Cestovní pasy

Od 01.09.2006 se všem občanům České republiky vydávají cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (tj. údaje o zobrazení obličeje - doklady vydávané od září 2006).
Od 25.4.2008 je v platnosti novela zákona o cestovních dokladech, kdy jsou pasy s nosičem biometrických údajů vydávány i dětem ve věku do 5 let.

O vydání nového cestovního dokladu lze požádat pouze u obecního úřadu s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu (tj. MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2), kde lze tento doklad také převzít.

Cestovní pasy vydané do 31.09.2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Je-li v cestovním dokladu zapsáno dítě (mladší občan 15-ti let), může cestovat s rodičem i po 01.09.2006, nejdéle však do dovršení 15-ti let věku dítěte. Některé státy u těchto cestovních pasů netolerují dodatečný zápis dětí v dokladu (tzn. ručně vepsané údaje o dětech) - doporučujeme si tuto informaci zjistit před vycestováním do zahraničí.

Do všech typů cestovních pasů je od 01.03.2008 zapisovat děti do 10 let věku. Při podání žádosti o zápis dítěte je třeba doložit rodný list dítěte. Správní poplatek je dle druhu cestovního pasu, pasy bez nosiče biometrických dat 50,- Kč/1 zápis. K podání žádosti o nový cestovní doklad je třeba dostavit se osobně, tzn. v případě vydávání dokladu pro dítě je nutná přítomnost dítěte v doprovodu zákonného zástupce z důvodu pořízení fotografie v místě podání žádosti. Dobu platnosti cestovního dokladu nelze prodlužovat.

O cestovní doklady se zkrácenou dobou vydání a platnosti je dosud možné žádat na matričním úřadu. V současné době je platnost těchto cestovních dokladů 6 měsíců, pro děti ve věku 0 - 15 let v ceně 1000,- Kč a od 15-ti let v ceně 1500,- Kč.
Při podání žádosti o vydání 1. cestovního pasu je třeba předložit Osvědčení o státním občanství (viz. Osvědčení o státním občanství).


1. Vydání nového cestovního pasu pro občana staršího 15-ti let
Aby občan mohl obdržet nový cestovní doklad je nutné:
a) vrátit starý cestovní pas (v případě, že byl v minulosti občanovi vydán)
b) předložit občanský průkaz
c) při požadavku uvést v cestovním dokladu titul, předložit originál, nebo ověřenou kopii diplomu.
Poplatky:
•    vyhotovení cestovního pasu do 30 dnů - 600,- Kč - platnost dokladu je 10 let
•    vyhotovení cestovního pasu ve lhůtě kratší jak 30 dnů - 1500,- Kč - platnost dokladu je zkrácena na ½ roku, přikládají se 2x foto

2. Vydání nového cestovního pasu pro dítě do 15 let

Aby dítěti mohl být vydán cestovní pas je nutné:
a) vrátit starý cestovní pas (v případě, že byl v minulosti dítěti vydán)
b) předložit občanský průkaz jednoho z rodičů a oddací list rodičů (v případě rozvodu, rodný list rodiče)
c) předložit rodný list dítěte
d) dokument Osvědčení o státním občanství
Poplatky:
•    vyhotovení cestovního pasu do 30 dnů - 100,- Kč - platnost 5 let
•    vyhotovení cestovního pasu ve lhůtě kratší jak 30 dnů - 1000 ,- Kč - platnost dokladu je zkrácena na ½ roku, přikládají se 2x foto.

grafika_pata.jpg