Osvědčení o úspoře emisí
Komentáře


  • 8. 7. 2014 10:34
    Karel Mündel
    lokální topeniště

    Nesdílím nadšení z výše uvedeného ocenění. Kdyby se pan Janeček věnoval reálným hrozbám v obci, představovanými lokálními topeništi spalujícími všemožný domovní odpad (a lehce identifikovatelnými díky sloupům žlutého dýmu vycházejícímu z komínů), učinil by pro obec a její obyvatele víc, než vyvěšováním plakátků prezentujících "virtuální výpočty" založené na pochybných odhadech.


grafika_pata.jpg