ZMĚNA V ORGANIZACI ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021ZMĚNA V ORGANIZACI ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020 / 2021

BŘEZOVSKÁ 830, Vrané nad Vltavou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 přijímá také opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis se uskuteční od 6. 5. do 15. 5. 2020

Distanční formou

(bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí, informace k zápisu na webových stránkách)

POSTUP při podání žádosti o přijetí do MŠ:

 1. Na stránkách mateřské školy stáhněte a vytiskněte
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POVINNÉM OČKOVÁNÍ

Tyto dva dokumenty vyplňte, podepište.

 1. Přiložte následující kopie:
 • Očkovací průkaz dítěte s platným očkováním dle očkovacího kalendáře
  (netýká se dětí v posledním roce docházky do MŠ - povinná předškolní docházka.
  Bez řádného očkování nemůže být dítě do MŠ přijato !!)
 • Rodný list (není třeba úředně ověřená kopie)
 • Pokud máte další jiná vyjádření k dítěti
  zpráva z SPC (SpeciáIní pedagogické centrum), Iékařská zpráva,

 

 1. Odešlete žádost a přiložené dokumenty do MŠ

MOŽNOSTI ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI:

 

 1. Do datové schránky MŠ, ID: 7jzk36w
 2. E-mailem s využitím elektronického podpisu
 3. Naskenované dokumenty s podpisem zákonného zástupce e-mailem na info@msvrane.cz
 4. Českou poštou na poštovní adresu MŠ
 5. Osobně do poštovní schránky MŠ
 6. Ve výjimečných případech po domluvě s ředitelkou nebo zástupkyní osobně

 a to v termínu od 6. 5. – 15.5. 2020

(dřívější nebo později podané žádosti nebudou akceptovány)

Po převzetí výše uvedených dokumentů obdržíte od ředitelky školy potvrzení na Váš e-mail z Žádosti o přijetí, pokud byl uveden.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE

obdrží každé dítě a bude takto uvedeno na seznamu přijatých / nepřijatých dětí.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č.500 / 2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí,  které bude součástí spisu Vašeho dítěte .

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Rovněž účastník má právo nahlížet do spisu na základě § 36 odst.1 správního řádu po

předchozí domluvě s ředitelkou MŠ.

Ve Vraném nad Vltavou 20.4.2020

 

INFORMACE KE STAŽENÍ ZDE (.docx)


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
grafika_pata.jpg