Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

• HODINA ZEMĚ

Datum konání: 31. 3. 2012

Největší světový happening na podporu životního prostředí a ochranu klimatu – v loňském roce se zapojily 2 miliony lidí ze 135 států světa.

Je to akce, která po celém světě propojuje města, obce, firmy, rodiny i jednotlivce, kterým záleží na stavu životního prostředí a kteří chtějí aktivní účastí v happeningu upozornit na jeho problémy.

Happening probíhá symbolickým zhasnutím světel v sobotu 31. 3. 2012 od 20:30 do 21:30 hodin a řadou doprovodných aktivit.

Podrobnosti o celé kampani naleznete ZDE!

Celosvětově kampaň pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF), v České republice pak Ekologický institut Veronica.• Vranský lesní běh 2012!

Datum konání: 14. 4. 2012

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. Vás srdečně zve na 18. ročník akce VRANSKÝ LESNÍ BĚH, která se koná v sobotu 14.4.2012 na hřišti u statku ve Vraném nad Vltavou.

Poběží se v několika kategoriích, účastníky běhu čekají různé tratě o různých vzdálenostech (délka hlavního závodu je 8,6 km) a na úspěšné závodníky čekají hodnotné ceny (i finanční). Občerstvení, hudba a dobré počasí zajištěno.

Startovné pro dospělé 50,- kč; pro děti a dorost ZDARMA

Všem občanům Vraného nad Vltavou doporučujeme především účast na tzv. Lidovém běhu!

Plakát k akci naleznete ZDE!• Velikonoční předváděcí den v jílovském muzeu

Datum konání: 31. 3. 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční muzejní Velikonoční předváděcí den, který bude již tuto sobotu, 31. 3 . 2012 v jílovském muzeu od 9 do 16 hodin. Jako vždy se můžete těšit na desítky zručných řemeslníků, lidových umělců a předvaděčů velikonočního zvykosloví. Nebude chybět ani velikonoční jarmark a vokální soubor Carmina s lidovými koledami, čerstvé učňovské pekařské a cukrářské výrobky, tvůrčí dílny a další program.

Na společné setkání se těší se všemi příznivci i návštěvníky zaměstnanci muzea.• Petice za záchranu českého regionálního školství

Dnes již bývalý ministr školství Josef Dobeš před časem představil svou vizi reformy regionálního školství, která ve své podstatě povede k naprosté likvidaci regionálního školství jako takového. Návrh koncepce povede k omezení, či zániku  50 % - 70% všech základních škol! To by se samozřejmě negativně odrazilo na rozvoji vzdělanosti v budoucnu a mělo by to i další negativní dopady na zdejší města a obce.

Vyjadřujeme proto naprostý nesouhlas s návrhy obsaženými v tisku „Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství“  Návrh je třeba kompletně přepracovat tak, aby se zachovala dostupná síť základních škol a nebyl tak narušen rozvoj regionálního školství.

 

Petičná arch naleznete k podpisu v budově obecního úřadu Vrané nad Vltavou nebo je přiložen ZDE!

Další podrobnosti o připravované reformě školství nalezenete ZDE!• Jarní jarmark

Datum konání: 3. 4. 2012

ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU srdečně zve všechny děti, rodiče a příznivce školy na

JARNÍ JARMARK.

KDY? úterý 3. dubna 2012

V KOLIK? od 15:00 do 17:30

CO SE BUDE DÍT?

prodej jarních a velikonočních výrobků dětí 1. stupně a družiny

prohlídka školy

výstava keramického kroužku

 

Těšíme se na Vás. Děti 1. stupně ZŠ

Plakát k akci naleznete ZDE!• Svoz bioodpadu bude zahájen v sobotu 7. dubna 2012!

Svoz bioodpadu bude zahájen v sobotu 7.4.2011 a bude probíhat pravidelně 1 x za 14 dní (vždy v sobotu, sudý týden).

Podrobnosti o svozu bioodpadu v naší obci!


• POPLATKY 2012 - do 31.3.2012

Dle obecně závazných vyhlášek obce Vrané nad Vltavou mají být do 31.3.2012 zaplaceny:

POPLATEK ZA ODPADY
viz OZV č. 5/2011

Platby proveďte na OÚ:
Pondělí, středa 8 – 12 13 – 18 hodin
Případně převodem na č. ú. 7226504/0600 variabilní symbol 1337 a specifický symbol číslo domu.

POPLATEK ZA PSA
Pes u RD : 125,- (2. a další pes 180,- Kč)
Pes v byt.: 300,- (2. a další pes 400,- Kč)
Pes u osamělého důchodce 30,- Kč (2. a další pes 150,- Kč)

POPLATEK ZA ÚDRŽBU HŘBITOVA
100,- Kč• Změna času - 25.3.2012

V České Republice dohchází dle dohody z roku 1996 ke změně letního a zimního času takto:

  • Letní čas: Poslední neděle v březnu +1 hodina
  • Zimní čas*: Poslední neděle v říjnu -1 hodina

Změna času proběhne v neděli 25. března 2012. Hodinky si posuneme o jednu hodinu vpřed - do letního časového pásma.• Světový den vody - 22. března

Světový den vody je vyhlašován již od roku 1993, jeho cílem je poukázat na význam pitné čerstvé vody a nutnost s vodou nakládat udržitelným způsobem. Vyhlášení Světového dne vody reaguje zejména na nerovnoměrnost využívání pitné vody ve světě. Zatímco v některých zemích se vodou zbytečně plýtvá, případně se hodnota "modrého zlata" nedoceňuje, v jiných zemích není pitná voda dostupná vůbec.

Česká republika patří k zemím, kde se v posledních letech rozšířil nákup balených vod, které zbytečně zatěžují životní prostředí zbytečným odpadem - PET láhvemi, ale i emisemi z přepravy, vyčerpáváním zásob minerálních vod ad. Přitom česká voda z vodovodu je velmi kvalitní a mnohdy i kvalitnější než voda balená. (O pitné vodě balené i nebalené čtěte níže).

Velké neúcty se vůči pitné vodě dopouštíme, i když ji používáme na splachování toalet, zalévání zahrady a květin nebo na praní. Pro tyto účely je plně dostačující používat vodu srážkovou nebo-li „dešťovku“.

Nevíte, jak se chovat k vodě přátelštěji? Zde je několik tipů:

  • dejte si na dvůr sud na zachytávání dešťové vody – vodu můžete využít na zalévání zahrady

  • chcete stavět nový dům nebo rekonstruovat starý? uvažujte o dvojích rozvodech vody – dešťovku nebo tzv. šedou vodu z koupelen můžete využít na splachování toalet, dešťovou vodu potom na úklid a praní

  • vyhýbejte se nákupu balených vod a natočte si raději kohoutkovou

  • starým dobrým byť zapomenutým zvykem je podávání pitné vody z kohoutku v restauracích ke kávě či jídlu – pomozte zvyk otřepat a žádejte kohoutkovou v restauracích, seznam restaurací, které vodu z kohoutku nabízejí, naleznete na www.vodovoda.cz

  • pomozte nám propagovat myšlenku pití vody z kohoutku – pošlete náš spot o vodě Vašim přátelům přes sociální sítě (je také dostupný na Facebooku Ekologického institutu Veronica) nebo jej nabídněte k odvysílání vašemu kinu – rádi zašleme DVD

Další podrobnosti naleznete ZDE!• Vypalování trávy - ZAKÁZÁNO!

V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy.

Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).

Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě. Při vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířata nebo majetek.

Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru. Nejčastěji se jedná o případy, kdy došlo k vypalování trávy nebo strniště nebo požáry u železničních tratí (nedopalek cigarety odhozený z vlaku v parném létě).

Ještě jednou pro připomenutí:
Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně Porušení tohoto zákazu může být příčinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo životů občanů. Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše 250 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše 500 000,- Kč.
grafika_pata.jpg