Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Novější 1 3 21 41 61

Obec Vrané nad Vltavou podala žádost o dotaci na novou čistírnu odpadních vod

Obec Vrané nad Vltavou podala ve středu 17. 1. 2018 do Operačního programu Životní prostředí žádost o poskytnutí dotace na novou čistírnu odpadních vod (Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou). Předpokládané celkové náklady na realizaci jsou ve výši cca 97 mil. Kč.

 

obr_nova_cov.jpg

 

1985 - ČOV

 První verze projektové dokumentace na rekonstrukci silnice do Skochovic k připomínkám

logo obce Vrané nad Vltavou[29].jpg

Obec Vrané nad Vltavou zahájila v loňském roce přípravu projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci silnice do Skochovic (části místních komunikací Nádražní, U Elektrárny a Vltavská). Výběrové řízení na realizaci projektové dokumentace vyhrála společnost GREBNER, s.r.o.

První pracovní verze projektu k připomínkám:

  • Souhrnné řešení stavby - díl 1 - naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Souhrnné řešení stavby - díl 2 - naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)
  • Souhrnné řešení stavby - díl 3 - naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Připomínky, návrhy, náměty a podněty můžete zasílat do 28. 2. 2018 na e-mail mistostarosta@vranenadvltavou.cz nebo si můžete prohlédnou větší formát dokumentů v kanceláři místostarosty obce.

obr_nadrazni_u_elektrarny.jpg

 Volba prezidenta České republiky - 2. kolo

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Oznámení o době a místě konání voleb naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

volby.jpgVýsledky 1. kola Volby prezidenta České republiky v obci Vrané nad Vltavou

vysledky_1_kolo_vrane_nad_vltavou.jpg

volebni_ucast_1_kolo_vrane_nad_vltavou.jpg

Podrobnější výsledky voleb naleznete ZDE!Výsledky ankety "Využití budovy s č. p. 128, tzv. Stará škola"

Výsledky ankety "Využití budovy s č. p. 128, tzv. Staré školy" naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

anketa_obr.jpgRozpočet obce na rok 2018

Zastupitelstvo obce schválo na svém posledním jednání, které se uskutečnilo 20. 12. 2017, rozpočet obce Vrané nad Vltavou na rok 2018.

rekapitulace_rozpoctu_2018.jpg

Podrobný rozpočet naleznete k nahlížení a ke stažení ZDE!

 

Nejvýznamnější investiční akce naší obce v roce 2018:

  • výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Kodlíči
  • kompletní rekonstrukce ulice Polní a části ulic Luční a Rovná
  • pokračování v budování a úpravě kontejnerových stání
  • fasáda bytového domu "Rajčur"


Poplatky 2018 - úhrada do 31. 3. 2018

Dle obecně závazných vyhlášek obce Vrané nad Vltavou mají být 
do 31. 3. 2018 zaplaceny: 

POPLATEK ZA ODPADY 
viz OZV č. 5/2011

Platby proveďte na OÚ Vrané nad Vltavou: 
Pondělí, středa 8 – 12 13 – 18 hodin 
Případně převodem na č. ú. 7226504/0600 variabilní symbol 1337 a specifický symbol číslo domu.POPLATEK ZA PSA 
Pes u RD : 125,- (2. a další pes 180,- Kč) 
Pes v byt.: 300,- (2. a další pes 400,- Kč) 
Pes u osamělého důchodce 30,- Kč (2. a další pes 150,- Kč)

POPLATEK ZA ÚDRŽBU HŘBITOVA
100,- Kč

 Podrobnosti o úhradě poplatků naleznete ZDE!Ceny vodného a stočného v roce 2018

Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo ceny vodného a stočného pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017 (2016, 2015, ....).

Cena stočného v roce 2018 je 36,01 Kč/m3 vč. DPH.

Cena vodného v roce 2018 je 57,50 Kč/m3 vč. DPH.

 

Cenu vodného a stočného schvaluje zastupitelstvo obce na základě předložené kalkulace od provozovatele vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace). Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury obce Vrané nad Vltavou je od 1. 1. 2018 společnost Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

logo obce Vrané nad Vltavou[29].jpgInformace o novém provozovateli vodovodu a kanalizace od 1. 1. 2018

Vážení občané, logo obce Vrané nad Vltavou[22].jpg
obci se podařilo získat významné dotace na budování kanalizace a vodovodu z fondů EU. 
Státní fond Životního prostředí ČR, poskytovatel dotace, stanovuje podmínky pro provozování nové infrastruktury, které musí být splněny, v našem případě od 1. 1. 2018. 
Z tohoto důvodu bude k 31. 12. 2017 ukončena smlouva se společností 1. SčV, a.s. a od 
1. 1. 2018 uzavřena nová smlouva se společností Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., které jsou ve 100% vlastnictví obcí mikroregionu Dolnobřežanska a náš vlastnický podíl v této společnosti bude činit 9%. 
Konkrétní informace k ukončení smlouvy najdete níže. Rovněž zde najdete informace nového provozovatele, společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Získání dotací je úspěchem pro naší obec. Věřím, že pochopíte změny v provozování, které z toho vyplývají.

 Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

Sdělení dosavadního provozovatele - společnosti 1. SčV:
Mimořádné odečty vodoměrů proběhnou v termínu od 7. 12. 2017 - 20. 12. 2017.
Prosíme zákazníky, aby si ke dni 31. 12. 2017 zrušili trvalé příkazy na úhradu záloh a plateb za vyúčtování. Platby prostřednictvím SIPO budou zrušeny ke dni 31. 12. 2017. 
V souvislosti se změnou provozovatele si dovolujeme sdělit, že od ledna 2018 již nebude nadále k dispozici nepřetržitá zákaznická linka na telefonních číslech 840 111 322, 601 275 275 a zákaznický internet. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Sdělení nového provozovatele - společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Od 1. 1. 2018 bude provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v obci Vrané nad Vltavou společnost Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. se sídlem na adrese Vestecká 3, 252 50 Vestec. V průběhu prvního čtvrtletí 2018 budou zákazníkům rozeslány nové smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod. První vyúčtování za čtvrtletí obdrží zákazníci v měsíci dubnu. Ostatní informace a novinky bude možné sledovat na stránkách www.tsvestec.cz

V případě dotazu kontaktujte
Zákaznické centrum TSDB:
telefon: 734 202 577
Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Na Průhoně 159, budova A
252 50 Vestec
Úřední hodiny: Po, St – 8.00 – 16.00
e-mail: vak@tsdb.cz Našel se pes

v úterý 2. 1. 2018 byl nalezen u fotbalovéh hřiště ve Vraném nad Vltavou starší černý pes (nespecifikovaná rasa). Pes se již delší dobu pohyboval v blízkosti fotbalového hřiště a přehrady. Majitel ať se ozve na telefonní číslo 720 513 119.

WP_20180102_14_55_10_Pro.jpgNovější 1 3 21 41 61

grafika_pata.jpg