Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Březovská - chodník

Ve středu 6. srpna se předává staveniště a začne akce oprava chodníku na místní komunikaci Březovská. Jedná se o úsek od rodinného domu Březovská 333 (tam kde začínají kostky při jízdě z Březové dolů, RD Malých) k sokolovně (končí se v místě, kde se nezpevněný povrch napojuje na rohu zahrady Chramosilů na asfalt v chodníku).

Chodník bude ze zámkové dlažby, bude v jednotné šíři po celé délce. V místech, kde je chodník širší (pod vjezdem do horní MŠ směrem dolů) zůstanou podél chodníku zelené pásy trávy, jednak z důvodu vsakování dešťových srážek, ale také z důvodu velkého příčného výškového rozdílu mezi ploty RD a komunikací (místo by se muselo vybagrovat a tím by nastaly dva problémy, dostali bychom se pod podezdívku plotů a narazili bychom na kabely v zemi, jejich přeložení by byl velký finanční i technický problém).

Jednotlivé majitele nemovitostí, kterých se bude výstavba chodníku dotýkat, budeme v předstihu kontaktovat. Budeme se vždy snažit jejich nemovitosti omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Včas budeme informovat jak to u nich konkrétně bude vypadat a případné drobnosti se vždy dají dohodnout přímo se stavbou. 

Pokud bude mít kdokoli nějakou připomínku nebo nejasnost, obraťte se prosím přímo na nás, my projednáme se stavbou.

Do výběrového řízení se přihlásily 4 společnosti, zvítězila firma KOHOS, a.s. za cenu 1.048.378.- Kč + DPH. Stavba bude hotová za 2 měsíce.Výzva k předkládání projektových záměrů pro MAS Dolnobřežansko

Právě probíhá příprava Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Dolnobřežansko. V současném programovacím období 2014 – 2020 budou hrát místní akční skupiny důležitou roli při rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Strategie rozvoje by měla maximálně odrážet skutečné potřeby regionu, je třeba doložit schopnost realizovat v území dostatek projektů. Součástí přípravy je proto vytvoření zásobníku projektů, který bude v dalších letech pomocným nástrojem při vypisování konkrétních výzev.

Abychom dokázali dostatečnou absorpční kapacitu regionu, rádi bychom tímto vyzvali organizace v regionu, které plánují v budoucnu realizovat projekt v jedné z níže uvedených oblastí, aby jejich zástupci vyplnili přiložený krátký projektový záměr a zaslali jej zpět vyplněný na e-mail : info@mas-dolnobrezansko.cz, koordinator@mas-dolnobrezansko.cz

Oblasti podpory:
-    Sociální služby a sociální začleňování
-    Vzdělávání
-    Volný čas
-    Ochrana kulturního dědictví
-    Rozvoj cestovního ruchu
-    Zemědělství

Více informací o aktivitách MAS Dolnobřežansko lze najít na www.mas-dolnobrezansko.cz.
Pro konzultaci při vyplňování projektových záměrů nás lze kontaktovat:
info@mas-dolnobrezansko.cz, Tel: 724 685 248 - Mgr. Monika Neužilová, ředitelka společnosti
koordinator@mas-dolnobrezansko.cz, Tel: 777 676 671 - Jitka Langová

Formulář pro projektový záměr ke stažení ZDE! (.doc) - každý projektový záměr na nový formulář

 Informace o průběhu stavby cyklostezky

V současné době dochází na stavbě cyklostezky k odtěžování nánosů písku a bahna. Práce na cyklostezce probíhají dle plánovaného harmonogramu. Žádáme občany, kteří jezdí po silnici III/1043 aby dávali pozor na vyjíždějící nákladní vozidla ze stavby.

 

 Našel se pes!

Našel se pes - německý ovčák tmavé barvy. Majitel psa ať volá na OÚ nebo na 720 513 119.Návrh železničního jízdního řádu pro období 2014 - 2015

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje zpracoval ve spolupráci s dopravcem České dráhy, a.s. a provozovatelem dráhy Správa železniční dopravní cesty, s.o. podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění návrh železničního jízdního řádu pro období od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015. Tento návrh Vám pro účely vzájemného projednávání přikládáme do přílohy tohoto dopisu.


Vaše případné dílčí připomínky k časovým polohám jednotlivých vlakových spojů je možné projednávat s Odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje do termínu 25. 7. 2014.

Pro účely rychlejší komunikace se můžete obracet přímo na pana Ing. Patrika Macho na e-mailovou adresu macho@kr-s.cz.

Průvodní dopis ke stažení ZDE! (.pdf)

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PRO OBDOBÍ 2014 - 2015Osvědčení o úspoře emisíMimořádný koncert v kostele sv. JIří

kostel.jpg

 

 

V úterý 8. července 2014 v 19 hod. se v kostele sv. Jiří uskuteční mimořádný koncert. Písně Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a písně sefardské v úpravě Pavla Fischera zazní v podání Jany Procházkové. Doprovázet ji budou Pavel Fischer na housle, Margit Koláčková na violoncello a Jiří Hudec na kontrabas.

Zveme srdečně všechny zájemce o poslech krásné hudby.
Obecní knihovna dočasně uzavřená

kniha[2].jpg

 

Obecní knihovna bude dočasně uzavřena od čtvrtka 3. 7. 2014 z důvodu rekonstrukce mateřské školy. Termín otevření bude uveřejněn na webových stránkách obce.Zubní lékařka - dovolená

 

Zubní lékařka MUDr. Zuzana Kysilková bude mít v termínu od 21. července 2014 do 8. srpna 2014 dovolenou. Zástup je domluven v Poliklinice Zbraslav - MUDr. Mazurová a MUDr. Rektoříková.Informační zpravodaj PID

 

Informační zpravodaj PID č. 13/2014 ke stažení ZDE! (.pdf)
grafika_pata.jpg