V nejbližší době bude zahájena náročná sanace skal nad silnicí do Vraného nad Vltavou     Rada Středočeského kraje na svém pravidelném jednání v pondělí 12. srpna 2013 schválila předání staveniště a zahájení sanačních prací na skalách v údolí Vltavy podél silnice mezi Prahou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Krajská rada zároveň uložila vedoucímu Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje Lukáši Kopřivovi zajistit okamžité předání staveniště a zahájení sanačních prací.

     „Jedná se o projekt s názvem „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ a měli bychom na něj získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Silnice je v současné době uzavřená, neboť hrozí sesuv skal na silnici. Jsme si vědomi, že uzavírka velmi komplikuje dopravu obyvatel Vraného nad Vltavou do Prahy, a proto jsme se rozhodli přistoupit k co nejrychlejšímu zahájení stavby,“ vysvětlil hejtman Josef Řihák.

       Silnice III/1043 byla uzavřena v lednu 2013 z důvodu vysokého rizika uvolnění a pádu částí skalního bloku na komunikaci. Nestabilita svahu nad silnicí do Vraného se řeší již od roku 2006, kdy byla zahájena projektová příprava na řešení definitivní sanace skalního masivu v lokalitě Zvolská homole.

        „V průběhu přípravy projektové dokumentace spadla část skály na silnici. Naštěstí se v té době v místě sesuvu nepohybovala auta ani chodci, a tak nedošlo k vážné havárii. Příprava stavby je o to náročnější, neboť Zvolská homole je zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000 a zdejší příroda tak podléhá přísné ochraně. Místo znají zejména entomologové, protože zde bývala historicky jedna z nejvýznamnějších lokalit myrmekofilního hmyzu v Čechách. A i když už byla tato místa sběrateli téměř zlikvidována, přesto se na zdejší skalní stepi vyskytují vzácné rostliny a zvířata, jako jsou například koniklec luční český, hvozdík sivý, lilie zlatohlávek, kavyl Ivanův, ještěrka zelená a další,“ informoval hejtman Josef Řihák.

       Silniční provoz mezi Prahou a Vraným je v současné době veden po objížďce, která je přibližně o sedm kilometrů delší než původní trasa. Sanační práce bude na základě výsledků výběrového řízení provádět firma PKB Bohemia přibližně za částku 7,1 milionu korun. Práce budou podle smlouvy s dodavatelem dokončeny za 26 týdnů od převzetí staveniště. „Po pondělním rozhodnutí rady tak již zahájení sanace skal nad silnicí do Vraného nestojí nic v cestě,“ doplnil středočeský hejtman Josef Řihák.

 

zdroj: webové stránky Středočeského kraje


Komentáře


 • 14. 8. 2013 15:07
  Václav
  SLIBY

  TAKOVÝCH PROHLÁŠENÍ A SLIBŮ JIŽ BYLO ................!!!!!


 • 19. 8. 2013 10:39
  milan
  Skála - uzavírka

  Tak přidávám jednu trochu optimistickou odpověď, jezdit pod sklálou by se mohlo uz v zime. Zde je odpoved od středočeského kraje: Vážený pane,


  v současné době se dokončují přípravně práce před vlastním zahájením stavby ( nutný biologický a geologický monitoring atd.). To se předpokládá do začátku měsíce září, po provedení nejnutnějších prací a za předpokladu umožnění technologií provádění prací se předpokládá částečné zprůjezdnění komunikace před vlastním dokončením sanačních prací v průběhu podzimních měsíců.  S pozdravem J.Bejblíková  Ing. Jana Bejblíková
  Odborný referent oddělení pozemních komunikací
  Odbor dopravy


 • 26. 8. 2013 11:50
  Michal Hlaváček
  Nespletl si pan hejtman pravý a levý břeh Vlt

  Zaujala mě věta "V průběhu přípravy projektové dokumentace spadla část skály na silnici.", připadne mi, že na silnici za celý půlrok, co se s tím na Kraji mastí spadlo jen pár kamínků, při povodni resp. při vichřici tam něco málo donesla voda, ale nebyl to pád skály. Trochu pana hejtmana podezírám z toho, že si spletl oba břehy Vltavy, ale ono se hodí ukázat, že uzavírka byla správná věc.


grafika_pata.jpg