• Oznámení o aplikaci stopovací látky do vodního toku VltavaDne 17.10.2012 bude provedena aplikace stopovací Látky,,Sulforhodamin G" do významného vodního toku Vltava pod VD Vrané nad Vltavou Za účelem provedení testovacího pokusu, který upřesní rychlost postupu havarijního znečištění ve vodním toku. Výsledky pokusu budou následně v případě vzniku havarijního znečištění vody ve významném vodním toku Vltava využity pro včasnou informovanost subjektů nacházejících se směrem po toku a pro přijmutí opatření k nápravě vedoucí k omezení či úplné eliminaci škod. Sulforhodamin G je látka, která vykazuje vysokou intenzitu fluorescence a je toxikologicky nezávadná. Lze ji dobře detekovat pomocí optoelektronických sond nebo laboratorní analýzou v oblasti nanogramů a je velmi vhodná pro stopovací pokusy na dlouhých úsecích vodních toků. V letech 1997 až 2005 bylo na významném vodním toku Labe s úspěchem provedeno 9 stopovacích pokusů s touto látkou, z toho 4 na českém úseku. Stopovací látka způsobí v místě aplikace změnu barvy vody na červenou až oranžovou, ale toto zbarveni není po několika kilometrech již pouhým okem viditelné.


grafika_pata.jpg