Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

2 Starší

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starostka obce Vrané nad Vltavouvolby.jpg
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

 

oznamuje:

 

 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
  v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 
  v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 2. Místem konání ve volebním okrsku číslo 1 a 2 jsou volební místnosti v Základní škole ve Vraném nad Vltavou, U Školy č.p. 208.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

  

Ve Vraném nad Vltavou dne 3. 10. 2017

 

Mgr. Dana Ullwerová

starostka obceOznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starostka obce Vrané nad Vltavouvolby.jpg
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

 

oznamuje:

 

 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
  v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 2. Místem konání ve volebním okrsku číslo 1 a 2 jsou volební místnosti v Základní škole ve Vraném nad Vltavou, U Školy č.p. 208.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

  

Ve Vraném nad Vltavou dne 3. 10. 2017

 

Mgr. Dana Ullwerová

starostka obceVolby do Evropského parlamentu - informace pro občany

V souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. 5. 2014 a 24. 5. 2014 podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude zajištěno vydávání občanských průkazů pro potřeby občanů, kteří hodlají využít svého volebního práva. Občanské průkazy v den voleb vydává Správní odbor Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro, následně:

 • 23. 5. 2014 (pátek) - 14:00 - 22:00 hodin
 • 24. 5. 2014 (sobota) - 8:00 - 13:30 hodin

 2 Starší

grafika_pata.jpg