Často kladené dotazy

 

Provoz obce:

Kdo sváží odpad v obci a jaké jsou termíny svozů komunálního odpadu a tříděného odpadu?

Odpad v obci sváží společnost .A.S.A. spol. s r.o.
Komunální odpad: každý čtvrtek, 14denní svoz - liché týdny
Papír: každé pondělí (od 1.7.2011)
Plasty: každý pátek
Sklo: jednou za měsíc - úterý (každý 4. týden v měsíci)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na koho se můžeme obrátit v případě, že někde v obci nesvítí lampy veřejného osvětlení?

O opravu veřejného osvětlení v obce se stará externí firma. Pokud někde nasvítí lampa veřejného osvětlení, obraťte se na místostarostu obce na kontaktech: mistostarosta@vranenadvltavou.cz nebo na telefonu 257 713 997.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo vlastní a kdo provozuje čistírnu odpadních vod ve Vraném nad Vltavou?

Čistírna odpadních vod Vrané nad Vltavou je ve vlastnictví obce Vrané nad Vltavou a do 31. 12. 2015 jí provozuje společnost Aquaconsult, spol. s r.o. Od 1. 1. 2016 si provozuje čistírnu odpadních vod i kanalizaci obec sama a využívá společnost 1. SčV, a.s. se kterou má uzavřenou smlouvu o poskytování servisu při provozu a údržbě kanalizace a o poskytování služeb týkajících se zákazníků.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo může vyvážet fekálie do čistírny odpadních vod Vrané nad Vltavou?

 Na základě výběrového řízení a uzavřeno smlouvy může vyvážet fekálie do ČOV VRané nad Vltavou pouze p. Kamil Rynda (IČ: 61825611).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

grafika_pata.jpg