Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Novější 1 3

Dotazníkové šetření MAS Dolnobřežansko

Dotazníkové šetření MAS Dolnobřežansko

V současné době připravujeme novou Strategii rozvoje území MAS Dolnobřežansko pro období 2021‑2027. Aby byla podpora regionu zaměřena na reálné potřeby, sbíráme podněty ze všech dostupných zdrojů – dat ČSÚ, rozhovorů se starosty obcí a řediteli škol, postřehů místních obyvatel. Právě proto bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení několika otázek, týkajících se Vaší spokojenosti s různými oblastmi života v místě Vašeho bydliště. Dotazník můžete vyplnit zde.

Děkujeme za Vaši ochotu a čas strávený vyplněním dotazníku.

Mgr. Monika Neužilová
Ředitelka společnosti
MAS Dolnobřežansko o.p.s.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
Tel: 724 685 248

info@mas-dolnobrezansko.cz

www.mas-dolnobrezansko.cz

 mas.pngProgram na podporu regionálních aktivit na rok 2020

Program na podporu regionálních aktivit na rok 2020

MAS Dolnobřežansko připravila i pro rok 2020 Program na podporu regionálních aktivit. Ten je určený na podporu drobných projektů neziskových organizací, fyzických osob a spolků bez právní subjektivity, které se aktivně dotýkají občanů alespoň dvou obcí v území MAS Dolnobřežansko.  

V letošním roce rozdělíme 200 000,-Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt je 10 000,-Kč. Příjem žádostí bude probíhat do středy 12. února 2020. 

Pravidla programu a Žádost o dotaci jsou zveřejněny na webových stránkách: 

www.mas-dolnobrezansko.cz

logo_mas_dolnobrezansko.jpgVyhlášena 2. výzva Programu rozvoje venkova MAS Dolnobřežansko

logo_mas_dolnobrezansko.jpg

Místní akční skupina Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

 

Výzvu č. 2k předkládání žádostí o dotaci v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce
Program rozvoje venkova naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Pozvánku na seminář pro žadatele k této výzvě naleznete ZDE! (.pdf)Dolnobřežansko podniká další kroky ke zvýšení bezpečnosti

1382955742kamery.jpg

Dolní Břežany (Praha-západ) – Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude v rámci regionu Dolnobřežansko v letošním roce instalován kamerový systém, který bude mít funkci preventivní a také bude přispívat k objasňování přestupků či trestné činnosti.

Vybudování kamerového systému zajistí Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko. Na jeho financování se podílí jednotlivé obce dolnobřežanského regionu. Správcem a provozovatelem kamerového systému bude Obecní policie Vestec, která na území dotčených obcí působí.

„Na pořízení kamerového systému jsme se dohodli se starosty obcí dolnobřežanského regionu. Bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku je totiž rozhodně jednou z našich společných priorit. Správu kamerového systému svěříme místní obecní policii, tak aby byly splněny veškeré podmínky Zákona o ochraně osobních údajů,“ sdělil Věslav Michalik, předseda Dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko a starosta Dolních Břežan.

Kamerový systém bude instalován na území obcí Březová-Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Libeř, Ohrobec, Okrouhlo, Psáry, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky-Hodkovice, Zvole. Celkové pořizovací náklady dosáhnou výše 4,5 mil. Kč a provoz vyjde měsíčně na 75 tis. Kč.

(zdroj: www.denik.obce.cz)2. číslo zpravodaje MAS Dolnobřežansko

logo_mas_dolnobrezansko.jpg

 

 

Druhé číslo zpravodaje MAS Dolnobřežansko

naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)Program na podporu regionálních aktivit - MAS Dolnobřežansko

logo_mas_dolnobrezansko.jpgMAS Dolnobřežansko připravila i pro rok 2018 Program na podporu regionálních aktivit. Ten je určený na podporu drobných projektů neziskových organizací, fyzických osob a spolků bez právní subjektivity, které se aktivně dotýkají občanů alespoň dvou obcí v území MAS Dolnobřežansko. V letošním roce rozdělíme 100 000,- Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt je 10 000,- Kč. Příjem žádostí bude probíhat do pátku 16. února 2018.

Pravidla programu naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Formulář žádosti o dotaci naleznete ke stažení ZDE! (.docx)

Podrobnosti o programu jsou zveřejněny na webových stránkách MAS Dolnobřežansko - www.mas-dolnobrezansko.cz1. číslo zpravodaje MAS Dolnobřežansko

logo_mas_dolnobrezansko.jpg

 

 

První číslo zpravodaje MAS Dolnobřežansko

naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)Program na podporu regionálních aktivit MAS Dolnobřežansko - 2. kolo

logo_mas_dolnobrezansko.jpg

MAS Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí o podporu v Programu na podporu regionálních aktivit pro rok 2017.

Realizace akcí: 1. 9. 2017 - 17. 12. 2017.

Příjem žádostí o podporu bude ukončen 31. července 2017 ve 12 hodin.

Pravidla programu a Žádost o dotaci jsou zveřejněny na webových stránkách www.mas-dolnobrezansko.cz

Pravidla programu naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Formulář žádosti o dotaci naleznete ke stažení ZDE! (.doc)

 Místní akční skupina Dolnobřežansko vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotace

logo_mas_dolnobrezansko.jpg

Místní akční skupina Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Datum vyhlášení výzvy: 16. června 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 17. července 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. července 2017 ve 12 hodin
Termín registrace na RO SZIF: 15. září 2017

Žádosti o podporu lze předkládat do následujících Fichí:

  • Podnikání v regionu
  • Lesní hospodářství
  • Investice do zemědělských podniků
  • Les a rekreace
  • Prevence povodní v lese

 

Podrobnosti o 1. výzvě naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Zároveň zájemce o dotace zve MAS Dolnobřežansko o.p.s. na Seminář pro žadatele o dotace - pozvánku na seminář naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)Program na podporu regionálních aktivit

logo_mas_dolnobrezansko.jpg

MAS Dolnobřežansko připravila i pro rok 2017 Program na podporu regionálních aktivit. Ten je určený na podporu drobných projektů neziskových organizací, fyzických osob a spolků bez právní subjektivity, které se aktivně dotýkají občanů alespoň dvou obcí v území MAS Dolnobřežansko.  V letošním roce rozdělíme 100 000,- Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt je 10 000,- Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 24. února 2017. Pravidla programu a Žádost o dotaci jsou zveřejněny na webových stránkách www.mas-dolnobrezansko.cz

Pravidla programu naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Formulář žádosti o dotaci naleznete ke stažení ZDE! (.doc)Novější 1 3

grafika_pata.jpg