• Svoz bioodpadu bude zahájen v sobotu 7. dubna 2012!Svoz bioodpadu bude zahájen v sobotu 7.4.2011 a bude probíhat pravidelně 1 x za 14 dní (vždy v sobotu, sudý týden).

Podrobnosti o svozu bioodpadu v naší obci!

grafika_pata.jpg