• POPLATKY 2012 - do 31.3.2012Dle obecně závazných vyhlášek obce Vrané nad Vltavou mají být do 31.3.2012 zaplaceny:

POPLATEK ZA ODPADY
viz OZV č. 5/2011

Platby proveďte na OÚ:
Pondělí, středa 8 – 12 13 – 18 hodin
Případně převodem na č. ú. 7226504/0600 variabilní symbol 1337 a specifický symbol číslo domu.

POPLATEK ZA PSA
Pes u RD : 125,- (2. a další pes 180,- Kč)
Pes v byt.: 300,- (2. a další pes 400,- Kč)
Pes u osamělého důchodce 30,- Kč (2. a další pes 150,- Kč)

POPLATEK ZA ÚDRŽBU HŘBITOVA
100,- Kč


grafika_pata.jpg