Důležité kontakty

Obecní úřad:

Obecní úřad Vrané nad Vltavou
Březovská 112, Vrané nad Vltavou
Tel: 257 760 351
Tel: 257 760352
Fax: 257 760 040
Web: www.vranenadvltavou.cz
E-mail: ou@vranenadvltavou.cz

Příspěvkové organizace obce:

Mateřská škola Vrané nad Vltavou
Březovská 330, Vrané nad Vltavou
Tel: 257 760 313 (dolní budova)
Tel: 257 762 281 (horní budova)
Web: www.msvrane.ic.cz
E-mail: blanka.matlova@seznam.cz

Školní jídelna Vrané nad Vltavou
Březovská 382, Vrané nad Vltavou
Tel: 257 760 324
Web: www.skolnijidelnavrane.cz
Email: skolni.stravovna@volny.cz

Základní škola Vrané nad Vltavou
U Školy 208, Vrané nad Vltavou
Tel: 257 760 341 (zástupkyně ředitele)
Tel: 257 761 744 (ředitel školy)
Tel: 257 762 056 (školní družina)
Web: www.zsvrane.cz
E-mail: reditelstvi@zsvrane.cz

Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou
Nádražní 144, Vrané nad Vltavou
Tel: 257 760 345
Web: www.zus-vrane.cz
E-mail: zus-vrane@volny.cz

Poruchy:

Energie:

ČEZ Distribuce
Tel: 840 840 840 (zákaznická linka)
Tel: 840 850 860 (poruchová linka)
Web: www.cezdistribuce.cz
E-mail: info@cezdistribuce.cz

Vodovod, kanalizace a ČOV Vrané nad Vltavou:

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
IČ: 03711617, DIČ: CZ03711617
Vestecká 3, 252 50 Vestec
tel. dispečink poruchy: 725 334 384
tel. zákaznické centrum: 734 202 577
web: www.tsdb.cz
e-mail: vak@tsdb.cz

 

Telefonní sítě:

Telefónica Czech Republic
Tel: 800 123 456 (zákaznická linka)
Tel: 800 020 202 (obecné informace)
Tel: 800 184 084 (technická podpora)

Zdravotní středisko:

Praktický lékař (MUDr. Pavel Adámek, bývalá ordinace MUDr. Švestkové)
Zdravotní středisko
Oblouková 610, Vrané nad Vltavou
Tel: 257 760 333 (pevná linka zdravotní středisko Vrané)
Tel: 777 247 218 (mobilní telefon a ordinace Zvole)
Ordinační dobu naleznete zde!

Praktický lékař pro děti a dorost (MUDr. Ingrid Šilhánková)
Zdravotní středisko
Oblouková 610, Vrané nad Vltavou
Tel: 257 761 515
Mobil: 603 454 906
E-mail: ingrid.silhankova@gmail.com
Web: www.detskylekarvrane.cz
Ordinační dobu naleznete zde!

Zubní lékař (MUDr. Zuzana Kysilková)
Zdravotní středisko
Oblouková 610, Vrané nad Vltavou
Tel: 257 761 514
Ordinační dobu naleznete zde!

Rehabilitace (Eva Havlíčková)
Zdravotní středisko
Oblouková 610, Vrané nad Vltavou
Tel: 257 762 292
Ordinační dobu naleznete zde!

Sociální péče

Kam se obrátit v tíživé sociální situaci:

oddělení sociální pomoci MěÚ Černošice,
tel.: 221 982 249, e-mail: socialni@mestocernosice.cz.
Další informace naleznete na www.mestocernosice.cz 
v sekci Adresář sociálních služeb.

Kvalitní podzim života, z.ú.
rozvoz obědů, úklidové služby,půjčovna pomůcek, pečovatelská služba
Vestecká 11, Vestec, 252 50
tel.: 778 095 645
e-mail.: klestilova.kpz@email.cz
www.kvalitnipodzimzivota.cz

Ohlašovny požáru a živelných pohrom - hasiči:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - stanice Jílové u Prahy
Rudných dolů 460
254 01   Jílové u Prahy
Tel.: 950 847 011     
Fax.: 950 847 001
Mobil: 724 111 311     
E-mail : ps.jilove@sck.izscr.cz
Neoficiální e-mail: ps.jilove@seznam.cz
Web: www.hasici-jilove.wgz.cz

Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje - stanice Řevnice
Havlíčkova 174
252 30 Řevnice
Tel: 950 845 011
Fax: 950 845 001
E-mail: ps.revnice@sck.izscr.cz

Sbor dobrovolných hasičů Skochovice
Vltavská 324
252 46  Vrané nad Vltavou
E-mail: hasici@sdhskochovice.cz
Web: www.sdhskochovice.cz
Václav Pužman - starosta
Mobil: 725 505 366  
E-mail: starosta@sdhskochovice.cz
David Blažek - velitel jednotky
Mobil: 602 931 238 
E-mail: velitel@sdhskochovice.cz
Bc.Kostrba Martin - místostarosta
Mobil: 724 018 996
E-mail: hasici@sdhskochovice.cz

Ostatní:

Česká pošta
U Pošty 205, Vrané n. Vltavou
Tel: 954 225 246

České dráhy, a.s. - železniční stanice Vrané nad Vltavou (výpravčí)
Nádražní 147
252 46  Vrané nad Vltavou
Tel: 972 228 625

Povodí Vltavy - Vodní dílo Vrané nad Vltavou
U Elektrárny, Vrané nad Vlatvou
Tel: 257 760 309
Tel: 257 760 311
Web: www.pvl.cz
E-mail: pvl@pvl.cz

ČEZ a. s. - vodní elektrárny
U Elektrárny, Vrané nad Vlatvou
Tel: 257 761 673 (vedoucí provozu)
Tel: 257 760 312 (dozorovna)

Policie ČR - obvodní oddělení Jílové u Prahy
Husova 256
254 01 Jílové u Prahy
Tel: 974 882 710
Fax: 241 950 238
Web: www.policie.cz

FCC Česká republika, s.r.o.
Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8
Tel: 283 061 301
Fax: 283 911 110
Web: www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/uvod.html

 

grafika_pata.jpg