Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

• Světový den vody - 22. března

Světový den vody je vyhlašován již od roku 1993, jeho cílem je poukázat na význam pitné čerstvé vody a nutnost s vodou nakládat udržitelným způsobem. Vyhlášení Světového dne vody reaguje zejména na nerovnoměrnost využívání pitné vody ve světě. Zatímco v některých zemích se vodou zbytečně plýtvá, případně se hodnota "modrého zlata" nedoceňuje, v jiných zemích není pitná voda dostupná vůbec.

Česká republika patří k zemím, kde se v posledních letech rozšířil nákup balených vod, které zbytečně zatěžují životní prostředí zbytečným odpadem - PET láhvemi, ale i emisemi z přepravy, vyčerpáváním zásob minerálních vod ad. Přitom česká voda z vodovodu je velmi kvalitní a mnohdy i kvalitnější než voda balená. (O pitné vodě balené i nebalené čtěte níže).

Velké neúcty se vůči pitné vodě dopouštíme, i když ji používáme na splachování toalet, zalévání zahrady a květin nebo na praní. Pro tyto účely je plně dostačující používat vodu srážkovou nebo-li „dešťovku“.

Nevíte, jak se chovat k vodě přátelštěji? Zde je několik tipů:

  • dejte si na dvůr sud na zachytávání dešťové vody – vodu můžete využít na zalévání zahrady

  • chcete stavět nový dům nebo rekonstruovat starý? uvažujte o dvojích rozvodech vody – dešťovku nebo tzv. šedou vodu z koupelen můžete využít na splachování toalet, dešťovou vodu potom na úklid a praní

  • vyhýbejte se nákupu balených vod a natočte si raději kohoutkovou

  • starým dobrým byť zapomenutým zvykem je podávání pitné vody z kohoutku v restauracích ke kávě či jídlu – pomozte zvyk otřepat a žádejte kohoutkovou v restauracích, seznam restaurací, které vodu z kohoutku nabízejí, naleznete na www.vodovoda.cz

  • pomozte nám propagovat myšlenku pití vody z kohoutku – pošlete náš spot o vodě Vašim přátelům přes sociální sítě (je také dostupný na Facebooku Ekologického institutu Veronica) nebo jej nabídněte k odvysílání vašemu kinu – rádi zašleme DVD

Další podrobnosti naleznete ZDE!• Vypalování trávy - ZAKÁZÁNO!

V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy.

Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).

Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě. Při vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířata nebo majetek.

Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru. Nejčastěji se jedná o případy, kdy došlo k vypalování trávy nebo strniště nebo požáry u železničních tratí (nedopalek cigarety odhozený z vlaku v parném létě).

Ještě jednou pro připomenutí:
Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně Porušení tohoto zákazu může být příčinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo životů občanů. Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše 250 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše 500 000,- Kč.• Vycházka za kandíkem

Podrobnosti naleznete ZDE!• Náš region - aktuální číslo

Ke stažení ZDE!• VÍTÁNÍ JARA

Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás srdečně zve na VÍTÁNÍ JARA, které proběhne tuto neděli tj. 25. března 2012 od 14 hodin v areálu MŠ. Součástí akce bude vynášení Morany a to od Zvonečku k přívozu ve VRaném nad Vltavou.

Podrobnosti naleznete ZDE!• Beseda VRANÉ NAD VLTAVOU A SKOCHOVICE VE FOTOGRAFIÍCH dnes naposled!

Datum konání: 20. 3. 2012

Centrum ekologické výchovy Zvoneček srdečně zve všechny občany na dnešní poslední díl besed s panem Ladislavem Ryšánkem s názvem VRANÉ NAD VLTAVOU A SKOCHOVICE VE FOTOGRAFIÍCH VI..

Podrobnější informace naleznete ZDE nebo na webových stránkách Zvonečku..• Taneční ve Vraném nad Vltavou

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. Vás srdečně zve do tanečních pro dospělé.

Začínáme již 3. dubna 2012!

Podrobnosti naleznete ZDE!• Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce

Datum konání: 21. 3. 2012

Pozvánku naleznete ZDE!
grafika_pata.jpg