• Sbor sv. Jiří v adventní a vánoční doběSbor sv. Jiří zve na svoje vystoupení v adventní a vánoční době:
 
26.12. v 17 hod. - Vánoční koncert v kostele sv. Jiří ve Vraném. Na programu budou vánoční písně a koledy od středověku po současnost, české i zahraniční - z Evropy a Ameriky. V závěrečné části koncertu si zazpíváte známé vánoční koledy s námi. Kostel vytápěn není, nutno se teple obléci.

6.1.2013 v 17 hod. - Tříkrálový koncert v kostele Domova sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích.. Po příchodu tří králů zazní opět vánoční písně a koledy od středověku po současnost, české i zahraniční. Kostel je vytápěn. www.domovrepy.cz


Kromě uvedených koncertů budeme zpívat ještě při bohoslužbách:
 24.12. ve 22 hod. - Půlnoční mše ve Vraném, kostel sv. Jiří
1.1.2013 v 10,30 hod. - Novoroční mše ve Zbraslavi, kostel sv. Jakuba (na zámku). Při návštěvě našeho kostela je o vánoční době možno si prohlédnout jesličky, které jsou od loňského roku zcela unikátní - v pozadí je Jeruzalém se svítícími hvězdami na obloze.
 
Přejeme všem příznivcům pokojné prožití adventní doby, radostné vánoční svátky a Boží požehnání do nového roku 2013. Těšíme se na setkávání s Vámi ať už na našich koncertech či na dalších koncertech pořádaných v našem kostele. Bližší informace o našem sboru naleznete na  www.sborsvjiri.cz


grafika_pata.jpg