Středočeský kraj a MŽP ČR - program na podporu výměny kotlůHejtman Středočeského kraje Josef Řihák a ministr životního prostředí Tomáš Podivínský připojí ve čtvrtek 22. srpna 2013 své podpisy pod Dohodu o náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů. Podepsání „Dohody“ je posledním zbývajícím krokem nutným ke spuštění dotačního programu na výměnu kotlů ve Středočeském kraji.
„Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo dojednat s Ministerstvem životního prostředí takzvané kotlíkové dotace i pro obyvatele Středočeského kraje. Myslím si, že dotační program, jehož cílem je obnova a modernizace malých kotlů na tuhá paliva, velmi pomůže zlepšit životní prostředí zejména v menších městech a obcích. Ještě před dnešním podpisem smlouvy jsme si ve středních Čechách udělali průzkum, jaký bude o dotační program zájem. Na podmínky získání dotace se prostřednictvím e-mailu dotazovala asi tisícovka respondentů, přibližně tři stovky potenciálních žadatelů se dotazovaly telefonicky,“ řekl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.   
 
O dotaci na pořízení nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje (takzvanou kotlíkovou dotaci) může požádat každý vlastník užívané nemovitosti, spoluvlastník, nebo partner vlastníka, který vytápěný objekt užívá k bydlení. Žadatelem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Jednou z podmínek je, že dotace nebude využita k podnikání. „V rámci společné výzvy na program podpory výměny kotlů za nové, ekologické, je vyčleněno celkem 40 milionů korun. S tím, že Ministerstvo životního prostředí ČR a Středočeský kraj se každý podílejí částkou 20 milionů.  Kromě kotlů na tuhá paliva je podpora rozšířena i na zplyňovací a plynové kotle. Výše dotace bude upravena v závislosti na typu podporovaného kotle. Výměna kotlů je v průměru podpořena polovinou pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu jednotlivých druhů kotlů,“ vysvětlil hejtman Josef Řihák.
 
Příjem žádostí bude zahájen 2. září 2013 v 9 hodin. Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů včetně formuláře žádosti budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy na internetových stránkách Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/) a Státního fondu životního prostředí (http://www.sfzp.cz/).
 
Zájemci o kotlíkovou dotaci najdou potřebné informace i předběžnou podobu formuláře, na kterém se budou podávat žádosti, na stránkách Středočeského kraje ihned po zítřejším podpisu smlouvy.
 
Případné dotazy zodpoví pracovnice Středočeského kraje Ing. Marie Stáňová, tel.: 257 280 837, e-mail: stanova@kr-s.cz nebo Bc. Aneta Hamzová, tel.: 257 280 363, e-mail: hamzova@kr-s.cz a odpovědná pracovnice Státního fondu životního prostředí.

 Žádosti o dotaci se budou podávat osobně v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášení výzvy v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podacím místě pro příjem žádostí, kterým bude Krajský úřad Středočeského kraje, vchod B z ulice Zborovská, Praha 5. Ukončení příjímání žádostí je stanoveno na 31. října 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

Zdroj: webové stránky Středočeského kraje

 

Další podrobnosti naleznete ZDE!


grafika_pata.jpg