Výzva k předkládání projektových záměrů pro MAS DolnobřežanskoPrávě probíhá příprava Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Dolnobřežansko. V současném programovacím období 2014 – 2020 budou hrát místní akční skupiny důležitou roli při rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Strategie rozvoje by měla maximálně odrážet skutečné potřeby regionu, je třeba doložit schopnost realizovat v území dostatek projektů. Součástí přípravy je proto vytvoření zásobníku projektů, který bude v dalších letech pomocným nástrojem při vypisování konkrétních výzev.

Abychom dokázali dostatečnou absorpční kapacitu regionu, rádi bychom tímto vyzvali organizace v regionu, které plánují v budoucnu realizovat projekt v jedné z níže uvedených oblastí, aby jejich zástupci vyplnili přiložený krátký projektový záměr a zaslali jej zpět vyplněný na e-mail : info@mas-dolnobrezansko.cz, koordinator@mas-dolnobrezansko.cz

Oblasti podpory:
-    Sociální služby a sociální začleňování
-    Vzdělávání
-    Volný čas
-    Ochrana kulturního dědictví
-    Rozvoj cestovního ruchu
-    Zemědělství

Více informací o aktivitách MAS Dolnobřežansko lze najít na www.mas-dolnobrezansko.cz.
Pro konzultaci při vyplňování projektových záměrů nás lze kontaktovat:
info@mas-dolnobrezansko.cz, Tel: 724 685 248 - Mgr. Monika Neužilová, ředitelka společnosti
koordinator@mas-dolnobrezansko.cz, Tel: 777 676 671 - Jitka Langová

Formulář pro projektový záměr ke stažení ZDE! (.doc) - každý projektový záměr na nový formulář

 


grafika_pata.jpg