Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Novější 1 3 23 45 67

Konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Vrané nad Vltavou

Rada obce Vrané nad Vltavou vyhlašuje dne 20. 6. 2018logo obce Vrané nad Vltavou[28].jpg

konkursní řízení

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

Mateřské školy Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ,
Březovská 382, 252 46 Vrané nad Vltavou, příspěvkové organizace

 

Podrobnosti naleznete ve vyhlášení konkurzního řízení ZDE! (.pdf)

 

logo_ms.pngPozvánka na jednání zastupitelstva obce

logo obce Vrané nad Vltavou[29].jpg

Dne 27. 6. 2018 od 18:00 se koná v budově obecního úřadu jednání zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou.

Pozvánku s návrhem programu jednání zastupitelstva naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)Informace pro občany v lokalitě Na Kodlíči

V průběhu příštího týdne tz. v termínu od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018 bude zahájena realizace slepých částí vodovodu a kanalizace v ulici Na Kodlíči. Technologie realizace těchto části byla zvolena protlakem (vrtáním). Práce na vyznačených úsecích budou probíhat cca 14 dní. Po dobu prací v těchto částech ulice Na Kodlíči bude omezen příjezd k nemovitostem.

situace - protlaky.pngVýsledek konkursu na ředitele/ku ZUŠ Vrané nad Vltavou

logo obce Vrané nad Vltavou[29].jpg

 

Rada obce byla seznámena s výsledky výběrového řízení na pozici ředitele/ky Základní umělecké školy Vrané nad Vltavou, které akceptuje. Rada obce jmenuje vítězku konkursního řízení Bc. Pavlínu Tomášovou na pozici ředitelky Základní umělecké školy Vrané nad Vltavou od 1. 8. 2018.Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017.jpgZměny ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018logo_mv_cr.jpg

naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018 logo_mv_cr.jpg

naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 6 202,00 kilogramů starých spotřebičů.


Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 6 202,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 75,33 MWh elektřiny, 3 335,03 litrů ropy, 350,12 m3 vody a 3,46 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 17,11 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 70,32 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

certifikat_envi_vyuctovani_za_2017.jpg

 Matrika uzavřena

logo obce Vrané nad Vltavou[29].jpg

 

 

V termínu od 5. 6. 2018 do 22. 6. 2018 bude uzavřena matrika z důvodu dovolené. Ověřování podpisů a listin bude provádět starostka a místostarosta obce.Zákaz napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou!

znacka_pozor.jpg

Z důvodu nedostatečné (omezené) dodávky vody do vodojemu ve Vraném nad Vltavou provozovatel vodovodu - Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. vydávají zákaz napouštět bazény a zalévat pitnou vodou z vodovodního řadu. Zákazové opatření platí v termínu od 1. 6. 2018 do 4. 6. 2018. Žádáme odběratele pitné vody, aby s pitnou vodou šetřili (tato žádost platí celoročně).

 Děkujeme!

 

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

logo_final.pngNovější 1 3 23 45 67

grafika_pata.jpg