Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

• Jarní brigáda

Datum konání: 21. 4. 2012

V sobotu 21. dubna 2012 proběhne v obci velká JARNÍ BRIGÁDA. Sraz všech účastníků je v 9:00 u Základní školy.

Obec Vrané nad Vltavou a Centrum ekologické výchovy Zvoneček zvou všechny občany Vraného nad Vltavou.

Pracovní oděv, rukavice, event. železné hrábě s sebou!

Těšíme se na vaši pomoc.• Nové číslo Zrcadla

 

 

 

 

Nové číslo časopisu Zrcadlo naleznete ZDE!• Oznámení o aplikaci stopovací látky do vodního toku Vltava

Dne 17.4.2012 bude provedena aplikace stopovací Látky ,,Sulforhodamin G" do významného vodního toku Vltava pod VD Vrané nad Vltavou Za účelem provedení testovacího pokusu, který upřesní rychlost postupu havarijního znečištění ve vodním toku. Výsledky pokusu budou následně v případě vzniku havarijního znečištění vody ve významném vodním toku Vltava využity pro včasnou informovanost subjektů nacházejících se směrem po toku a pro přijmutí opatření k nápravě vedoucí k omezení či úplné eliminaci škod. Sulforhodamin G je látka, která vykazuje vysokou intenzitu fluorescence a je toxikologicky nezávadná. Lze ji dobře detekovat pomocí optoelektronických sond nebo laboratorní analýzou v oblasti nanogramů a je velmi vhodná pro stopovací pokusy na dlouhých úsecích vodních toků. V letech 1997 až 2005 bylo na významném vodním toku Labe s úspěchem provedeno 9 stopovacích pokusů s touto látkou, z toho 4 na českém úseku. Stopovací látka způsobí v místě aplikace změnu barvy vody na červenou až oranžovou, ale toto zbarveni není po několika kilometrech již pouhým okem viditelné.

Oznámení o aplikaci stopovací látky ,,Sulforhodamin G,, do významného vodního toku Vltava  pod vodním dílem Vrané nad Vltavou naleznete ZDE!

Povolení výjimky z § 39 odst. 1 vodního zákona na aplikaci stopovací látky ,,Sulforhodamin G,, do vodního toku Vltava pod vodním dílem Vrané nad Vltavou naleznete ZDE!• Našel se pes

V neděli 1.4.2012 se našel v ulici U Elektrárny pes - bílý labrador.

Majitel si může psa vyzvednout na obecním úřadu. Pokud někdo znáte majitele psa, informujte, prosím, obecní úřad Vrané nad Vltavou.• Úhrada poplatků bankovním převodem

logo obce Vrané nad Vltavou[6].jpg

 

 

Podrobnosti o úhradě poplatků naleznete ZDE!• Svoz bioodpadu bude zahájen v sobotu 7. dubna 2012!

Svoz bioodpadu bude zahájen v sobotu 7.4.2011 a bude probíhat pravidelně 1 x za 14 dní (vždy v sobotu, sudý týden).

Podrobnosti o svozu bioodpadu v naší obci!


• Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce

Datum konání: 21. 3. 2012

Pozvánku naleznete ZDE!
grafika_pata.jpg