Vysvětlení k rozšíření komunikace BřezovskáPředmětem zakázky rozšíření komunikace Březovká je dodláždění pásu tak, aby průjezdný profil komunikace odpovídal potřebám dnešní dopravní zátěže.

Problém nastal v místech, kde je komunikace léty přetěžovaná a kde jsou ve stávající dlažbě vyjeté koleje. Napojení nové pásu bez přeložení stávající komunikace by asi nebylo rozumné. Snažili jsme se najít řešení, které by bylo technologicky přijatelné a pro obecní pokladnu únosné. Dohodli jsme se, že stávající komunikaci rozebereme podélně v šířce dvou metrů (jedná se o úsek nad bytovým domem č.p. 315 směrem nahoru), v délce 240 metrů. Bude provedena hutnící zkouška na několika místech, aby se zjistilo, v jakém stavu je podloží pod komunikací. V místech, kde jsou koleje by byl proveden kufr, v ostatních místech betonový podklad, aby nedocházelo k podemílání kostek při deštích a jejich následnému sesedání.
Polovina komunikace, od současného nejvyššího bodu uprostřed, bude tedy vyrovnána tak, že bude komunikace tvarově vyhovující.

Znamená to ovšem, že budeme muset uzavřít Březovkou pro oba směry dopravy. Hasičům, sanitkám a policii bude vjezd umožněn. Občané, kteří bydlí podél stavby budou moci na své pozemky vjíždět také, ale vždy podle momentálního stavu stavby. Je dohodnuto se stavbou, že se budou maximálně snažit vyjít vstříc, aby majitele nemovitosti co nejméně omezovali. Je ale jisté, že pokud budou dělat přímo před vjezdem, tak vjezd bude krátkodobě znemožněn.
Aby nedošlo ke konfliktu s Policií ČR, majitelé RD získají povolení k vjezdu, aby neměli problém v případě zásahu policie.

Doba realizace se prodloužila do 29.11.2013.

Omlouváme se za vzniklé potíže a věříme, že pochopíte naší snahu vybudovat dostatečně širokou komunikaci, která by odpovídala našim potřebám.


                                                                                                                                           Martina Filipová


Komentáře


 • 14. 10. 2013 15:37
  Boris
  Vtip

  Mám dotaz.
  Stav komunikace jste nevěděli dříve ? A Stavba se s prodloužením termínu i prodraží? To jsou věci, které nás občany zajímají. Hlavně vzhledem k tomu, že obec tuto akci platí ze "svého". Byl tedy projekt v pořádku ? Jsem hold člověk zvídavý.


 • 14. 10. 2013 17:28
  Martina Filipová
  Re: Březovská

  Pane Borisi, je dobře že jste zvídavý a já se pokusím vám odpovědět co nejlépe. Zadali jsme zpracování projektové dokumentace. Projektant byl na stavbě, stav komunikace viděl. Ano, mohl nás upozornit předem. Protože se jedná o zakázku malého rozsahu, oslovili jsme celkem 6 firem a požádali je o cenovou nabídku. I firmy měli k dispozici PD a mohli si místo prohlédnout. Ano, i oni nás na to mohli upozornit.
  Pravděpodobně to mělo napadnout i nás, ale omlouvám se, nejsem odborník na komunikace.
  Na nutnost přeložit stávající komunikaci jsme byli upozornění v průběhu realizace. Mohli jsme to nechat být a nepředlažďovat, dílo by se neprodražilo. Volili jsme metodu kompromisu. Našli jsme úspory (žulové obrubníky v cenové nabídce jsme zaměnili za betonové - jsou výrazně levnější, kostky nebudeme začišťovat betonovou směsí, ale zasypávat jemným štěrkem. Výsledek je, že po odpočtech méněprací a přípočtu předláždění se cena díla zvedne o 250 tis. Kč včetně DPH. Snad byla moje odpověď dostatečná.


grafika_pata.jpg