Obecní kotlíková dotace 2016Obec Vrané nad Vltavou realizuje Program na podporu výměny kotlů tzv. logo obce Vrané nad Vltavou[27].jpg
Obecní kotlíkovou dotaci.

Obec Vrané nad Vltavou vyhlašuje dne 20. 4. 2016 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu na podporu výměny kotlů.

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva, které se nacházejí na území obce Vrané nad Vltavou.

Výzvu k podávání žádostí naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Žádost o poskytnutí dotace naleznete ke stažení ZDE! (.pdf)

Žádosti je možné podávat od 2. 5. 2016, 8:00 do 30. 6. 2016, 14:00.

Doplňující informace:

Pořadí žádostí určí termín podání žádosti s předpokladem splnění podmínek ve výzvě. Schváleny budou žádosti dle pořadí (se splněnými podmínkami ve výzvě) do celkové alokované výše tohoto programu. Ostatní žádosti budou uloženy do zásobníku žádostí a zastupitelstvo obce rozhodne o dalším postupu.

Administrátorem programu je Obecní úřad Vrané nad Vltavou.

Kontaktní osoba pro tento Program:

Petr Janeček - místostarosta obce
Tel: 257 713 997
Mobil: 720 513 119
E-mail: mistostarosta@vranenadvltavou.cz


Komentáře


  • 28. 4. 2016 18:29
    Roman
    Bezva práce !

    Jelikož jsme v údolí, bomba. Jen prosba na úřad - je zde spousta starších spoloobčanů, co nechodí na internet apod. Bylo by fér tyto lidi obejít nebo jim dát info do schránky. Mnohdy jsou nejpotřebnější a bohužel, nejméně informovaní...


Přidat komentář

grafika_pata.jpg