VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 - Informace pro voličeVOLBY  DO  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU  2014

 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 13. dubnu 2014

Volič, který po 13. dubnu 2014 změnil adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu  vedeném obecním úřadem v místě původního trvalého pobytu (novela zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 28 odst. 4 písm. e).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě původního trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu  a  předložit toto potvrzení:

  •  obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 21. května 2014
    nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového  trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (prokázat totožnost a státní občanství).

Poznámka:

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

 

Dokument ke stažení ZDE! (.pdf)


grafika_pata.jpg