Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření - Zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 20.4.2020 (.pdf)

Mimořádné opatření - Zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami s účinností od 20.4.2020 (.pdf)

Mimořádné opatření – Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami s účinností od 16.4.2020 (.pdf)

Mimořádné opatření - Uzavření škol a školských zařízení s účinností od 20.4.2020 (.pdf)

Mimořádné opatření – Ukončování karantény s účinností od 22.4.2020 (.pdf)

Mimořádné opatření - Nařízení Vězeňské službě ČR (.pdf)

Mimořádné opatření - Nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách (.pdf)

Mimořádné opatření - Elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 16.4.2020 (.pdf)

 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.04.2020

Mimořádné opatření - Maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (.pdf)

Mimořádné opatření - Nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze (.pdf)

Mimořádné opatření - Omezení pohybu osob s výjimkami (.pdf) 

Ukončení mimořádného opatření ze dne 30. 3. 2020 ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT (.pdf)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 6. 3. 2020 k prodeji OOP třídy FFP3 (.pdf)

 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest 30.03.2020.pdf

Mimořádné opatření - Nošení ochranných prostředků dýchacích cest 2 - 30.03.2020.pdf

Mimořádné opatření - Prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO 30.03.2020.pdf

Mimořádné opatření - Prodloužení zákazu maloobchodního prodeje - 30.3.2020.pdfDoporučení MZ ohledně respirátorů a roušek + stanovisko ÚSŠ k používání OOP

Doporučení MZ ohledně respirátorů a roušek + stanovisko ÚSŠ k používání OOP

Příloha ÚKŠ - Doporučení ohledně respirátorů a roušek (.doc)

Příloha ÚKŠ - Stanovisko MZ k používání OOP (.rtf)Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 26. 3. 2020

Mimořádné opatření - Výjimky z uzavření obchodů platnost - 27.03.2020 (.pdf)Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Doporučení MZČR ZDE! (.pdf)Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.3.2020

Mimořádné opatření - Omezení maloobchodního prodeje ze dne 23.03.2020 (.pdf)

Mimořádné opatření - Volný pohyb osob na území ČR ze dne 23.03.2020 (.pdf)

Mimořádné opatření - Vyčlenění prodejní doby pro seniory - 23.03.2020 (.pdf)

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Nová nákupní doba pro seniory!

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Nová nákupní doba pro seniory!

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice. S ohledem na fakt, že obzvláště zranitelnou skupinou, kterou ohrožuje onemocnění COVID-19, jsou senioři a zdravotně postižené osoby, vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup základního zboží (potraviny, drogistické zboží). Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let.
grafika_pata.jpg