Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Seniorek v dubnuSbírka pro charituVýstava modelářského kroužkuTaneční pro dospělé začínají již 14. dubna 2015Dopravní omezení - 1. etapaDopravní omezení v obci

znacka_pozor.jpg

 

V rámci akce vybudování podzemního vedení sítě elektronických komunikací - optický kabel budou v obci Vrané nad Vltavou v termínu od 24. 3. 2015 do 7. 5. 2015 realizováno dopravní omezení v ulici Nádražní a Ke Zvoli.

 

Investorem stavby je společnost Telefonica Czech Republic, a.s.

Realizátorem stavby je společnost Šindy, a.s.

 

Stavba bude realizována dle platného rozhodnutí o umístění stavby č. j. 020398/12/OVDŽP/Hm vydaného dne 4. 3. 2013 s nabytím právní moci dne 19. 4. 2013.

Investor stavby uzavřel se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Celá stavba je prostorově a časově rozdělena na 4 samostatné etapy, a to z důvodu omezení pohybu chodců v průběhu provádění výkopových prací v chodnících, které budou v dané etapě z důvodu malé šířky pro chodce uzavřeny. Pro chodce budou zřízeny náhradní trasy. 

 

1. etapa proběhne v předpokládaném termínu od 24. 3. 2015 do 31. 3. 2015

2. etapa proběhne v předpokládaném termínu od 8. 4. 2015 do 21. 4. 2015

3. etapa proběhne v předpokládaném termínu od 22. 4. 2015 do 28. 4. 2015

4. etapa proběhne v předpokládaném termínu od 29. 4. 2015 do 7. 5. 2015

 

Obec bude průběžně jednat s realizátorem akce o krocích, které zmenší termíny rrealizací jednotlivých etap.

 

O jednotlivých etapách Vás budeme průběžně informovat.VRANSKÝ LESNÍ BĚH 2015Miniškolka u rybek - den otevřených dveříKampaň ZELENÁ AKCE - Hlasujte pro ZŠ Vrané nad Vltavou

Naše škola se prostřednictvím Ekoparlamentu 2. stupně připojila ke kampani ZELENÁ AKCE. V rámci této kampaně usiluje svou akcí o získání dotace 10 000,- Kč. Naše akce se jmenuje ODPOVĚDNÉ STRAVOVÁNÍ – GALERIE NA ZDI a jejím cílem je seznámit žáky školy, jejich rodiče i veřejnost pomocí obrazových i textových informací se zásadami odpovědného stravování z hlediska zdraví i životního prostředí.

Podrobnější informace o kampani i o našem projektu najdete na webových adresách:

http://zeleneskoly.cz/cz/zelene-akce-2015

http://zeleneskoly.cz/portfolio/cz/odpovedne-stravovani-galerie-na-zdi

 

Od 17. do 31. 3. je možno hlasováním na tomto webu podpořit vybraný projekt. 15 škol, které získají nejvíce hlasů, získá na realizaci své akce dotaci.

 

Podpořte, prosím, naši akci. Dejte hlas našemu projektu.

ZŠ Vrané nad VltavouInformační zpravodaj PID č. 5/2015

ROPID

 

Informační zpravodaj PID č. 5/2015 naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)
grafika_pata.jpg