Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Novější 1

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

zápis 2021.jpg

Ke stažení ZDE(.pdf)DAR MATEŘSKÉ ŠKOLE

DAR MATEŘSKÉ ŠKOLE

Poděkování provozovatelům prodejny U Pošty za 500 ks roušek, 500 ks dětských roušek, 500 ks jednorázových rukavic a 6 l dezinfekce.

Mateřská škola Vrané.Stavba roku Středočeského kraje

Stavba roku Středočeského kraje

Stavbu nové mateřské školy jsme přihlásili do soutěže Stavba roku Středočeského kraje. V soutěži je přihlášeno 27 staveb. Včera budovu mateřské školy navštívila porota. V případě, že se i vám školka líbí, budeme rádi za její podporu. Hlasovat můžete ZDE!

Zároveň jsme stavbu nové mateřské školy přihlásili do soutěže Stavba roku 2020. I v této celorepublikové architektonické  soutěži  můžete vyjádřit svoji podporu hlasováním ZDE!

Dana Ullwerová

Foto[1].JPGZnovuotevření Mateřské školy Vrané nad Vltavou a Školní jídelny Vrané nad Vltavou

Document-page-001.jpgZMĚNA V ORGANIZACI ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021

ZMĚNA V ORGANIZACI ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020 / 2021

BŘEZOVSKÁ 830, Vrané nad Vltavou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 přijímá také opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis se uskuteční od 6. 5. do 15. 5. 2020

Distanční formou

(bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí, informace k zápisu na webových stránkách)

POSTUP při podání žádosti o přijetí do MŠ:

 1. Na stránkách mateřské školy stáhněte a vytiskněte
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POVINNÉM OČKOVÁNÍ

Tyto dva dokumenty vyplňte, podepište.

 1. Přiložte následující kopie:
 • Očkovací průkaz dítěte s platným očkováním dle očkovacího kalendáře
  (netýká se dětí v posledním roce docházky do MŠ - povinná předškolní docházka.
  Bez řádného očkování nemůže být dítě do MŠ přijato !!)
 • Rodný list (není třeba úředně ověřená kopie)
 • Pokud máte další jiná vyjádření k dítěti
  zpráva z SPC (SpeciáIní pedagogické centrum), Iékařská zpráva,

 

 1. Odešlete žádost a přiložené dokumenty do MŠ

MOŽNOSTI ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI:

 

 1. Do datové schránky MŠ, ID: 7jzk36w
 2. E-mailem s využitím elektronického podpisu
 3. Naskenované dokumenty s podpisem zákonného zástupce e-mailem na info@msvrane.cz
 4. Českou poštou na poštovní adresu MŠ
 5. Osobně do poštovní schránky MŠ
 6. Ve výjimečných případech po domluvě s ředitelkou nebo zástupkyní osobně

 a to v termínu od 6. 5. – 15.5. 2020

(dřívější nebo později podané žádosti nebudou akceptovány)

Po převzetí výše uvedených dokumentů obdržíte od ředitelky školy potvrzení na Váš e-mail z Žádosti o přijetí, pokud byl uveden.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

obdrží každé dítě a bude takto uvedeno na seznamu přijatých / nepřijatých dětí.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č.500 / 2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí,  které bude součástí spisu Vašeho dítěte .

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Rovněž účastník má právo nahlížet do spisu na základě § 36 odst.1 správního řádu po

předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

Ve Vraném nad Vltavou 20.4.2020

 

INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE (.docx)ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Datum konání: 6. 5. 2020

zápis 2020-page-001.jpgUzavření Mateřské školy Vrané nad Vltavou a Školní jídelny Vrané nad Vltavou

MŠaŠJ.JPG

Rozhodnutí RO(.pdf)Výsledek konkursu na ředitele/ku MŠ Vrané nad Vltavou

 

Rada obce byla seznámena s výsledky výběrového řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Vrané nad Vltavou, které akceptuje. Rada obce jmenuje vítězku konkursního řízení Ivanu Rážovou na pozici ředitelky Mateřské školy Vrané nad Vltavou od 1. 10. 2018. Nabídka zaměstnání v mateřské škole ve Vraném nad Vltavou

logo_ms.png

MŠ Vrané nad Vltavou přijme spolupracovníka/spolupracovnici do pracovního poměru na následující pozici: 

 • učitelka 

Podrobnější informace získáte u ředitelky Mateřské školy Vrané nad Vltavou paní Ivany Rážové na telefonním čísle 775 576 176 nebo na razova.ms@seznam.czNabídka zaměstnání v mateřské škole ve Vraném nad Vltavou

logo_ms.png

MŠ Vrané nad Vltavou přijme od 1. 9. 2018 spolupracovníka/spolupracovnici do pracovního poměru na následující pozici: 

 • učitelka

Podrobnější informace získáte u ředitelky Mateřské školy Vrané nad Vltavou paní Ivany Rážové na telefonním čísle 775 576 176 nebo na razova.ms@seznam.czNovější 1

grafika_pata.jpg