z Bullerbynu - A.Lindgrenová
  Deník malého poseroutky 7 - J.Kinney
  Žitkovské bohyně - K.Tučková
  Mafie v Praze - M.Viewegh
  Mráz přichází z hradu - M.Viewegh
  Afrika, má láska /4.díl Masajky/ - C.Hofmannová
  Vítěz je sám - P.Coelho
  Trilogie Milénium - S.Larsson
  Padesát odstínů šedi / i temnoty/ - E.L.James
  Hypnotizér - L.Kepler
  Sněhulák - Jo Nesbo
  O lidech a psech - povídky od současných autorů
 • 17.4.2012 navštívily knihovnu dvě třídy vranských předškoláků s paní učitelkou Mátlovou a paní učitelkou Koryntovou. Některé z dětí jsou již pravidelnými návštěvníky se  svými rodiči a další se snad stanou také nadšenými čtenáři. V knihovně je řada knih určených právě pro začínající čtenáře.

 • Dne 20. září a 4. října 2012 navštívily  místní knihovnu obě třídy prvňáčků se svými učitelkami pí. Vrtiškovou a pí. Štrosovou. Děti si s nadšením prohlédly pro ně připravené knihy. Některé děti si již přišly v doprovodu svých rodičů půjčit svoji první vlastní knihu.

 • V úterý 16. října 2012 k nám do knihovny přijela Ing. Šmídová z Knihovny Jana Drdy z Příbrami zprovoznit nový knihovnický program Clavius.
grafika_pata.jpg