Často kladené dotazy

 

Provoz obce:

Kdo sváží odpad v obci a jaké jsou termíny svozů komunálního odpadu a tříděného odpadu?

Odpad v obci sváží společnost .A.S.A. spol. s r.o.
Komunální odpad: každý čtvrtek, 14denní svoz - liché týdny
Papír: každé pondělí (od 1.7.2011)
Plasty: každý pátek
Sklo: jednou za měsíc - úterý (každý 4. týden v měsíci)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na koho se můžeme obrátit v případě, že někde v obci nesvítí lampy veřejného osvětlení?

O opravu veřejného osvětlení v obce se stará externí firma. Pokud někde nasvítí lampa veřejného osvětlení, obraťte se na místostarostu obce na kontaktech: mistostarosta@vranenadvltavou.cz nebo na telefonu 257 713 997.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo vlastní a kdo provozuje čistírnu odpadních vod ve Vraném nad Vltavou?

Čistírna odpadních vod Vrané nad Vltavou je ve vlastnictví obce Vrané nad Vltavou. Do 31. 12. 2015 jí provozovala společnost Aquaconsult, spol. s r.o. Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 si provozovala čistírnu odpadních vod i kanalizaci obec sama a využívala společnost 1. SčV, a.s., na servis a údržbu čistírny odpadních vod a kanalizace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o novém provozovateli vodovodu a kanalizace od 1. 1. 2018

Vážení občané,
obci se podařilo získat významné dotace na budování kanalizace a vodovodu z fondů EU.
Státní fond Životního prostředí ČR, poskytovatel dotace, stanovuje podmínky pro provozování nové infrastruktury, které musí být splněny, v našem případě od 1. 1. 2018.
Z tohoto důvodu bude k 31. 12. 2017 ukončena smlouva se společností 1. SčV, a.s. a od
1. 1. 2018 uzavřena nová smlouva se společností Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., které jsou ve 100% vlastnictví obcí mikroregionu Dolnobřežanska a náš vlastnický podíl v této společnosti bude činit 9%.
Konkrétní informace k ukončení smlouvy najdete níže. Rovněž zde najdete informace nového provozovatele, společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Získání dotací je úspěchem pro naší obec. Věřím, že pochopíte změny v provozování, které z toho vyplývají.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

Sdělení dosavadního provozovatele - společnosti 1. SčV:
Mimořádné odečty vodoměrů proběhnou v termínu od 7. 12. 2017 - 20. 12. 2017.
Prosíme zákazníky, aby si ke dni 31. 12. 2017 zrušili trvalé příkazy na úhradu záloh a plateb za vyúčtování. Platby prostřednictvím SIPO budou zrušeny ke dni 31. 12. 2017.
V souvislosti se změnou provozovatele si dovolujeme sdělit, že od ledna 2018 již nebude nadále k dispozici nepřetržitá zákaznická linka na telefonních číslech 840 111 322, 601 275 275 a zákaznický internet. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Sdělení nového provozovatele - společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.:
Od 1. 1. 2018 bude provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v obci Vrané nad Vltavou společnost Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. se sídlem na adrese Vestecká 3, 252 50 Vestec. V průběhu prvního čtvrtletí 2018 budou zákazníkům rozeslány nové smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod. První vyúčtování za čtvrtletí obdrží zákazníci v měsíci dubnu. Ostatní informace a novinky bude možné sledovat na stránkách www.tsvestec.cz

V případě dotazu kontaktujte
Zákaznické centrum TSDB:
telefon: 734 202 577
Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Na Průhoně 159, budova A
252 50 Vestec
Úřední hodiny: Po, St – 8.00 – 16.00
e-mail: vak@tsdb.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo může vyvážet fekálie do čistírny odpadních vod Vrané nad Vltavou?

 Na základě výběrového řízení a uzavřeno smlouvy může vyvážet fekálie do ČOV VRané nad Vltavou pouze p. Kamil Rynda (IČ: 61825611).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

grafika_pata.jpg