Volby do školské rady



Ředitelka Základní školy Vrané nad Vltavou vyhlásila dne 17.10.2013 volby do Školské rady.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady,
které se uskuteční v týdnu od 18. 11. do 22. 11. 2013
během třídních schůzek a konzultačních hodin.

Prosíme  zájemce  z řad rodičů o práci ve školské radě,  aby se do 15. 11 2013 hlásili na telefonních číslech:
257 713 772, starosta@vranenadvltavou.cz (starostka obce - Martina Filipová)
257 713 997, mistostarosta@vranenadvltavou.cz (místostarosta obce - Petr Janeček)
257 761 744, reditelstvi@zsvrane.cz (ředitelka školy – Dana Ullwerová)


Volby do školské rady proběhnou dne 18. 11. 2013 od 16:30 do 18:00  hodin  v budově základní školy.

Školská rada je devítičlenná, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci, třetinu jmenuje zřizovatel.


grafika_pata.jpg