Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Pozvánka na posezení s Borisem Hybnerem - ve Zvoli

Obec Zvole Vás srdečně zve na posezení s Borisem Hybnerem, které se koná 14. 1. 2015 v polyfunkčním domě ve Zvoli. Vstupenky je možné zakoupit v knihovně ve Zvoli. Knižní bazar ve Staré školeVýstava modelů letadelSeminář: Zdraví dětí vs. kolektiv školkyPF od Sboru dobrovolných hasičů SkochoviceInformace od dětské lékařky MUDr. Šilhánkové - změna ordinačních hodin

OD 5. 1. 2015 VE STŘEDU A V PÁTEK BUDE PŘÍTOMNA v ordinaci SESTŘIČKA HELENA MARKVARTOVÁ, vlastnící osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Bude Vám k dispozici pro konzultace ohledně akutních stavů, pro kontrolní vyšetření po předchozí dohodě a administrativní úkony.

  • MUDr. I. Šilhánková nadále pracuje ve středu a v pátek v nefrologické ambulanci PEDIATRICKÉ KLINIKY, NEMOCNICE KRČ,
  • ošetření akutně nemocných pacientů bude na klinice po dohodě se sestřičkou.

ORDINAČNÍ HODINY, prosíme o respektování uvedeného rozdělení hodin pro nemocné a zdravé ( lze objednávat telefonicky, mailem ).  
Věřte, že v zájmu Vašich dětí a dobré organizace chodu ordinace.

Pondělí,

10-17h

10-12h

Objednaní pacienti – plánované preventivní kontroly, kontroly po nemoci, po hospitalizaci a konzultace

13-16h

NEMOCNÍ PACIENTI

16-17h

Objednaní pacienti- plánované preventivní kontroly, kontroly po nemoci, po hospitalizaci a konzultace

Úterý

9-15h

9-10h

PLÁNOVANÉ ODBĚRY, VÝTĚRY

10-12h

NEMOCNÍ PACIENTI

12-15h

Objednaní pacienti- plánované preventivní kontroly, kontroly po nemoci , po hospitalizaci a konzultace

Středa

8-13h

8-10h

NEMOCNÍ PACIENTI konzultace

10-13h

Objednaní pacienti- plánované konzultace se zdravotní sestrou

Čtvrtek

7,30-16h

7,30-8,30 h

PLÁNOVANÉ ODBĚRY, VÝTĚRY

8,30-12h

NEMOCNÍ PACIENTI

13-16h

Objednaní pacienti - plánované preventivní kontroly, kontroly po nemoci, po hospitalizaci a konzultace

Pátek

8-13h

8-10 h

NEMOCNÍ PACIENTI konzultace

10-13h

Objednaní pacienti- plánované konzultace se zdravotní sestrou

Doporučujeme sledovat webové stránky ordinace:
www.detskylekarvrane.cz, kde vždy uvádíme aktuální změny ordinačních hodin v době prázdnin, svátků a pod.Divadlo v sokolovně již za malou chvíliInformace od dětské lékařky MUDr. Šilhánkové

Vážení,
dovolujeme si Vám popřát KRÁSNÉ VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SVÁTKY, HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE.
Současně informujeme o ordinačních hodinách během svátků na DĚTSKÉM STŘEDISKU:
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, 22., 23., 29., 30 ORDINUJEME PRO NEMOCNÉ 8 - 10 HOD, PRO OBJEDNANÉ 10 - 13 HOD.
s pozdravem,


MUDr. Ingrid ŠilhánkováVánoční koncertKrásné vánoční svátky a mnoho úspěchů v novém roce 2015

Vážení spoluobčané,

přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2015.

Využívám této příležitosti, abych Vám sdělila, že stejně jako většina občanů, i my jsme si pro nadcházející období stanovili řadu cílů, které chceme splnit a zajistit tím další rozvoj naší obce – Vraného nad Vltavou, realizací řady projektů.

Některé projekty již máme kompletně připravené k realizaci, u dalších projektů dokončujeme jejich přípravu, další projekty plánujeme realizovat v následujících letech.

Na projekty výstavby vodojemu, vodovodu ve Skochovicích, splaškové kanalizace v ulici Březovské máme zpracované projektové dokumentace a vydaná stavební povolení. 

Souběžně zpracováváme projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV, výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace Na Kodlíči.  Stavební povolení na tyto projekty bychom měli získat do ½ roku 2015. Termín zajištění stavebních povolení na připravované projekty do  tohoto termínu jsme stanovili z důvodu, abychom na realizaci projektů mohli čerpat dotace z Evropských fondů.

Předpokládá se, že výzvy pro předkládání žádostí o dotace z Evropských fondů na uvedené projekty, budou vyhlášeny po tomto datu. Jakmile budou výzvy pro čerpání dotací na realizaci připravených projektů vyhlášeny, okamžitě podáme žádosti o dotace.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v naší obci rodí stále více dětí, zadali jsme v letošním roce zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské školy, která bude svojí kapacitou vyhovovat potřebám naší obce.  Zajištění stavebního povolení předpokládáme opět do ½ roku 2015. Na výstavbu nové mateřské školy jsme podali žádost o dotaci a to již v srpnu letošního roku.

Jako další cíle jsme si stanovili:

dokončit opravu chodníků v ulici Březovské, vybudovat chodník v ulici U Elektrárny, opravit místní komunikaci K Zastávce ve Skochovicích, kompletně rekonstruovat komunikace a parkovací plochu u ZŠ, udržovat a rozšiřovat veřejnou zeleň v obci, opravit fasádu bytového domu Rajčur, postupně dobudovat II. a III. etapu cyklostezky, zlepšit vzhled kontejnerových stání na separovaný odpad.

Na realizaci těchto projektů musíme v následujícím období zpracovat projektové dokumentace. I při realizaci těchto projektů počítáme s čerpáním dotací z národního rozpočtu nebo Evropských fondů.

Průběžně jednáme s majiteli areálu bývalé papírny s cílem vyřešení současného nevyhovujícího stavu, a zahájení výstavby v areálu bývalé papírny.

Mimo přípravy a realizace výše uvedených projektů je naším základním cílem zajistit bezproblémový chod obce a zajistit veškeré potřebné služby občanům Vraného nad Vltavou.

Jak je zřejmé, cíle jsme si stanovili ambiciózní. Uděláme vše pro to, abychom naše cíle splnili.

Závěrem si dovoluji popřát Vám hodně úspěchů v novém roce.

Věřím, že se nám všem podaří splnit všechna naše předsevzetí a plány pro rok 2015.

 

Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce
grafika_pata.jpg