Volby do školské radyŘeditelka Základní školy Vrané nad Vltavou vyhlásila dne 17.10.2013 volby do Školské rady.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady,
které se uskuteční v týdnu od 18. 11. do 22. 11. 2013
během třídních schůzek a konzultačních hodin.

Prosíme  zájemce  z řad rodičů o práci ve školské radě,  aby se do 15. 11 2013 hlásili na telefonních číslech:
257 713 772, starosta@vranenadvltavou.cz (starostka obce - Martina Filipová)
257 713 997, mistostarosta@vranenadvltavou.cz (místostarosta obce - Petr Janeček)
257 761 744, reditelstvi@zsvrane.cz (ředitelka školy – Dana Ullwerová)


Volby do školské rady proběhnou dne 18. 11. 2013 od 16:30 do 18:00  hodin  v budově základní školy.

Školská rada je devítičlenná, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci, třetinu jmenuje zřizovatel.


grafika_pata.jpg