POPLATKY 2014 - do 31.3.2014Dle obecně závazných vyhlášek obce Vrané nad Vltavou mají být do 31.3.2014 zaplaceny: 

POPLATEK ZA ODPADY 
viz OZV č. 5/2011

Platby proveďte na OÚ: 
Pondělí, středa 8 – 12 13 – 18 hodin 
Případně převodem na č. ú. 7226504/0600 variabilní symbol 1337 a specifický symbol číslo domu. 

POPLATEK ZA PSA 
Pes u RD : 125,- (2. a další pes 180,- Kč) 
Pes v byt.: 300,- (2. a další pes 400,- Kč) 
Pes u osamělého důchodce 30,- Kč (2. a další pes 150,- Kč)

POPLATEK ZA ÚDRŽBU HŘBITOVA
100,- Kč

 

Podrobnosti o úhradě poplatků naleznete ZDE!


grafika_pata.jpg