Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

logo obce Vrané nad Vltavou[1].gif

 

Dne 18. 1. 2017 od 18:00 se koná v budově obecního úřadu jednání zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou.

Pozvánku s návrhem programu jednání zastupitelstva naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)Výluka na trati č. 210

210 - SOUHRNNÁ DOPRAVA PRAHA - ČERČANY/DOBŘÍŠ (A ZPĚT)logo-ceske-drahy[1].png
PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - PRAHA VRŠOVICE


Datum konání: 17. 01. - 07. 02. 2017, denně od 03:00 hod. do 21:00 hod.

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku Praha hl.n. - Praha-Vršovice na trati 210 - Souhrnná doprava Praha - Čerčany/Dobříš (a zpět) výluka. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny vlaky budou v čase od 03:00 hod. do 21:00 hod. odřeknuty v úseku Praha hl.n. - Praha-Vršovice a zpět.
Cestující v úseku Praha hl.n. - Praha-Vršovice mohou využít ostatních pravidelních vlaků.
Vlaky v noční době od 21:00 hod. do 03:00 hod. jsou vedeny bez omezení.

Bližší informace o omezení služeb najdete na webových stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru (e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)Dětská lékařka MUDr. Šilhánková - nepřítomnost

VÁŽENÉ RODINY, silhankova.jpg
DĚTSKÁ LÉKAŘKA Dr. ŠILHÁNKOVÁ BUDE OD 16. - 20. 1. 2017 S VRANSKÝMI ŠKOLÁKY NA LYŽÍCH. V UVEDENÉ DOBĚ V ORDINAČNÍCH HODINÁCH JE PŘÍTOMNA SESTŘIČKA, RÁDA VÁM PORADÍ PŘI AKUTNÍCH POTÍŽÍCH.

PŘÍMO V ORDINACI ZASTUPUJE DR. AUGUSTINOVÁ V ÚTERÝ 14. 1. 2017 od 9 - 12 HOD A VE STŘEDU 15. 1. 2017 od 8 - 11 HOD.,  neodkládejte akutní stavy a zkontaktuje paní doktorku.

ČTVRTEK 18. 1. 2017 A PÁTEK 20. 1. 2017 od 8-12 HOD JE DOMLUVEN ZÁSTUP U DR. BÉMOVÉ NA ZBRASLAVI / ORDINACE DR. VLČKOVÉ, POLIKLINIKA ŽITAVSKÉHO 497, IDEÁLNĚ PO KONZULTACI A " PŘEDVYŠETŘENÍ " SESTŘIČKOU HELENKOU /

Potvrzení na lyžák, pro děti, které na lyžák jedou a jsou registrované v naší ordinaci, bude dr. Šilhánková vydávat přímo na horách, není třeba návštěva v ordinaci.

MUDr. Ingrid ŠilhánkováVýstava obrazů "K sobě"

Tereza_Palusova1.jpgVýskyt ptačí chřipky ve Středočeském kraji

V souvislosti s potvrzeným ohniskem výskytu ptačí chřipky ve středních Čechách zřídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj krizovou linku pro hlášení nákazy a další mimořádné situace na telefonním čísle +420 720 995 204. Zneužití této linky je trestné.

Další informace pro veřejnost jsou v souvislosti s nákazou ptačí chřipkou uvedeny pod odkazy:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/ptaci-chripka/ochranna-opatreni-prijata-eu/

http://www.khsstc.cz/dokumenty/v-cr-byl-zaznamenan-vyskyt-ptaci-chripky---4420_4420_80_1.html

https://pkr.kr-stredocesky.cz

Informace pro veřejnost

Vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.

Co je chřipka ptáků?
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.

Způsob přenosu ptačí chřipky:
K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.).
Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.). Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Příznaky ptačí chřipky:
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr.2), edém hlavy (obr. 3). Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr. 4).

obrázek 1 - 4.jpg
V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Řiďte se přesně podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa.

Nebezpečí pro člověka:
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, uhynulými kusy, ale i s jejich trusem, peřím, apod.
Potraviny v obchodech jsou bezpečné. Důsledný veterinární dozor začíná v chovech drůbeže a veterinární kontrola zdravotní nezávadnosti veškerých živočišných produktů je dále zajišťována ve fázi jejich zpracování až po pult prodejen. Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení, apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 ºC v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.
Vyslovit podezření na chřipku ptáků u lidí můžeme, jestliže

 • jsou podezření na výskyt chřipky ptáků v okolí cca 10 km od jejich pracoviště
 • onemocní s příznaky vysoké teploty, bolestí hlavy, kašle, obtíží při dýchání přibližně po 7 dnech od kontaktu a podezřelým potenciálně nemocným zvířetem

Upozornění: pravděpodobnost onemocnění chřipkou ptáků je extrémně malá. Přesto: konzultujte lékaře a žádejte vyšetření na chřipku ptáků

Proč je chřipka ptáků nebezpečná?
O tom, jak se nákaza přenáší na člověka je málo informací a v současné době neexistuje žádná vakcína a proto je nutno pro bezpečnost lidí zaměstnaných v zemědělství, na jatkách a závodech na zpracování masa přijmout protinákazová opatření. Chřipka ptáků způsobuje rovněž ekonomické problémy v důsledku zákazu importu drůbeže a drůbežích produktů ze zemí, které jsou nákazou postiženy a může mít za následek likvidaci činností spojených s chovem a zpracováním drůbeže v důsledku toho, že v případě výskytu nákazy vždy a v některých zemích i v případě podezření musí být postižená hejna likvidována.

Inkubační doba
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne. Virus je ničen teplotou 70 °C již za 1 sekundu.

Obecné zásady ochrany člověka před nákazou:

 • chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
 • poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží,
 • nezpracovávat nemocnou drůbež,
 • dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
 • informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,
 • ochrana domácích miláčků – psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky
 • při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz

Zásady pro drobnochovatele drůbeže:

 • ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,
 • v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
 • krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
 • pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
 • pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
 • venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),
 • pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
 • zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
 • oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
 • nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.


Seminář o stravování malých dětí

letak-varime-pro-deti-kaskada-vrane-page-001.jpgKnihovna zavřena

kniha.jpg

 

Obecní knihovna je zítra tj. v úterý 10. 1. 2017 zavřena

z důvodu nemoci.Dolnobřežanské archeostřípky

archeostřípky.jpgFinanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

financni-sprava.jpg

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.


Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.


Podrobné informace o službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem naleznete na internetových stránkách Finanční správy: www.financnisprava.cz, v sekci Daně a pojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí > Informace, stanoviska a sdělení > 2016 >Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

 

Celou tiskovou zprávu naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)Informace z dětského střediska

Ordinační hodinysilhankova[1].jpg

Od ledna 2017 je ordinace zastoupena lékařem každý den

 • ve STŘEDU pracuje v naší ordinaci dr. Alena Augustinová
 • v PÁTEK bude již pravidelně přítomna dr. Ingrid Šilhánková

 

Prosíme o respektování uvedeného rozdělení hodin pro nemocné a zdravé (tj. předem objednané - plánované preventivní kontroly, kontroly po nemoci, po hospitalizaci, konzultace, administrativní úkony) – toto prosíme objednávat telefonicky na pevnou linku nebo mailem.

Plánované odběry, výtěry ( tj. předem objednané- plánované, tj domluvené )

ordinacni_hodiny_silhankova_od_2017.jpg

Věřte, že vše „na první pohled komplikované“ je v zájmu Vašich dětí a dobré organizace chodu ordinace. Stejně jako Vás, tak i nás těší, pokud zde zbytečně nečekáte a nesetkávají se zde nemocní a zdraví. K tomu je nutná Vaše spolupráce, tj. PROSÍME O

 • dodržování objednaných časů jak pro odběry, výtěry či prevence, tj domluvené kontroly
 • včasné rušení termínů
 • plné využití času pro nemocné (nenechávat vše na poslední chvíli, nechodit před koncem pracovní doby).

Odměnou Vám bude usměvavý personál ordinace… 

MUDr. Ingrid Šilhánková, MUDr.

 
grafika_pata.jpg