Dotazníkové šetření
VRANÉ - MÍSTO PRO ŽIVOT

Společně o obytnosti prostředíCentrum ekologické výchovy Zvoneček připravilo ve spolupráci s obcí Vrané nad Vltavou a Fakultou architektury Českého vysokého učení v Praze dotazníkové šetření zaměřené na vztah obyvatel k místu, kde žijí. Získané údaje budou využity pro plánování rozvoje obce a pro vytvoření prostředí, které naplňuje potřeby obyvatel a kde se lidé cítí příjemně.

Dotazníky jsou určeny každému obyvateli staršímu 12-ti let s trvalým či přechodným bydlištěm ve Vraném nad Vltavou. Anonymita je zaručena. Dotazníky můžete vyplnit na webových stránkách www.cev-zvonecek.cz nebo www.vranenadvltavou.cz, případně je můžete získat v papírové podobě na Obecním úřadě Vrané nad Vltavou, v sídle CEV Zvoneček (Březovská 382 – „horní školka“), v místní knihovně nebo jako přílohu v obecním časopise Zrcadlo. Obecní úřad Vrané nad Vltavou a CEV Zvoneček budou rovněž místy sběru vyplněných papírových dotazníků. O výsledcích dotazníkového šetření Vás budeme informovat. Každý z Vás je zodpovědný za to, jak se Vraném nad Vltavou bude žít. Vyplněním tohoto dotazníku se můžete spolupodílet na
zlepšení prostředí sídla i krajiny a na vytvoření místa pro život nás všech.

 

DOTAZNÍK

 

 

Centrum ekologické výchovy Zvoneček
Březovská 382
Vrané nad Vltavou
tel.: 257 762 036, 724 575 826
e-mail: info@cev-zvonecek.cz

 

 

Tento projekt vznikl za finanční podpory SFŽP a MŽP

grafika_pata.jpg